• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Flera sajter

På följande tre sidor som finns mer information om (min syn på): Asyl- och flyktingfrågor (här), egenföretagarnas situation* (här) och min egen "egenföretagarsida" (här).

* Tillsammans med Johan Hedin och Tobias Wahlqvist.

Undermålig tolkning inom landstinget (m.fl. myndigheter)

Migrationsverket logoFörsäkringskassanSveriges kommuner o landsting logoSveriges domstolar logoEkot rapporterar under rubriken Billiga tolkar risk i sjukvården, något som många av oss vetat länge. Att man hela tiden biter sig i svansen på de stora myndigheterna (landsting, försäkringskassa, migrationsverket, domstolarna etc) och andra kolosser när det gäller såväl tolkning som översättning, är ett faktum. Att ständigt söka det billigaste kan bli dyrt i längden. Både ekonomiskt och mänskligt.

I Ekots intervju berättar läkaren Shohreh Salehpour, som arbetar på Flyktingmedicinskt centrum i Fittja i Stockholm, att hon ofta möter tolkar som har bristfälliga kunskaper. Senast när en tolk blandade i hop de svenska orden för lever och lungor:

"Enligt tolken var det en leverfläck, och vi pratade om det här typ i fem minuter och jag förklarade för patienten. Då tittade han på mig lite förvånad. Det är oroande för mig att känna mig osäker under samtal med patienten."

Liv kan stå på spel om man slarvar med tolkarna! I domstolar kan människor dömas – och frias – felaktigt för att tolkarna inte behärskar rättsliga och juridiska termer. På migrationsverket kan människors asylberättelser bli felaktiga och medfelaktiga beslut till följd. Etc.

Som översättare vet jag av egen erfarenhet att folk som inte sysslar med översättning eller tolkning inte har en aning om vad det innebär att faktiskt överföra korrekt från ett språk till ett annat vad någon säger, skriver, berättar. Inte en susning, helt enkelt. Att det kan ta allt från 10-12 timmaroch uppåt att översätta och tidkoda ett halvtimmesprogram kommer som en chock när man berättar det för folk. Att det krävs enorma kunskaper i de två språk man arbetar med och även om de båda ländernas samhällssystem och historia, traditioner, speciella omständigheter för just det landet, det har folk aldrig tänkt på.

Sätt inte folks liv på spel på sjukhus och inom rättsväsendet genom att anlita icke-kunniga tolkar! Och försämra inte kvaliteten på det svenska språk som går ut till folket via tv-program, nyheter och annat (SVT och andra) genom att lägga ut översättningen på multinationella jättebolag som håvar in vinsterna medan översättarna, de som gör det viktiga jobbet, måste jobba allt fortare (med slarv till följd) för att tjäna sitt levebröd! Svenska folket har redan nu ofta skrämmande dåliga kunskaper i sitt eget modersmål och många läser inget annat än just tv:s textremsor – det språket måste vara korrekt och översättningarna måste också vara korrekta. Annars utarmas svenska folkets kunskaper och begrepp om andra länder och kulturer ytterligare och det har vi inte råd med!

Lägg rejäla resurser på att lära nyanlända människor god svenska så fort som möjligt! Då minskar behovet av tolkar snabbt och människor får kontroll över sina egna liv och behöver inte lägga det i händerna på tolkar som tror att lever är detsamma som lunga eller vice versa.

TÖI logoLäs här om den tolk- och översättarutbildning som Tolk- och översättarnstitutet erbjuder.

Tio frågor om Finland hos BBC News

EU Finland logoFinland's EU Presidency – sajt finns här.

Med anledning av att Finland tog över ordförandeskapet i EU den 1 juli, har brittiska BBC News lagt ut ett quiz (frågetävling) här. Här ett exempel:

BBC News logoThe Finnish company Nokia makes one in three of the world’s mobile telephones. What is the origin of the word Nokia?
   
     A: It is the Finnish for "telephone"
   
     B: It is the name of a Finnish town
   
     C: It is formed from the initials of the children of the company's founder