• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Varför tvingar Sverige flyktingar att lämna mängder av information till den diktatur de flytt från?

VietnamSverige – och då menar jag såväl myndigheter som regeringen – kräver orimligheter av flyktingar. Våra klienter, två asylsökande/flyktingar från Vietnam, har av Migrationsverket tvingats fylla i utförliga formulär som Vietnams ambassad tillhandahållit. Fyller de inte dem så dras deras dagersättning in. OBS! Det handlar inte om vare sig passansökan eller ansökan om id-handlingar utan om att förmedla en massa information om flyktingar till ambassaden för det land de flytt ifrån! Det land som kallat dem "landsförrädare" och vägrat ha med dem att göra. Det land, vars ambassad också vägrat ha både med Migrationsverket och Polisen att göra och som UD har kommunicerat med. Och väntat i nästan sex månader på svar från…

Varför behöver flyktingar fylla i sådana här formulär? Vad betyder i så fall att vara flykting, att söka asyl? Jag har ställt frågan, jag får inget svar. Vad säger UNHCR? Det ska jag ta reda på. Och Europadomstolen.

Vietnam formulär 1 Vietnam formulär 2Notera speciellt överskriften på formuläret:
SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM
SJÄLVSTÄNDIGHET – FRIHET – LYCKA

Personlig deklaration
(Denna deklaration används av vietnamesiska medborgare i Sverige som Sveriges regering inte givit uppehållstillstånd)
På denna blankett krävs av den som flytt den här självständiga, fria och lyckliga socialistiska republiken, att han ska uppge:
* namn, födelsetid, födelseort, kön, nationalitet, ursprunglig nationalitet, nuvarande nationalitet, tidigare nationalitet
* familjens ursprungsort (by, kommun, distrikt, provins eller nummer, gata, kvarter, stadsdel, stad)
* bostadsadress i Vietnam ursprungsort (by, kommun, distrikt, provins eller nummer, gata, kvarter, stadsdel, stad)
* yrke
* datum för avresa från Vietnam
* färdsätt
* anledning
* pass nr
* utställt den
* plats där passet utfärdats
* visum
* utställt den
* plats där visum utfärdats
* vilka länder som passerades före inresan till Sverige
* verksamhet i dessa länder, ange tiden noggrant
* datum för ankomst till Sverige
* färdsätt
* anledning, skäl
* pass nr
* utställt den
* plats där passet utfärdats
* visum
* utställt den
* plats där visum utfärdats
* tid i Sverige
* om han begått brott i Sverige
* i så fall vilka brott
* vad straffet var
* tid under vilken straffet avtjänades
* andra former av lagöverträdelser och sanktioner föreskrivna av svenska myndigheter
* nr på svenskt avvisningsbeslut
* anledning till att uppehållstillstånd i Sverige inte beviljats
* namn, födelsedatum, relation, bostadsort gällande nära anhöriga i Vietnam (far, mor, hustru, make, barn)
* namn, födelsedatum, relation, bostadsort gällande anhöriga utomlands
* namn, födelsedatum, relation, bostadsort på den/dem som kommer att upplåta bostad vid återkomsten till Vietnam (far, mor, hustru, make, barn eller andra nära anhöriga)

Citera gärna men ange källan!

Om hur Sverige behandlar asylsökande från diktaturen Vietnam

VietnamFör dem som väntar på den skandalösa historien om hur asylsökande från Vietnam behandlas i Sverige, som jag lovade att jag skulle börja skriva i helgen: jag har inte hunnit, men den kommer!

Till dess en kort information: Denna vecka besöker Fredrick Federley och jag, tillsammans med våra två vietnamesiska klienter, Vietnams ambassad.

Nya förslag inom asylområdet från folkpartiet

På DN Debatt presenterar folkpartiet en del nya förslag på asylområdet under rubriken: Lägg ned Migrationsverket så slipper vi nya skandaler. Artikeln kan läsas här.

