• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2005
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tolkning av den tillfälliga asyllagen

I riksdagsdebatten om den tillfälliga asyllagen framförde Tobias Billström (m) en del farhågor. Han sa bl.a. att:

"Det kan  naturligtvis vara svårt att fastställa vistelsetidens längd. Och det är mycket oklart vilka beviskrav som kommer att ställas för ett positivt beslut. Är det ett hyreskontrakt från år 2000? Är det kvitton på matinköp? Hur bevisar man över huvud taget att man varit gömd?"

Tobias Billströms – och många andras – kritik mot lagförslaget för att det tagits fram för snabbt är absolut befogad. Men nu står vi här, nu är det som det är, den enda vägen vi kan gå är framåt. Och då gäller det att hitta positiva, effektiva, snabba och så korrekta lösningar som möjligt på alla problem och frågor som kan uppstå så att inte de människor som allt detta berör blir mer lidande än nödvändigt.

Som Medborgarnas flyktingombudsman (läs mer här) vill jag återigen påminna om den roll som "civilsamhället" har i sammanhanget. När det gäller hur gömda (och andra) asylsökande ska bevisa hur länge de varit i Sverige så kan de svenskar (och andra) som gömt asylsökande skriftligt intyga hur länge de vet att dessa människor har varit här. Jag menar: i oklara fall. Allt går att lösa med god vilja och man kan välja att vara kreativ och se möjligheter i stället för att vara bakåtsträvande och leta efter problem.

För de asylsökandes skull, de som fått oriktiga, schablonmässiga och inhumana beslut och som hanterats illa i asylprocessen, hoppas jag att alla inblandade: politiker, myndighetspersoner och civila gör sitt bästa för att den tillfälliga lagen ska tolkas på ett så humant sätt som möjligt. Och att man fokuserar på att hitta lösningar i stället för problem.

Citera gärna men ange källan!

Sverige fällt i Europadomstolen

Sverige bröt mot konventionen om mänskliga rättigheter i ett avvisningsärende, fastslog Europadomstolen i går. Dödshoten mot den familj det gäller togs inte på allvar. Mannen hade i sin frånvaro dömts till döden för mord på en svåger. Han förnekade brott. Fallet överlämnades till Europadomstolen som anser att det finns risk för att mannen avrättas och därför fälls Sverige.

Europadomstolens beslut i fallet finns här.

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Idag, onsdag den 9 november 2005, har riksdagen beslutat att den tillfälliga lagen om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut ska antas och att den ska gälla från den 15 november. Lagen, som flitigt stötts och blötts politiskt och som debatterats och diskuterats i media, går ut på att många av de asylsökande barnfamiljer som varit i Sverige "under lång tid" och asylsökande med verkställighetshinder ska få stanna i Sverige trots att de tidigare fått avslag på sina ansökningar.

Hur lagen ska tolkas och hur det hela ska administreras faller på Migrationsverkets lott. På verkets hemsida står bl.a.:

Verket planerar att låta personal från bland annat förvarsverksamheten få uppgiften att pröva verkställighetshinder.

Nu, när riksdagen fattat beslutet och lagen ska träda i kraft kommer Migrationsverket givetvis att bli tvunget att informera hur det kommer att gå till väga – det som tidigare varit "planer" måste nu ersättas med "handling".

Så här står det om den tillfälliga lagen i riksdagens pressmeddelande av den 28 oktober 2005:

Lång tid i Sverige
Den tillfälliga ordningen gäller möjligheterna att få en ny prövning för vissa grupper som vistats i Sverige under lång tid och vars utvisningsbeslut av olika orsaker inte verkställts.
 
Genom den tillfälliga ordningen ska Migrationsverket kunna bevilja ett uppehållstillstånd under vissa givna förutsättningar. De grupper som genom den tillfälliga ordningen ska ges ökade möjligheter till uppehållstillstånd är barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i mottagarländerna.
 
De nya prövningarna gäller avvisnings- och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft men som inte verkställts. En sådan prövning ska kunna göras på Migrationsverkets eget initiativ eller efter en ansökan, om ansökan gjorts eller ärendet tagits upp före den 31 mars 2006.
 
Humanitärt angeläget
Med den tillfälliga ordningen ska fler människor kunna få frågan om uppehållstillstånd prövad. Vid bedömningen av om det är humanitärt angeläget ska bland annat barns sociala situation, anknytning till Sverige och risken för att ett barns hälsa och utveckling skadas beaktas.
 
När Migrationsverket prövar uppehållstillstånd ska man ta hänsyn till om personen i fråga gjort något brottsligt. Migrationsverket ska också kunna vägra en person uppehållstillstånd på grund av säkerhetsskäl.
 
Den tillfälliga ordningen gäller till den 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen träder i kraft.

Finland: Ingen välsignelse av homopar

Biskop Erik Wikström tror inte att den finländska kyrkan följer den svenska kyrkans exempel med att möjliggöra kyrklig välsignelse av homosexuella parförhållanden.

Frågan finns inte på den officiella agendan under det pågående kyrkomötet i Åbo, men den är högaktuell bland annat efter att några finskspråkiga präster erkänt att de på eget bevåg har välsignat homosexuella par.

Källa: FST