• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En ny “Nykänism”

Matti Nykänen i en intervju, apropå att han ska tillbaka till fängelset efter att ha misshandlat sin fru (igen):

”Jag är förberedd på varje dag – även morgondagen”

Finland: Årets flyktingkvinna utsedd

Finlands flyktinghjälp har utsett 24-åriga Zarmina Razai från Afghanistan till Årets flyktingkvinna.

Zarmina Razai beröms för att tack vare sin personlighet och viljekraft ha funnit sin plats i Finland. Hon har tagit studenten i Finland och studerar till hälsovårdare vid en yrkeshögskola och arbetar samtidigt som tolk.

Källa:

FST

Finländarna om rasism: Rasism vanlig hos andra

Drygt tusen finländare har intervjuats om sin syn på rasism. Undersökningen gjordes av TNS-Gallup för Finlands Röda Kors och enkäten publiceras i samband med FN:s aktionsdag mot rasism i dag, den 21 mars.

Cirka två tredjedelar av de tillfrågade tyckte att det förekommer mycket eller rätt mycket rasism i Finland. Samtidigt tyckte bara knappt en sjättedel att de själva uppvisar rasistiska drag.

Lika många (knappt en sjättedel) ansåg att finländare borde ha det bättre ställt än invandrare. Majoriteten ansåg dock att invandrare har det sämre ställt och att förhållandena borde vara lika för alla.

Källa:

FST

Laila gick, Bosse kom

"Sverige har världens mest avvikande folk". Den insikten (som jag haft länge…) visar idag Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket på DN Debatt:

"Svenskarnas åsikter ligger längst bort från de genomsnittliga värderingarna i världens länder."

Och det avvikande beteendet, det som gör att man aldrig kan bli klok på svenskarna och hur de tänker och vilka värderingar de egentligen har och vad som är etik/moral för dem etc, manifesteras ständigt och jämt av den teaterpjäs som regeringen och dess närstående aktörer spelar.

Nu avgår ("entledigas") äntligen den katastrofala utrikesministern efter att ha mislyckats med alltför mycket som hon företagit sig på den posten och efter otaliga krav på avgång plus intern kritik för dåligt ledarskap. Hon borde aldrig ha blivit utrikesminister in the first place. Men vem kommer i hennes ställe? Jo, ett stone face som glömmer lägga på luren inte en utan flera gånger när han låter undslippa sig märkliga kommentarer som därmed blir offentliga och visar vad han egentligen tycker medan han säger något helt annat. Och vars förehavanden i idrottsklubben i Enskede  inte precis skulle vara meriterande i något annat land än i det avvikande Sverige. Alltså Bosse Ringholm.

På en fråga i Ekot den 26 oktober 2005 om ifall han kan lova och garantera att Enskede IF inte har betalat och inte betala ut några svarta löner, svarade den nye utrikesministern:

"Vi har en mycket bestämd avsikt från klubbens sida att för de personer som är anställda i klubben med kontrakt eller på annat sätt betalar vi löner och sociala avgifter för."

Grattis! Lysande uttalande efter att Skatteverket konstaterat:

"Bristande rutiner, bristande kompetens, slarv och krångliga skatteregler" som förekommit under hans ledning och som resulterat i att Enskede IK undanhållit cirka 950 000 kronor från beskattning. Bland annat hade klubben också under två år betalat ut cirka 250 000 kronor i arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättningar. Men enligt skatteverket handlade det i själva verket om löner till tränare och spelare. Skatteverkets granskning visade också att pengarna utbetalades trots att det vanligtvis inte fanns några reseräkningar.

Och efter en intervju i TV4 Nyheterna glömde samme Ringholm att stänga av sin mobiltelefon och lät undslippa sig sina verkliga åsikter om Polisen.

Och nu är Bosse Ringholm utrikesminister i "Det avvikande Sverige"!

Citera gärna men ange källan!