Finlandssvensk ordbok # 1

finlandssvensk ordbokDet finns så många härliga, spännande och lite konstiga ord i  finlandssvenskan! Nu ska jag börja sprida dem lite mer och det ska jag göra oregelbundet på den här bloggen. Och kanske inspirera någon att införliva något eller några av orden i den Sverigesvenska vokabulären också, vem vet…

AKTERSPARKARE
snurra, aktersnurra, utombordsmotor

BAKVINTER
extra köldknäpp, ny vinter, eftervinter, bakslag (för våren)

BARBERARE
herrfrisör

BARNTRÄDGÅRD
daghem, förskola (tyska: Kindergarten)

BEBOARE
boende, invånare

BITSTEK
kalops

BLANDA BORT SIG/NÅGON
förvilla, vilseleda, föra på villospår, tappa tråden

BLASKA SIG
göra bort sig, dabba sig, skämma ut sig

Fortsättning följer…

Källor:
min egen vokabulär och Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström och Mikael Reuter, Schildts förlag

Om regeringens agerande i asylärenden

Läs på Aftonbladets debattsida om hur regeringen agerar i asylärenden som förts till Europadomstolen. Artikeln finns här.

Om LO:s kampanj

LO logoI LO:s broschyr Nu drar vi igång talas det om att fler måste få arbete, att arbetsmiljön måste bli bättre, att anställningstryggheten måste förbättras, att pensionerna måste bli högre, äldreomsorgen måste få mer resurser, skolan måste bli "bättre för alla" och att vanliga löntagare måste få bättre tandvård.

Dessutom säger LO att alla ska ha "rätt att arbeta heltid" för att: "arbetsgivare utnyttjar idag deltiden för ökad lönsamhet vilket skapar press och osäkerhet för löntagare. Heltid måste bli en rättighet!"

Jag undrar hur de 30 032 LO-medlemmarna, som enligt broschyren tycker allt detta har tänkt att det ska gå till i "verkliga livet"!? När inte regeringen klarar av att ge alla äldre en god omsorg och alla barn en bra skola (Sverige ligger risigt till i internationella jämförelser, som vi alla vet) och när människor i den s.k. välfärdsstaten Sverige inte har råd att gå till tandläkaren för att de betalar världens högsta skatter och inte har pengar över – hur ska då LO fixa allt?

Och vem har fått de 30 032 LO-medlemmarna att tro att det mer eller mindre är en mänsklig rättighet att arbeta heltid? Vilka är det som ska anställa alla som kräver den rätten? Och hur kan de se det som fel att arbetsgivaren/företagaren tänker på lönsamhet – gör han/hon inte det så finns det ju inget företag överhuvudtaget och självklart då vare sig deltids- eller heltidsjobb!!! Det vore synnerligen oansvarigt och helt förödande för hela landet, inte minst för LO:s medlemmar, att inte tänka på lönsamheten.

I broschyren sägs också tydligt och klart att:

Vi har gjort det förr! Både 1998 och 2002 var det LO-förbundets medlemmars röster som hördes i valet. Mobiliseringen från fackföreningsrörelsen blev avgörande för att stoppa ett borgerligt systemskifte."

Och:

"Vems politik stöder löntagarna bäst? Därför arbetar vi för en s-seger i valet 2006!"

Bra. Fint. Man ska kämpa för det man tror på och tror man fortfarande på att den s-regering som "regerar" under Göran Persson är bäst för Sverige och för LO-medlemmarna så är det givetvis rätt att arbeta för en s-seger. Jag kan bara undra vad de ca 30 procent (det är en siffra jag hört, men inte med säkerhet vet om den stämmer) av LO-medlemmarna som har borgerliga sympatier tycker. Jag begriper inte hur man som borgerligt sinnad kan vara medlem i en organisation som bekämpar det man själv tror på!? Hur varför de vill fortsätta att göda en organisation med sina medlemsavgifter när pengarna går till ett syfte som går stick i stäv med deras egna åsikter och önskningar? Det är obegripligt, lika obegripligt som att någon kan säga att:

"Jag är född sosse och jag kommer att dö sosse", som f.d. Metall-ordföranden Göran Johnsson gjorde härförleden.

Som om socialdemokratin vore en sekt! Eller en religion. Den enda religion man föds in i och lever och andas och dör i är väl annars islam…

Folk borde vakna upp och tänka själva och agera efter sitt eget inre och det som de själva kommer fram till och tror på. Man ska inte stödja en genompolitiserad verksamhet som LO om man inte hör till de 30 032 medlemmarna som tycker som i broschyren Nu drar vi i gång!

Vickys Livs: Ice Art by night

Björns konstverk nattFoto: Affe Olsson

Här är Björns sköna isskulptur på Nytorget by night, natten mellan lördag 11 och söndag  12 mars, med konstnären själv i bild.