• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2006
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Landet Megalomanien, del 8

MegalomanienDet är bara i Megalomanien som man dag ut och dag in kan skriva helsidor i den största morgontidningen, NyhetsDagen (ND), om att en fotbollspelare bett lagets assistent ringa upp en kvinnlig fotograf och meddela att fotbollsspelaren gärna vill träffa henne! Runt om i världen måste man skratta åt ett land som t.o.m. driver ut sin justiteminister på mediearenan för att komentera något sådant!

”Upprörande och förolämpande. Agerandet speglar en obehaglig bild av världen”.
Så säger Megalomaniens justitieminister, Bodde Thomström. Som man kan tycka borde ha betydligt viktigare saker att göra och uttala sig om, än att ägna tid åt att kommentera att en kvinna blivit uppringd av någon som agerar mellanhand åt en fotbollsspelare som vill träffa henne! ”Get a grip”, vill man uppmana alla dem som nu haussar upp den här icke-händelsen till megalomaniska proportioner. Get a grip!!!

Megalomanien är tillräckligt utskrattat i tillräckligt många sammanhang för att landet ska ha råd att göra bort sig ännu mer. Om megalomaner inte klarar av att arbeta i andra länder; om de inte förstår att spelreglerna och kulturen är annorlunda överallt i världen än just i Megalomanien eller om de absolut inte kan acceptera att det är så, då bör de antingen stanna hemma eller skicka ut lite mer tåligt folk (fotografer, reportrar och andra) som med humor och en klackspark kan avfärda inviter de får men inte är intresserade av.

Och varför – VARFÖR? – uttalar sig landets justitieminister i denna icke-fråga? Har han brist på viktig sysselsättning, eller?

Förresten: när Bodde Thomström säger att något sådant här aldrig skulle förekomma i ett megalomanskt landslag – i världens bästa världsbästa krusbärsland: Megalomanien! – så kan man ju dra sig till minnes våldtäktsanklagelserna mot tre spelare i det megalomanska hockeylandslaget i februari 2005. Alltså betydligt värre saker än att någon ringt upp och framfört ett önskemål som man knappast behöver bli så fruktansvärt upprörd över att tidningarnas sidor ska fyllas av händelsen dag ut och dag in och t.o.m. ett statsråd uttalar sig!

Landet Megalomanien, del 7

MegalomanienRegeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

Så står det i 1 kap 6 § regeringsformen. Men i Megalomanien verkar det vara en ändring på gång. Den andra meningen har i praktiken redan till viss del mist sin betydelse och eftersom den av regeringen anses otymplig och lite hämmande så tycker man väl att det är bäst att ta bort den helt.Sålunda är det meningen att 1 kap 6 § regeringsformen ska anpassas till verkligheten i Megalomanien, och lyda:

Regeringen styr riket.

Förmodligen med en tilläggsklausul som lyder ungefär:

Så länge det är Partiit som har regeringsmakten.

Ja, det är sant!

Migrationsverket logoFöljande information kommer från Migrationsverket (läs först föregående inlägg):

Håkan Sandesjö ger stöd i utvecklingsarbetet inom asylområdet.

Som ett led i det pågående arbetet med att utveckla asylprocessen kommer Håkan Sandesjö i samverkan med verkets ledning ta fram förslag till effektiviseringar. Uppdraget syftar till att sänka kostnaderna så att verket kan genomföra sitt uppdrag med en verksamhet i balans vid utgången av 2007.

Håkan Sandesjö har som tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden stor kompetens och lång erfarenhet inom området. Efter nedläggningen av nämnden knöts han till utrikesdepartementet. Han är under ett år anställd vid enheten för resurser i migrationsprocesserna (RIM) där han nu har det aktuella uppdraget.

– Efter nämndens nedläggning är Håkan Sandesjö tillgänglig som resurs. Det är värdefullt att någon med den bakgrunden kan bidra med sitt kunnande och fungera som stöd i utvecklingsarbetet på verket, säger Janna Valik.

Bakgrunden till uppdraget är att verket länge har haft svårigheter att nå de uppsatta målen inom asylområdet med de resurser som statsmakterna har tilldelat verket. Syftet med Håkan Sandesjös uppdrag är att i nära samverkan med ledningen ta fram förslag till lösningar som gör det möjligt att minska kostnaderna och samtidigt nå målen.

Asylområdet är ju sedan tidigare föremål för förändring och utveckling under Lars-Gunnar Lundhs ledning. Håkan Sandesjö kommer inledningsvis att kartlägga alla de åtgärder som är genomförda eller planeras, för att ta tillvara de idéer som finns och stödja den utvecklingsprocess som pågår.

Till uppdraget hör att lämna förslag till hur asylprövningen kan stärkas så att tyngdpunkten i prövningen ligger i första instans. Det handlar om att hitta lösningar som säkerställer en kostnadseffektiv, snabb och rättssäker handläggning. I arbetet ingår till exempel att titta på samarbets- och samverkansformer, administrativa rutiner och system för uppföljning och kompetensförsörjning.

Under arbetet, som fördjupas under hösten, kommer Håkan Sandesjö att träffa chefer och personal inom området. Förslagen som tas fram kommer löpande att förankras med verkets generaldirektör. Varje förslag ska följas av en konsekvensanalys och en bedömning av hur snart åtgärden kan genomföras.

Skriftliga delrapporter ska lämnas den 10 augusti 2006 och den 15 januari 2007.

Det är alltså sant att den person som ledde den så länge och så hårt kritiserade Utlänningsnämnden (som tvingades upphöra), nu ska få fortsätta att vara inblandad i asylfrågor! Det är svårt att förstå hur det kan komma sig att regeringen placerar en person som på ett så negativt sätt förknippats med en dålig hantering av asylärenden på ett sådant uppdrag! Dessutom: finns det inte tillräckligt med kompetent personal på Migrationsverket för att klara av att genomföra förändringar och förbättringar? Det har ju bl.a. skapats två helt nya positioner som inte fanns tidigare: överdirektör och rättslig chef och inom verket finns säkert ytterligare folk vilkas kompetens kan tas tillvara hellre än att man tar in den f.d. generaldirektören för nedlagda Utlänningsnämnden.

Att den person som tvingades avveckla sin verksamhet inom detta område nu ska "utveckla" verksamheten inom samma område, är det bra för Migrationsverkets trovärdighet?

Citera gärna men ange källan!

Kan det vara sant???!

Migrationsverket logoLigger det sanning i att den saligen – ÄNTLIGEN! – avsomnade, starkt kritiserade Utlänningsnämndens (UN) generaldirektör Håkan Sandesjö skulle ha fått ett uppdrag av UD (regeringen) att "utveckla verksamheten" inom Migrationsverket (MIG)???!!! Det kan väl ändå inte vara möjligt, det måste vara en felaktig uppgift som nått mig. Men samtidigt: ingen rök utan eld…

Migrationsverkets ledning har ju redan förstärkts rejält sedan den förra generaldirektören slutade, nu finns där ju förutom en generaldirektör också en överdirektör (ny tjänst) och en rättslig chef (ny tjänst). Att Håkan Sandesjö av alla människor skulle utses till att "utveckla verksamheten" inom MIG när han inte klarade av att utveckla verksamheten inom UN är ju en total katastrof och en skymf både mot den utökade ledningen på MIG och mot alla som under åratal kritiserat hans nämnd och agerat för att den skulle läggas ner!

Vad är det i så fall som Sandesjö ska utveckla (som inte all den personal som redan finns på MIG klarar av)? Är det måhända festandet när folk avvisas som ska bli mer sofistikerat? I samband med att UN lades ner ordnade UN i samarbete med eventbyrån Dream Communication AB ett tjusigt kalas för 250 anställda för 425.000 kronor vara aktiviteterna kostade 75.000 kronor. Hej & Hå! Skattebetalarna, vi korkade typer som bidrar till den allt mer svällande stats- och myndighets- och verksapparaten, stod för notan. Håkan Sandesjö försvarade beslutet med att det "bara" kostade 1.600 kr per person!!! Sådana summor får inte andra företag festa för, privata företag, vill säga. Det finns gränser som är mycket låga för hur mycket de får bjuda personalen för, jag tror det rör sig kring 200 kr per person, ev lite mer. Inte "bara" 1.600 kronor per person! Och då festar de inte ens för skattepengar! Läs mer här om Håkan Sandesjös dyra kalas och låt oss hoppas att han inte ska "utveckla" vare sig festandet eller något överhuvudtaget som har med asylsökande att göra!

Har jag fått fel uppgifter om Sandesjös utvecklingsuppdrag meddelar jag det här på bloggen den 2 juni och  har jag fått rätt uppgifter bekräftar jag det samma dag.

Ange denna blogg som källa om du citerar texten!