• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Nuri Kino till Beverly Hills Filmfestival!

Journalisten och dokumentärfilmaren Nuri Kino (som gästbloggat flera gånger på denna blogg, se under kategorin "Be my guest" i högerspalten), är inbjuden att delta med sin dokumentärfilm ASSYRISKA vid Beverly Hills Filmfestival 2006.

Det är första gången någonsin som en svensk dokumentärfilm deltar i den här prestigefyllda festivalen, och filmen ASSYRISKA är dessutom en av de tio filmer  (av 1 200…) som är i final!

Nuri Kino kommer att representera Sverige med sin och Erik Sandbergs film och det hela råkar dessutom på ett otroligt lämpligt sätt sammanfalla med en satsning som svenska konsulatet i Los Angeles gör: "Beyond blonde". Och det kan man sannerligen säga att assyrier-svensken Nuri Kino är ett lysande exempel på!

Till den som citerar denna text: var vänlig ange källan!

Ny trend?

Dagbladet logoEn man som söker asyl i Sverige har erkänt att han har begått ett mord i Afghanistan för att öka sina möjligheter för att få stanna, skriver Dagbladet i Sundsvall. Den som riskerar dödsstraff i sitt hemland får inte avvisas från Sverige.

Läs artikeln här.

Sverige och vietnameserna

Utanför Vietnams ambassadFoto: Merit Wager

Den 15 mars var vi på Vietnams ambassad med våra klienter, Fredrick Federley och jag. Jag passade på att ta den här bilden av dem utanför den pampiga byggnaden på Örby slottsväg i Älvsjö. Det är självaste Örby slott som ambassaden är inhyst i. Vi kom dock inte in i det här fina slottet utan i en liten grindstuga med lågt i tak till vänster om ingången, som för övrigt bestod av låsta järngrindar.

Vad som där försiggick kommer jag inte att berätta om (än), jag kan bara säga att att det var några lätt surrealistiska timmar vi tillbringade där. Det bör påpekas att den diplomat vi träffade var tillmötesgående och avvaktande vänlig.

Nu gäller det att försöka få UD och Migrationsverket, som diplomaten vi träffade hänvisade till, att lyssna och förstå vad vi har att berätta. Sedan få vi se hur vi ska gå vidare.

Be my guest 29: Birgitta Elfström, Migrationsverket

Birgitta ElfströmBirgitta Elfström
Foto: Merit Wager

Under vinjetten "Gästblogg" skriver personer som inte själva bloggar men som jag tror eller vet har något att säga. Här är en blogg från Birgitta Elfström, mellanösternexpert och beslutsfattare på Migrationsverket och medlem i Internationella juristkommissionen. Hon och Arne Malmgren är just nu på resa i Syrien och Libanon och skickar sin text från ett internet-café i Damaskus. Läs Birgitta Elfströms och Arne Malmgrens rapporter från Israel/Palestina här. Klicka på "Publikationer" och sedan på "Rättegångsobservatörer".

Nu blåser det åter starka vindar runt oss på Migrationsverket! Mauricio Rojas, folkpartiet, skriver på DN Debatt: "Lägg ned Migrationsverket så slipper vi nya skandaler" och Scaniachefen Leif Östling säger: "Lägg ner Migrationsverket eftersom det är Sveriges mest rasistiska institution".

Jag jobbar som beslutsfattare på Migrationsverket sedan 15 år tillbaka. Aldrig tidigare har jag känt en sådan enorm frustration som nu. Nu tror jag att det är bättre att bara dunka huvudet i väggen än att försöka få en dialog med ledningen om svåra frågor. Något radikalt måste hända för att få denna enorma koloss som har fått slagsida på rätt köl.

Det räcker inte med att avskilja mottagningsenheten från verket för att få igång ett effektivt återvändande av asylsökande som fått negativt beslut, att få "rätt person på rätt plats" och för att få en mera rättssäker och effektiv prövning. Det räcker inte heller med en ny processordning med länsrätter och kammarrätt i stället för Utlänningsnämnden. Jag är helt säker på att många av de negativa beslut som är fattade aldrig skulle ha kunnat processas i en domstol på grund av undermåligt underlag. Initialprocessen behöver förstärkas med erfarna handläggare. Beslutsfattare måste få mer kunskap om mänskliga rättigheter och om hur konventioner bör tolkas. Öppna upp för kortseminarier med inbjudna föreläsare. Låt handläggare och beslutsfattare göra studiebesök till de länder som asylsökande kommer ifrån. Bra förslag till rättssäkrare process har sänts till ledningen men lite görs från denna sida. Förslagen tystas ner. Vi som gör utredningar och fattar beslut måste ha bättre tillgång till korrekt information om politik, religion och till "senaste nytt".  Denna uppdateringen är skral. Vi för inte en vettig diskussion om statslösa personers rättsliga ställning. Praxisenheten håller på att nedmonteras. Vad kommer istället? Korrekt hänsyn till verkställighetshinder tas inte eftersom vi avvisar till länder som vi vet inte tar emot den avvisade. "Tänk på signaleffekterna". Så har vi hållit på i många år. I beslut säger vi att "religionstillhörighet eller konvertering kan du behålla för dig själv så behöver du inte utsättas för förföljelse eller liknande". Språktester är många gånger helt avgörande för vart avvisningsbeslutet skall verkställas. Det finns alltför många rättsvidriga beslut som rör åldersbestämning av barn och familjesplittring. Vi saknar helt kontroll över den åldersbestämning som görs via våra ambassader, men vi lägger analysen till grund för avslag.

Rensa upp, kasta ut skit och starta om!

Citera gärna, men ange källan!