• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Är personalen till för verksamheten eller verksamheten för personalen?

ST-bladet 25.4 2006”Beslut ska växa fram i samråd”. Det skriver Migrationsverkets (MIG) fackliga organ ST-bladet den 25 april 2006. Och vidare: ”Det är hög tid att delar av ledningen lär sig vad samverkan betyder!”. Bladet delades ut till MIG:s styrelse vid deras senaste möte som ägde rum den 27 eller 28 april.

I det fackliga infomationsbladet står inte ett ord om att: ”Det är hög tid att vi anställda lär oss varför vi har de jobb vi har och vad som förväntas av oss. Och att vi lär oss att agera professionellt och respektfullt och effektivt med tanke på att vi dels har ansvar för människors liv; dels arbetar på en myndighet som är skattefinansierad. Och att vi lär oss att asylsökande ska behandlas som människor med samma värde som vi själva, inte som några man kan skrika åt och kalla  ”hund” eller liknande”.

Nej, inte minsta skugga av någon självrannsakan skymtar i fackets klagoskrift! Det verkar i stället främst vara MIG:s överdirektör som facket siktar in sig på. Det verkar vara han, Lars-Gunnar Lundh, som är de ”delar av ledningen” som det är ”hög tid för att lära sig vad samverkan (enligt fackets tolkning) betyder”, som de skriver.

Hur ska folk ha det, egentligen? Ska man ha starka ledare som agerar och för utvecklingen framåt i stället för att sitta i oändliga möten och samrådsgrupper men som då inte hinner diskutera vartenda litet steg med facket? Eller ska man ha ledare som inte ska fatta några beslut utan att sammankalla till möten och veva saker och ting med en massa människor som ska tycka och tänka och bordlägga och… vilket gör att processen drar ut på tiden till gagn för… ja, vem?

För mig är det här ett skräckscenario som skribenten från facket målar upp i ST-bladet:

”En beslutsprocess i enlighet med samverkansavtalet bör se ut ungefär så här: Någon eller några får GD:s eller samverkansgruppens uppdrag att göra en utredning (redan här mår jag illa…). När utredningen är klar går den ut på remiss till alla berörda (illamåendet tilltar). I remissbehandlingen läggs särskild vikt vid att personalen får tillfälle att ta del av och yttra sig över förslaget (som hinner bli gammalt innan det malts vidare…). När remissvaren kommit in sammanställs förslagen och remissvaren, sedan diskuteras de i samverkansgruppen (suck). Om det är möjligt att komma fram till en gemensam ståndpunkt (hur ofta sker det?) fattar man beslut i enighet. Lyckas inte detta återstår förhandling.”

Friendly settlements

Expressen logoPå Expressens debattsida, Fjärde Sidan, skriver jag idag om något jag finner märkligt och värt att ifrågasätta och titta närmare på. Jag tror att jag är ensam om att ta upp detta, jag kan i alla fall inte minnas att jag skulle ha sett något om det här ämnet någon annanstans, någonsin.

Läs artikeln här.

“Och muslimer är ju inte kristna”

jan-emanuel-johanssonJan Emanuel Johansson
Foto: Riksdagen

Dagens (den 4 maj) mest meningslösa, för att inte säga rent korkade, uttalande kan läsas i en artikel i tidningen Dagen. Det är Jan Emauel Johansson, s, som säger:

”Och muslimer är ju inte kristna”.

Hilfe! Ja, och ”rödhåriga är ju inte blonda”. Och: ”socialdemokrater är ju inte moderater”!

Dessutom säger den här mannen, som t.o.m. är riksdagsledamot för s (vilka är egentligen kriterierna för att få bli riksdagsledamot?) att ”muslimer borde inte få vara medlemmar i Broderskapsrörelsen”. Broderskapsrörelsen består alltså av kristna socialdemokrater. Men är det verkligen så? Att muslimer är medlemmar i en kristen rörelse? Bara för att de får vara med enligt Broderskapsrörelsens stadgar så betyder det knappast att de vill vara med. Och så vitt jag vet har ingen bekräftat att det finns muslimer som är medlemmar i Broderskapsrörelsen. Det kan kanske ändå finnas en eller annan icke aktivt praktiserande muslim som är medlem, men varför i hela fridens dar skulle en muslim välja att vara med i en kristen organisation? Hur troligt är det att  kristna är med i muslimska organisationer?

Trots sin uppenbara okunskap på området tvekar dock inte riksdagsledamoten Johansson att uttala att: ”Jag hjälper gärna till och startar en annan organisation för dem, men broderskapsrörelsen anser jag är till för kristna socialdemokrater.”

Som om han, Jan Emanuel Johansson, skulle behövas för att hjälpa ”dem” att starta en egen organisation! Typiskt s-folk att tro att de behövs i alla sammanhang och att en riksdagsledamot, som är uttalat kristen (se nedan) skulle ”hjälpa dem” (=muslimerna) att starta en organisation för ”dem” är ju så befängt så håret krullar sig.  Han säger om sitt medlemskap i Broderskapsrörelsen Och det är jag med stolthet, min kristna tro är grunden för mitt engagemang och Jesus är min skarpaste politiska förebild.” Fortsätt med det då, och låt andra sköta sitt och bygga sina organisationer och handla efter sin tro, sitt engagemang och sin politiska övertygelse.

