• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

PM Nilssons sällsynt tydliga analys

Expressen logo
På ledarsidan i Expressen idag, söndag den 26 mars, skriver PM Nilsson på ett solklart och tydligt sätt om sakernas tillstånd i Perssonland under rubriken Gör slut på enväldet. Att hålla med honom kan inte vara svårt för någon, oavsett politisk inriktning. För ingen, vare sig de står till höger, vänster eller i mitten, vill väl att Sverige ska vara en socialdiktatorisk enpartistat som styrs av en, som det ter sig, fartblind envåldshärskare!!?!

I sin ledarartikel citerar PM Nilsson Göran Perssons ord i en intervju som gjordes av Jonas Gummesson för TV4 i veckan. Det förakt som Perssons ord uttrycker för den ordning vi har i Sverige gällande kontroll av makthavare och myndigheter bör få oss alla att undra om Persson helt har tappat koncepterna, om det är något som på allvar och på riktigt slagit slint hos honom:

"Alla de här förkortningarna du räknar upp med kopplingar till rättsväsendet har blivit ett inslag också i en politisk kampanj."

"De där förkortningarna" är alltså Konstitutionsutskottet (KU), Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Så hör skrivcer PM Nilsson:

"Det är en historisk ironi att statsministern lyckas pricka in alla de kontrollmekanismer som tillkom 1809 för att förhindra en upprepning av Gustav III:s envälde. Konstitutionsutskottet fick i uppgift att utöva tillsyn över statsråden. Justitieombudsmannen skulle på medborgarnas uppdrag se till att myndigheterna följde lagarna. Justitiekanslern är äldre men fick 1809 samma funktion som JO fast med kungen som uppdragsgivare."

Jag hoppas verkligen att svenska folket tänker efter innan det röstar, tänk efter på vad/vem det röstar när det går till valurnorna i höst! Vill svenskarna verkligen ha en enpartistat med en envåldshärskare som skor sig på folket bekostnad bårde vad gäller att roffa åt sig makt och befogenheter och vad gäller ekonomisk vinning för sig och sin hustru. Och som på ett så flagrant sätt visar förakt och respektlöshet mot demokratiska kontrollinrättningar som ska förhindra uppkomsten av maktmissbruk och envälde.

Slutklämmen i artikeln lyder:

"Tio år med Persson har visat att Sverige behöver en ny grundlag med tydligare maktdelning och tyngre motmakter."

Läs PM NIlssons ledarartikel!

Vilken man!

Jag är förälskad! Efter att ha sett dokumentären om honom  i TV8 på lördagen den 25 mars (repris söndag 27 mars kl 18.00) kan jag inte säga annat än att jag är absolut förälskad i – Hans Rausing! Just idag, lördag den 25 mars, fyller han, skaparen av Tetra Pak och den eviga "oppfinnaren" 80 år