• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finlands nya tangokungligheter utsedda

Finland fick nya tangokungligheter i kväll (den 8 juli). Elina Vettenranta kröntes till tangodrottning och Marko Lämsä till tangokung på Tangomarknaden i Seinäjoki. Hanna Talikainen och Jenna Bågeberg utsågs till tangoprinsessor och Jarno Itkonen och Jarno Grönholm till tangoprinsar.

Tangomarknaden ordnades i år för 22:a gången. Den första tangokungen var Kauko Simonen år 1985. Tangodrottningstävlingen togs med i programmet 1987, och vanns det året av Arja Sipola.

Sverige – ett u-land när det gäller grundskolan

OECD logoMed så dåliga resultat som svenska elever presterar i internationella jämförelser och med en så stor andel unga som går ut grundskolan som praktiska analfabeter, skulle man tro att politiker, regering, lärare, föräldrar – ja, alla invånare i landet – skulle vara beredda att göra vad som helst för att ändra på det. Men icke.

Trots att svenska skolbarn ligger mycket dåligt till i jämförelse med andra länder och pluggar minst i hela västvärlden tycker t.ex. vänsterpartiet att läxor ska slopas helt. När folkpartiets Lars Leijonborg framhåller att det nog finns ett samband mellan att svenska elevers skolresultat försämras och att det är så lite lektioner och läxor i skolan, förkastar t.o.m. Lärarförbundets ordförande det, trots att man verkligen skulle tro (och önska) att Lärarförbundet var för bättre kunskaper, inte emot!

Svenska elever ägnar alltså betydligt mindre tid åt skolarbete än elever i något annat industriland. En 15-åring i Sverige använder i genomsnitt knappt 28 timmar till lektioner i skolan, egna studier och läxor. Genomsnittet i OECD-länderna är 34 timmar, en skillnad på hela sex timmar i veckan. I Finland, t.ex., går eleverna i grundskolan 190 dagar om året medan en svensk elev bara går 178 dagar. Det är en och en halv månads skillnad varje år; mer än ett helt år längre (13,5 månader) under nio år! När det gäller gymnasiet är finska elevers veckor 28,5 timmar långa medan svenska gymnasieelever bara går 19,12 timmar i veckan. Inte undra på att finska elever är bäst av alla i OECD-länderna i alla ämnen som jämförts! Alltså allra bäst, nummer ett. Men så är också lärarutbildningen svår att komma in på (höga krav) och betydligt längre än i Sverige, förutom då att eleverna går längre tid i skolan och har mer läxor. Finländarna står sig väl i konkurrensen ute i världen, svenskarna kommer att halkar efter mer och mer.

Men Lärarnas riksförbunds ordförande, Metta Fjelkner, oroar sig inte alls för den uruselt låga kunskapsnivån och för att svenska elever hela tiden halkar efter mer och mer. Nej, hon oroar sig enbart för lärarna, intervjuad i Svenska Dagbladet:

"Vill de att  lärarna ska undervisa mer för samma lön?"

Och ordföranden i Lärarförbundet, Eva-Lis Preisz, säger i Svenska Dagbladet:

"Lärare både vill och kan ta ansvar för hur vi sköter jobbet i klassrummet."

Men det fungerar ju inte!!!

Arma barn i Sveriges land! När inte ens lärarna och deras företrädare vill kämpa med alla medel för att de ska nå resultat som gör dem starka och självständiga ("kunskap är makt") så att  de kan konkurrera med människor från resten av västvärlden, då är det riktigt, riktigt illa.

Läs mer här.