• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Svengelska på riktigt

Ur Expressens tv-tablåI Expressens tv-tablå den 4 juli är svengelskan införd.

Carl-Adam Nycop död

Den legendariske finlandssvenske tidningsmannen och grundaren av kvällstidningen Expressen, Carl-Adam Nycop, är död. Han blev 97 år gammal.

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 3

Stockholms stadLäs tidigare inlägg här och här.

Vi bad om en redovisning av kostnaderna i fallet där två små barn varit omhändertagna i 2,5 år. Stadsdelsförvaltningens vikarierande chef för individ- och familjeomsorgen påstod att:

"Ert krav på redovisning av totalkostnaderna för detta ärende har förvaltningen ingn möjlighet att tillmötesgå. detta med anledning av att det dels råder sekretess vad gäller den ersättning som betalats ut till familjehemmet och dels att sådana totalsammanställningar heller inte finns att tillgå."

Vi hänvisade till att det inte är sekretessbelagt i andra kommuner och bad om information om vilket lagrum han stöder sig på. Då svarar han:

"Ni har möjlighet att få ett skriftligt avslag från förvaltningen om att uppgifter om ersättning till jour och familjehemsföräldrarna inte lämnas ut med hänvisning till att sekretess råder. Detta beslut är överklagningsbart!

För övrigt hänvisar vi till våra tidigare svar."

Fortfarande inget svar. Ingen hänvisning till lagrum. Ingen förklaring till varför reglerna i den här stadsdelsförvaltningen är annorlunda än i andra.

Otroligt hur man krånglar till saker och ting i stället för att agera rakt och tydligt och verka för att detta – och andra – ärenden ska hanteras korrekt, smidigt, humant och rättsenligt! Nu vill han alltså att vi – trots att vi redan begärt det! – återigen ska begära ut uppgifterna för att då få ett skriftligt avslag (vilket vi ju redan fått!) och sedan överklaga det någon annanstans! Är det sådan här ineffektivitet och meningslös byråkratisk skriftväxlingsdans som skattebetalarna ska stå för?

Facket motarbetar personligt ansvar

Ständigt och jämt läser och hör man om hur facket tar strid in absurdum för sina medlemmar. Också när de verkligen inte borde göra det, utan i stället inse att här måste individerna faktiskt ta sitt ansvar för vad de gjort eller, i vissa fall, underlåtit att göra.

Exemplen är hur många som helst. På statliga myndigheter och verk är det i princip aldrig någon som avskedas – se hur det har gått på Migrationsverket (och då känner media och allmänheten bara till en bråkdel)! Förtvivlade miggor berättar om hur deras kollegor och enhetschefer kan begå vilka förseelser och brott som helst och i stället för att avskedas – som även de "goda" miggorna tycker vore det enda rätta – så sätter facket alla klutar till och skrämmer ledningen så att den inte vågar avskeda. De som på sin fritid – ibland nattetid – gick till sin arbetsplats på förvaret, väckte inlåsta asylsökande och höll egna regelvidriga förhör med dem fick vara kvar. De som skrikit och betett sig rasistiskt och maktfullkomligt mot asylsökande fick vara kvar. Någon ordentlig utredning tillsattes inte när det framfördes att miggor missbrukar rekvisitionsrätten (att på rekvistion hämta ut möbler och husgeråd på MIG:s bekostnad till asylsökande i förläggningsbostäder), det var som om igen riktigt orkade. Och vad hade det lett till ens om man funnit att här försvann en hel del prylar direkt till MIG-anställdas bostäder i stället för asylsökandes? Ingenting! Platt intet. För ingen – INGEN! – avskedas någonsin från statliga verk och myndigheter hur bedrägligt, brottsligt eller olämpligt de än beter sig! Om de nu inte mördar någon mitt framför ögonen på en massa vittnen… Det ser facket till. Och ledningen (inte bara på MIG utan på andra verk och myndigheter också) orkar inte ta strid.

I notisen ur DN den 4 juli tar Vårdförbundets ordförande Ulla Althin de felande sjuksköterskornas parti och menar att eftersom det skett tidigare att personal lämnat sin arbetsplats och gått och lagt sig någon annanstans, så ursäktar det även dessa sjuksköterskors beteende! Snacka om "signaler"! Att facket desåerat vill behålla medlemmar är en sak, men i slutändan kommer den här hysteriska uppbackningen av folk vad de än har gjort, att slå tillbaka på dem själva. Under tiden fortsätter facket att bidra till att folks moral försämras.

Israels utrikesminister Tzipi Livni besöker Finland

EU Finland logoIsraels utrikesminister och regeringens vice premiärminister Tzipi Livni besöker Finland den 4 juli. Under sitt besök träffar hon statsminister Matti Vanhanen och utrikesminister Erkki Tuomioja. Samtalen kommer att handla om situationen i Mellanöstern, möjligheten att sätta i gång fredsprocessen på nytt och EU:s förbindelser med Israel.

Göran Persson talar i Almedalen om pensioner och bidrag och grönt folkhem och jag vet inte allt, men han säger inte ett ord – inte ett enda ord! – om det som pågår mellan Israel och Palestina. Jag hoppas innerligt att Finland statsminister inte är lika feg och menlös i den här frågan som Sveriges. Det kan jag faktiskt aldrig tänka mig