Mejl om utredningen kring de apatiska flyktingbarnen från Svenska kyrkans man i Cairo

Mejl till mig från Håkan Sandvik, tidigare flyktingpräst i Märsta, nu Svenska kyrkans utsända i Cairo, med anledning av artikeln på DN Debatt om de apatiska flyktingbarnen:

Du har visst någon gång använt ordet slöseri…

Om de skulle ha gett mig en fjärdedel av pengarna som de gett till  utredningen om apatiska flyktingbarn skulle jag ha kunnat skriva exakt det samma på en vecka. Systemet är ungefär som matte i gymnasiet. Man tittar först i facit vad svaret skall bli och sedan är uppgiften att söka göra räkneoperationen så att man kommer till det svar som man redan vet. Nu har Marie Hessle & partner (självklart måste det vara en invandrare – annars förlorar man i trovärdighet) inte lyckats med räkneoperationen som leder till det givna svaret. Så de har gjort som jag brukar  göra på matteproven: skrivit en massa siffror huller om buller och hoppats att något  blir rätt.

När jag tröttnade skrev jag in det svar som stod i facit. Jag fick aldrig  godkänt – det borde inte heller Marie Hessle få.

Sålunda tycker Håkan Sandvik, prästen med stor erfarenhet av asylsökande från många länder och i alla åldrar. Jag håller med honom.

Citera gärna men ange källan!

Vickys Livs: gosskören sjöng på Valborgsmässoafton

På Valborgsm ässoafton sjöng Vickys gosskör i Nytorgsparken. Själv var jag i Oravais i Finland, då, men jag har fått e n bild från sångstunden och en av Arne som firade vårens ankomst med ett glas bubbel. Jag lägger ut dem här.

Utlänningsverkets verksamhet år 2005

UviUtlänningsverket, (Uvi) i Finland har presenterat sin årsberättelse gällande år 2005. "Verksamheten stabiliserades år 2005", heter det. Vissa idéer kanske kan vara värda att studera för Uvis motsvarighet i Sverige, Migrationsverket (MIG). Som t.ex. en del av det som överdirektör Jorma Vuorio säger:

"Verkets viktigaste utvecklingsprojekt, UMA, är en elektronisk utlänningsprocess där allt informationsutbyte mellan myndigheterna i anslutning till processerna sker i elektronisk form. Projektets omfattande definitionsarbete blev klart år 2005. Utlänningsverket var också initiativtagare till ett extranetsystem, verksamhetsmanualen Manu, som är en elektronisk informationskälla och ett verktyg för dem som arbetar med utlänningsfrågor. UMA och Manu är avsedda för alla myndigheter inom utlänningsförvaltningen och de har 15 000 potentiella användare."

Att informationsutbytet mellan myndigheterna sker i elektronisk form låter som en både kostnads- och tidsbesparande åtgärd. I stället för att man, som tidigare på Uvi och fortfarande på MIG, hålla på och skicka en massa handlingar kors och tvärs, ofta som dyra rek, är omodernt och otympligt och dyrt. Kanske MIG borde åka över till Helsingfors och ta en titt på UMA-systemet och de andra nyheterna!

Följande information ges av regionenhetens direktör Esko Repo beträffande antalet asylansökningar:

"År 2005 minskade antalet asylansökningar något, jämfört med året innan. Däremot ökade antalet minderåriga som kom ensamma märkbart. Antalet minderåriga barn som kom ensamma var 220, medan det året innan var 140. Största delen av dessa var pojkar i åldern 16-17 år med somalisk eller afghansk nationalitet."

Vid mitt besök på flyktingförläggningen i Oravais i Österbotten den 30.4-2.5 hade nyligen en hel familj från Somalia kommit för att ansluta sig med ett barn som kommit ensamt till Finland och fått uppehållstillstånd. Familjen består av mamma och pappa och tio barn, snart elva. Familjerna är ofta så stora, t.o.m. ännu större, och hur de ska finna sig tillrätta i det helt annorlunda landet där ingenting, inte något alls, påminner om deras forna hemland, det kan man undra över. Men barnen verkade trevliga och nyfikna och man kan bara hoppas att det ska gå bra för dem alla och att de, så småningom, ska finna sig tillrätta i lilla Oravais.

Finländare vald att leda EU-verk

Jukka TakalaTeknologie doktor Jukka Takala har utsetts till chef för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Takalas mandat är femårigt och han tillträder i början av september.

Takala har tidigare haft uppdrag som sakkunnig vid arbetarskyddsstyrelsen i Finland och arbetat vid den internationella arbetsorganisationen ILO.

Europeiska arbetsmiljöbyrån, som ligger i Bilbao i Spanien, har till uppgift att samla in och sprida information om arbetshälsa och arbetssäkerhet och att bereda arbetarskyddsfrågor som ska föredras för EU-kommissionen.

Källa:

YLE

Hur dyr får en taxiresa vara? Del 2

TaxiskyltLäs först del 1!

Jag kontaktade Taxi Stockholm och Taxi Kurir för att höra vad det skulle ha kostat att åka 3 km från Centralen hem till mig med dem, tisdagen den 2 maj kl 17.20. Taxi Stockholm ca ca 140 kronor och Taxi Kurir sa ca 138 kronor. Suher Taxi, som jag åkte med, tog 25 % mer, d.v.s. 191 kronor. Föraren påstod att "vi kör alltid på taxa 4 i innerstan". De andra taxibolagen säger att de inte har någon "taxa 4". På en vardagseftermiddag som det här handlade om, kör de på taxa 2.

Det gäller alltså att absolut inte åka med okända bolag som kanske skörtar upp sina kunder utan kolla upp vilket bolag taxin som står längst fram i bilkön kommer ifrån innan man sätter sig i den. Det finns absolut ingen regel som säger att man måste ta den bilen som står längst fram; som kund har man alltid rätt att välja. Så en läxa jag lärt mig nu är att om jag inte vill betala hela 25 % mer för en taxiresa än jag behöver så måste jag själv vara aktiv och alert.