• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tänkvärt i bloggdebatten

Apropå att man äntligen insett vidden av vad bloggare och bloggar kan ställa till med – på gott och ont –  skriver Magnus Ljungkvist, pressekreterare (s) i Stockholms läns landsting, lördagen den 20 maj på Fjärde sidan i Expressen, under rubriken Nu måste vi sluta skvallra.

Jag har också i olika sammanhang fört fram det han talar om, att man på bloggar inte bör ägna sig åt skvaller och förtal och den som gör det ska ställas inför rätta och få ett straff som är kännbart. Man får inte ljuga om människor och pådyvla dem egenskaper eller åsikter som de inte har och som man inte har några som helst bevis för.

Jag har även propagerat (bl.a. i Tidningen Journalisten) för att man ska respektera upphovsrätten också i bloggosfären: ge credit åt den som lagt ner arbete och möda och skrivit något som man lånar/citerar, liksom till den som fotograferat om man använder sig av bilder för att illustrera sin egen bloggtext.

Givetvis måste man i ett fritt land där grundlagsenlig tryckfrihet råder, få spekulera och vidarebefordra rykten – men det måste framgå tydligt att det är just spekulationer eller rykten. Att förfalla till att låta påskina att sådant som man inte har bevis och belägg för skulle vara sanning är, som Magnus Ljungkvist och många andra helt korrekt påpekar: förtal. Och förtal skadar människor, det är ett brott och det ska åtalas och bestraffas. 

Bloggen är ett fantastiskt medium, ett sätt för alla och envar att komma ut med sina tankar och funderingar, eventuella nyheter, information m.m. Magnus Ljungkvist talar i sin artikel om hur det skett en formlig explosion av nya bloggar och bloggare på senare tid. Det stämmer. Och långt ifrån alla är, som han själv, "politiska bloggare", väldigt många av oss är inte representanter för något annat än oss själva. Men vi har alla lika stor skyldighet att tänka på vad vi skriver så att vi inte förtalar och därmed medvetet skadar andra människor. Det är bra att dessa aspekter på bloggningen äntligen tas upp på bredare front och att det klargörs vad som är tillåtet och inte tillåtet.

P.S. Jag tittade in på Magnus Ljungkvists blogg och gillade hans lilla presentation av sig själv: Vacker – Framgångsrik – Insiktsfull – Ödmjuk!

Marita Ulvskogs bevingade ord

Socialdemokraterna)Marita Ulvskog
Foto: Socialdemokraterna (bilden får fritt användas)

Undrar om inte socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog nu kommer att få en plats i någon kommande bok med bevingade ord! I Ekot den 18 maj sa hon, apropå statssekreterare Lars Danielssons minnesluckor och märkligt motsägelsefulla redgörelser om vad han gjorde och var han var annandag jul 2004:

"Uppenbarligen är det så att när han uttalar sig har han inte framgång med att folk slutar ställa frågor och känner sig nöjda. Han måste naturligtvis fortsätta att ge sanningsenliga svar. Om det sanningsenliga svaret är att han inte riktigt kommer ihåg, ja då måste han ju hålla sig till den sanningen."

Vilken finess, vilken tydlighet och vilken klarhet! Läs uttalandet en gång till, långsamt, för att helt ta in vidden av den lysande retoriken!

VARFÖR tar Lars Danielsson ledigt?

Varför – VARFÖR? – tar statssekreterare Lars Danielsson ledigt i 14 veckor? Egentligen, alltså. Varför  – VARFÖR? – har han inte bara, från början, talat sanning och berättat tydligt och klart vad han gjorde på annandagen 2004?

Det är fegt och dåligt att ta ledigt i mer än tre månader i stället för att agera som en man på en så hög – och högt avlönad – position borde göra: ärligt och rakt! Och ingen annan är skyldig, allra minst några bloggare, till att Danielsson försatt sig (och sin chef) i en prekär situation. Och sin medarbetare, departementssekreteraren. Det är fegt att skylla på andra när man själv felar.

Dessutom: i socialdemokratins solidariska "alla ska med"-anda så borde väl alla kunna "ta ledigt för att samla kraft, ta hand om sin familj och reflektera över sin situation" om de vill!? Med hög lön under tiden. Nej visst, jag glömde: i s-Sverige är ju en del människor lite mer "lika mycket värda" än andra…

Mumincitat # 16

Sexköpslagen problematisk i Finland

Finlands flaggaI Finland anser grundlagsutskottet att regeringens förslag om kriminalisering av sexköp är problematiskt. Utskottet framhåller att lagförslaget innebär en omfattande straffrättslig reglering av privatlivet och begränsar individens självbestämmanderätt. Utskottet anser ändå att lagen kan stiftas i normal lagstiftningsordning.

Grundlagsutskottet anser också att en lag som skulle kriminalisera sexköp bara om verksamheten har samband med koppleri och människohandel, bättre skulle motsvara grundlagens krav.

Källa:

YLE