• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2006
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Heja, skolministern!

Ibrahim baylan (Bilden är friköpta och får enligt regeringens presstjänst användas fritt)Ibrahim Baylan
Foto: Pawel Flato ((Bilden är friköpt och får enligt regeringens presstjänst användas fritt)

Äntligen säger Sveriges skolminister det som så många i andra partier men också folk i hans eget parti och experter, lärare, föräldrar m.fl. har sagt i åratal:

SPRÅKET ÄR VÄGEN IN I SAMHÄLLET

Skolminister Ibrahim Baylan har alltså äntligen "kommit ut" – bättre sent än aldrig – och sagt detta som är så oerhört viktigt för oss alla i framtiden! Han säger det i en artikel på Aftonbladet Debatt och det är med glädje jag läser hans artikel! Även om man sannerligen kan säga att "sent ska syndarn vakna"…

Skolministern framhåller det självklara (som folkpartiet också sagt, men fått stark kritik för):

"För den som flyttat till Sverige och lever här är det självklart att svenskan är den viktigaste nyckeln för integration, för att klara av sin utbildning, få arbete och en framtid."

Han talar också om modersmålets (hemspråkets) stora betydelse för barn till invandrare. Alltså att ju säkrare de är på sitt modersmål, desto bättre kan de lära sig ett annat språk (=svenska). Det har finländarna vetat i decennier, rent av sekler. Ibrahim Baylan berättar om sina egna erfarenheter från skoltiden – det är bra.

Jag tror inte på något "Nationellt centrum för språkutveckling", kunskaperna och insikterna finns redan. Jag tror på aktiv, kraftfull, rolig och krävande undervisning i svenska från förskolan och genom hela skoltiden. Lärare i svenska måste, detta är mycket viktigt, själva ha excellenta kuunskaper i sitt ämne och det måste ställas krav på elever att läsa, tala, skriva så mycket som möjligt. Viss litteratur borde vara obligatorisk för alla att läsa för att få godkänt betyg i svenska!

Om det blir så att svenskan prioriteras på riktigt, då kommer dagens elever att kunna läsa och skriva när de går ut grundskolan! Och kanske slipper Sverige då också ligga så pinsamt illa till i internationella kunskapsmätningar och vi slipper få ytterligare tusentals praktiska analfabeter som varken klarar högre studier och inte heller klarar sig på arbetsmarknaden.

Det är alldeles utmärkt att skolministern, ackompanjerad av många andra politiker och "aktörer", tar itu med den här viktiga frågan och – äntligen! – inser allvaret nu. Det är redan för sent för alltför många, men framtida elever kan räddas och få det viktigaste instrumentet de behöver för att kunna skapa sig en framtid i Sverige: landets språk!

Sprittande glad purjosång

PurjolökarFrån Fredrick Federleys blogg kommer den här sprittande glada, lätt beroendeframkallande lilla "purjosång"! Lyssna på den och se om det går att vara sur eller allvarlig efter det!

JO-beslut om Migrationsverkets agerande

JO logoEtt tjugotal anmälningar kom in och JO beslutade också själv att utreda hur Migrationsverkets anställdas firat avvisningar med champagne- och tårtkalas och hur vår (MFO) klient, den gravt synskadade irakiern skälldes ut av en enhetschef och en handläggare.

Bland annat kan följande läsas vad gäller bemötandet av vår klient, den gravt synskadade irakiske mannen (det är Migrationsverkets uttalanden):

Enhetschefen fråntogs sina arbetsuppgifter som chef i samband med att händelsen blev offentlig och har för närvarande ett utredningsuppdrag. En tillfällig chef förordnades på heltid fr.o.m. den 23 december 2005 t.o.m. den 1 januari 2006. En chef från en annan enhet har förordnats som tillfällig chef för enheten fr.o.m. den 2 januari t.o.m. den 31 januari i år. Han vistas på enheten två dagar per vecka. 

Beträffande händelsen i Hedemora anser vi att det inte finns tillräckligt underlag för att dra säkra slutsatser om huruvida händelsen är ett tecken på generella brister i enhetschefens förhållningssätt. Det finns inte något som talar för att medarbetarna generellt har en negativ syn på asylsökande. Det kan dock konstateras att det finns motsättningar mellan medarbetare vid enheten och att medarbetare har olika uppfattningar i frågor om förhållningssätt och bemötande. Det råder delade meningar hos medarbetare vid enheten om vissa faktauppgifter som har redovisats i denna rapport. Det har inte varit möjligt att inom ramen för uppdraget komma till full klarhet om hur det förhåller sig med detta. Vi föreslår att verksamhetsområde asyl utreder det nyss nämnda förhållandet och frågor om ledning och arbetsmiljö vid enheten närmare inom ramen för verksamhetsområdets ansvar för arbetet vid enheten.

