• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2005
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Forts.: Regeringsrätten fattade beslut i fallet Mamadou

Efter att nu ha läst regeringsrättens beslut gällande Mamadou Ouri Bari som satt inlåst på Migrationsverkets förvarsenhet i mer än två år återkommer jag här med kommentarer.

I beslutet från regeringsrätten finns, så vitt jag kan utläsa, ingen vägledning om hur länge man i framtiden ska kunna hålla asylsökande personer i förvar. Jag är inte kapabel till att förstå om/hur beslutet ska kunna användas som ett riktmärke för maximal tid som asylsökande kan låsas in. För mig ter det sig som om beslutet berör enbart just Mamadou Ouri Bari.

I beslutet står bland annat:

"Enligt 6 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen gäller som huvudregel att en utlänning, om ett beslut om avvisning har meddelats, inte får hållas kvar i förvar mer än två månader. Den tidsgränsen får överskridas endast om det finns synnerliga skäl för en längre tid. Vidare följer av 6 kap. 8 § att ett beslut om förvar ska upphävas omedelbart om det inte längre finns skäl att hålla utlänningen i förvar."

Att det står så i utlänningslagen är givetvis sedan tidigare väl känt för alla inblandade, men det verkar ha mist sin betydelse för Polisen som håller asylsökande som ska avvisas inlåsta betydligt längre än två månader, liksom för Länsrätterna som mer eller minre slentrianmässigt avslår överklaganden och inte heller håller sig till två månaders-gränsen eller kraven på "synnerliga skäl". Så det kan väl vara bra att regeringsrätten påminner om dessa regler även om det är tveksamt vad den påminnelsen kommer att få för praktisk effekt…

I regeringsrättens beslut, underskrivet av fem personer, står vidare:

"Av de angivna bestämmelserna framgår att en förlängning av den i 6 kap. 4 § andra stycket angivna tiden för förvar kan komma i fråga endast under förutsättning att grund för förvar alltjämt föreligger enligt 6 kap. 2 §. Dessutom fordras att omständigheterna är sådana att det finns synnerliga skäl för en förlängning. Regeringsrätten finner inte skäl att ifrågasätta underinstansernas bedömning att det vid tiden för deras prövning förelåg sådana omsändigheter i målet som utgjorde grund för förvar. Frågan i målet blir därför om det kan anses ha förelegat synnerliga skäl att hålla Mamadou Ouri Bari i förvar under ytterligare tid."

Här blir det litet konfunderande: å ena sidan har regeringsrätten i det första citatet ovan talat om huvudregeln i lagen som inte ger rätt att hålla asylsökande i förvar mer än två månader (om inte synnerliga skäl föreligger…) men å andra sidan ifrågasätter rätten inte heller underinstansernas bedömning som inneburit att Mamadou Ouri Bari hållits inlåst i mer än två år…

Nästa citat ur regeringsrättens beslut lyder:

"Även om Mamadou Ouri Bari själv inte medverkat till att avvisningsbeslutet skulle kunna verkställas utan tvärtom medvetet försvårat utredningen, och den långa förvarstiden därför i stor utsträckning kunnat tillskrivas Mamadou Ouri Baris eget handlande, kan en ytterligare förlängning av tiden enligt regeringsrättens uppfattning inte anses ha stått i rimlig proportion till intresset av att underlätta verkställighet avavvisningsbeslutet. Kravet på synnerliga skäl i 6 kap. 4 § utlänningslagen för att hålla Mamadou Ouri Bari i fortsatt förvar kan därför inte anses ha varit uppfyllt."

Å ena sidan argumenterar rätten att det får tillskrivas Mamadou Ouri Baris eget handlande att han hållits inlåst så länge (!?), å andra sidan att kravet på synnerliga skäl för att hålla honom i fortsatt förvar inte kan anses vara uppfyllt! Frågan: "Ska människor som inte begått något brott få tas i förvar på obestämd tid eller inte?" är således så vitt jag kan begripa fortfarande obesvarad. Eller ska regeringsrättens beslut tolkas som att "max två år kan man hålla folk inspärrade"? Regeringsrätten hade chansen att klargöra det hela men jag kan inte se att den gjorde det, i varje fall inte så att man kan förstå beslutet på ett entydigt sätt. Men nu, när ärendet vandrat genom alla inhemska instanser så kanske (jag vet inte om det går och har inte kontrollerat det än) att det kan föras till Europadomstolen så att vi kan få ett mått på hur länge man i Sverige har rätt att frihetsberöva människor som inte begått bågot brott.

Slutklämmen i beslutet som fem personer kommit fram till är följande:

"Den 15 november 2005 trädde lagen (2005:762) om ändring i utlänningslagen i kraft. Lagändringen ger möjlighet till en generösare tillämpning av de skäl som anges för att få uppehållstillstånd i Sverige. Med hänvisning till de nya lagreglerna beslutade Migrationsverket den 16 november 2005 att Mamadou Ouri Bari inte längre skulle hållas i förvar. Migrationsverket har inte förordnat att han ska stå under uppsikt."

Och den säkert helt korrekta men meningslösa slutklämmen:

"Då Mamadou Ouri Bari numera försatts på fri fot bör målet avskrivas."

Hur vägledande blev egentligen det här beslutet?

Citera gärna men ange källan!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: