• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

EUs utrikesministrar tar ställning till situationen i Mellanöstern

EU-flaggorEU:s utrikesministrar samlas i dag i Bryssel för att ta ställning till situationen i Mellanöstern.

"Rådet (EU) uppmanar alla parter att skapa förutsättningar för att våldsamheterna ska kunna upphöra permanent",
sägs det i textutkastet som utrikesministrarna ska diskutera.

Ministrarna väntas uppmana Hizbollah att avbryta attackerna mot Israel och Israel att undvika oproportionerliga reaktioner. Något krav på eldupphör finns ändå inte i texten.

EU:s utrikespolitiska representant Javier Solana, som återvänder från Libanon i dag, kommer dessutom att informera ministrarna om läget.

Källa:
YLE

Sverige behöver starka förespråkare för svenska språket

SR logoFortfarande är svenskan inte officiellt språk i Sverige! Och språket tillåts förfalla/förflackas utan att särskilt många reagerar. I Sveriges Radios program Språket anser professor Lars-Gunnar Andersson i princip nästan alltid att allt, eller åtminstone det mesta, som folk hittar på i språkväg, kan försvaras. Från honom får man sällan stöd eller gehör för att svenska språket är viktigt, att det inte bör förflackas och felanvändas så till den milda grad som många av lyssnarna gör, vilket de visar genom sina frågor.

Idag (den 16 juli) tyckte språkprofessorn att man kan säga "ta tillvara på" i stället för att han tydligt skulle ha markerat att det är en sammanblandning av "ta tillvara" och "ta vara på". Dessa två korrekta uttryck nämndes, men LGA menade, som han nästan alltid gör, att "eftersom folk säger så, så har det ju blivit så vanligt så då måste man tillåta det." Samma sak med det felaktiga "tills dess". Där sa han visserligen också att det är en sammanblandning av "tills" och dess" och att "tills dess" är att säga samma sak två gånger. Men han fördömde det inte som både onödigt och felaktigt. Och ungefär så här reagerar han på nästan alla frågor. Även de mest huvudlösa felanvändningar av ord och uttryck anser han kan få finnas med just den förklaringen. Och så använder han alltid sina sökningar på internet som någon sorts måttstock! Vad träffar på nätet har med korrekt svenska att göra, det begriper jag inte.

SAOLVi behöver en stark, kraftfull Språknämnd som aktivt verkar för en korrekt användning av svenska språket i skolor, massedia och inom politiken, i hela samhället. I samarbete med Svenska akaemien, som i århundraden gett ut sina ordlistor och ordböcker. Annars får vi ett utspätt och urvattnat språk med en massa "tillåtna" egenpåhittade eller feluppfattade ord och uttryck och kan inte längre härleda och förstå vare sig ordens ursprung och mening eller vad alla andra säger.

En helt annan sak är förstås nyord på områden där vi helt enkelt måste uppfinna sådana (t.ex. inom data och IT etc) och att vissa begrepp och ord blir "omoderna" eller på ett naturigt sätt ersätts genom decenniers användning, med nya ord. Språk utvecklas och förändras, men ofta långsamt och begripligt. LGAs recept är i princip "tala som du vill, allt är okej" och det är inte detsamma som att ett språk utvecklas och förnyas naturligt genom decennier, ibland sekler!

Här är en länk till SR:s sida för Språket (Vetenskapsradion). Här är en länk till Språkbanken. Sidan är upprättad av Göteborgs universitet och presenteras så här: "Språkbanken är en avdelning inom Göteborgs universitet som sedan 1975 bygger upp och ger tillgång till språkliga referensmaterial i form av texter och lexikaliska data." Här finns en artikel av Richard Swartz under rubriken Blott Sverige svenska språket har (vilket ju är en lite felaktig rubrik eftersom svenska ju faktiskt, till skillnad från i Sverige, är officiellt språk i Finland…). Här finn en artikel med rubriken Svenska blir inte lagskyddat, av Karolina Andersson. Den börjar: "Svenska är officiellt språk i Finland och inom EU – men inte hemma i Sverige."

För snäll make fick hustru att skilja sig

Saudiarabien flaggaHennes privilegierade livsstil var för trist för en hustru i Jeddah, så hon beslöt att "krydda tillvaron" en aning genom att skilja sig från sin make, som inte motsatte sig en skilsmässa. Kvinnan klagade över oöverstigliga meningsskiljaktigheter mellan henne och maken sedan 25 år: han sa aldrig "nej" till några av hennes önskningar eller krav, hur ytliga eller meningslösa de än var! Nu vill hon finna en make som passar henne bättre, någon som är auktoritär.

Källa:
Al Madinah