Migrationsverkets generaldirektör Janna Valik har till JO anfört följande:

När det gäller händelsen vid asylenheten i Hedemora har i rapporten framkommit att det finns anledning att utreda frågor om ledning och arbetsmiljö vid den enheten närmare. Under februari och mars 2006 har det därför genomförts kompletterande utbildning av enhetens medarbetare under rubriken ”Statstjänstemannarollen” samt i arbetsmiljöfrågor. Med anledning av händelsen vid enheten i Hedemora har enhetschefen där anmälts till Migrationsverkets personalansvarsnämnd. Vid ett sammanträde med nämnden den 10 april 2006 beslutade nämnden att tilldela enhetschefen en varning.

JO:s bedömning är:

Utifrån de uppgifter som framkom i medierna gav de enskilda händelser som detta ärende rör var för sig anledning till oro. Sammantagna framstod händelserna givetvis som ännu allvarligare. Det som uppgavs om tjänstemäns agerande i dessa fall gav ett cyniskt och oetiskt intryck och framstod som utslag av en nedsättande attityd gentemot asylsökande. Jag ser därför positivt på att Migrationsverket skyndsamt och på eget initiativ inledde en utredning. 

Angående händelsen i anslutning till verkställigheten av beslutet om avvisning av den synskadade flickan Nadina uppgav verket redan vid mina inledande kontakter att arbetskamrater till den tjänsteman som var ansvarig för verkställigheten ville visa sin uppskattning för handläggarens arbetsinsats vid avvisningen och för en god medmänsklig insats samt att det var inte fråga om någon åtgärd från myndighetens sida. Den utredning som verket genomfört har inte omfattat denna händelse. Det finns enligt min mening inte anledning att utreda saken ytterligare.

Beträffande händelserna i Solna och Kristianstad ger innehållet i de aktuella e-breven intryck av att avsikten var att fira verkställigheten av besluten om avvisning respektive utvisning. De ansvariga tjänstemännen har dock uppgett att det inte fanns någon sådan avsikt utan att skälen till sammankomsterna var andra. Detta kan sägas vinna stöd av andra uppgifter i Migrationsverkets utredning rörande tjänstemännen och deras förhållningssätt gentemot asylsökande. Jag kan dock konstatera att båda meddelandena i det nu berörda hänseendet fick en olämplig utformning. De innehåller också kommentarer som framstår som nedsättande gentemot de asylsökande, vilket givetvis inte är godtagbart.  
Angående händelsen i Hedemora har enhetschefen under utredningen lämnat en utförlig redogörelse rörande omständigheterna kring mötet med den synskadade mannen. Det som har upplysts kan emellertid inte ursäkta hennes agerande vid mötet, som var oacceptabelt. Jag noterar att Migrationsverket inlett ett disciplinärt förfarande enligt bestämmelserna om disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anställning och att personalansvarsnämnden beslutat att tilldela enhetschefen en varning.

Jag konstaterar att Migrationsverket med anledning av vad som kom fram genom utredningen av dessa händelser har beslutat att vidta en rad åtgärder, bl.a. med avseende på frågor om bemötande och förhållningssätt.

Läs JO:s beslut i sin helhet här.

Landet Megalomanien, del 9

MegalomanienDet har varit nationaldag i landet Megalomanien, en ”konstruerad” dag som medborgarna inte har någon särskild känsla för. För det finns inget att fira, inga stora bedrifter. Man har inte kämpat för och vunnit sin självständighet och det finns inte heller någon historisk händelse att fira. Folket ska liksom bara fira att de är megalomaner… Därför: någon äkta folkfest blir den 6 juni aldrig i Megalomanien!

Mumincitat # 18

Tidigt om morgnarna stack hemulen in huvudet genom det trasiga fönstret och lyste på dem med en fackla. Han tyckte om facklor och lägereldar, vem gör inte det, men han satte liksom in dem på fel ställe.

Ät inte vitaminer och kosttillskott i onödan!

Ingen ifrågasätter det dagliga intagandet av multivitaminer som så många ägnar sig åt. Men experter säger att de här extra tilläggen oftast är onödiga och ibland också kan vara farliga. Det är ju en jättebusiness, det här med alla de olika typerna av multivitaminer och vitaminer och kosttillskott för olika åldrar och för män, kvinnor och barn, så det är klart att de inte är populärt bland tillverkarna när det kommer sådana här signaler. Hur som helst, som en mycket skeptiskt lagd person som undviker allt vad piller och pulver heter i det längsta, skulle det aldrig falla mig in att heller ta några vitamniner i form av tabletter. Kanske finns det några som kan tänkas behöva ta något tillskott till kosten, men jag tror att de är ytterst få. I varje fall bör man tänka på det som experter säger om onödigheten i att inta allehanda extra multivitaminer och dylikt och inte slentrianäta sådant för att man faller för reklamen för dem!

Här kan man läsa på en amerikansk sajt om Vitamins – Separating Fact From Fiction. Här finns Apotekets info Därför behöver du vitaminer och mineraler där det bl.a. står: "Om vi äter rätt, får de flesta av oss tillräckligt av det vi behöver genom maten. Om inte, kan vi behöva ändra kosten, eller skaffa ett vitamin- eller mineraltillskott på annat sätt." Och i tidningen Fitness finns en notis som handlar om Slutet för vitaminer.