• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En av nomineringarna till Blatte De Luxe

Blatte De LuxeEn av nomineringarna till Blatte De Luxe vid presentation av varumärket Blatte de Luxe och klädkollektion görs, som man ska, genom en gala – The Blatte de Luxe Awards Gala, på riktigt – under rubriken "entreprenörer", lyder:

Blatte De Luxe-jackaDen brasilianska kvinnan – som städar svart på israeliska ambassaden, alla blattar som arbetar svart, sliter ut sig utan att ha några som helst rättigheter och skydd.

Priset är en individuellt omgjord jacka till var och en av de 10 utvalda för deras prestationer inom olika områden.

Kanske blir den svartstädande braslianskan på den israeliska ambassaden en av vinnarna och får en sådan här svart jacka!

Läs mer här.

Åttamiljoneråttahundranittiotvåtusenåttahundrafemton kronor!!!

RegeringskanslietFörst: läs bloggningen nedan: Granskning av granskaren.

Sedan: Här kommer besked om hur mycket denna ena enda utredning (bland hundratals som regeringen beställer i tid och otid) har hittills, till den 28 juli 2006, kostat 8.892.815 kronor – nästan 9 miljoner kronor!!! – och då är det inte slutsumman, det tillkommer ännu lite utredande som kostar skattebetalarna pengar. Totalsumman kommer jag att redovisa på bloggen i augusti när regeringens handplockade utredare äntligen är klar med sin utredning om "strukturell diskriminering, integration och makt."

Dessa nästan 9 miljoner kronor som Masoud Kamali har fått för att göra den här utredningen, hade nog kunnat användas på ett bättre sätt. Kanske rentav till konkreta åtgärder som hade förbättrat livet för många andra än bara den/dem som arvoderas för att skriva rapporter som inte alltför många läser…

Hoppas att någon medieredaktion som har större resurser än jag har, tar till sig mitt tips som jag gav i föregående inlägg och granskar vad alla dessa utredningar har kostat oss skattebetalare, säg under de senaste tio åren och vad de har lett fram till (om något)!

OBS! Vid citat: ange källan!

Granskning av granskaren

RegeringskanslietProfessor Masoud Kamali har, som s.k. oberoende granskare, på regeringens uppdrag gjort en utredning om "strukturell diskriminering, integration och makt." Regeringens uppdrag till honom lyder:

"Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering."

Den 13 juli presenterade han sin tolfte (!?) rapport Den segregerande integrationen – om social sammanhållning och dess hinder (SOU 2006:73). Mer om  detta kan läsas och ses i en webbutsändning här.

Som man frågar får man svarTimbro har i sin tur låtit granska Kamali och resultaten är inte nådiga. Deras rapport Som man frågar får man svar kan läsas här.

Själv har jag alltid haft väldigt svårt för den omfattande, i mitt tycke, pseudoverksamhet som pågår kring "integration" (jag har i åratal förespråkat en nedläggning av Integrationsverket eftersom de 100-tals miljoner det kostar säkert kan användas på bättre sätt), "strukturell diskriminering" (det finns organisationer som vuxit som svampar ur jorden på detta område och som också får statliga bidrag och knappast gör någon större nytta, bland dem Centrum mot Rasism men kostar skattepengar) och för alla utredningar som ofta verkar komma till för att regeringen ska få sina egna teser "vetenskapligt bekräftade" av pålitliga utredare. Så fort något hamnar på medieagendan, tillsätter regeringen – för våra skattepengar! – allehanda utredningar som ska harva på i några år och under den tiden kan regeringen låta bli att uttala sig eftersom den hela tiden kan hänvisa till att "det pågår en utredning". Och "kringpersoner" som regeringen funnit pålitliga och lojala försörjs genom sådana här utredningsuppdrag som mycket väl – och mycket hellre – kunde utföras av mer fristående personer på något av de nära 300 statliga verk som vi redan finansierar!

Jag har nu ställt frågan till demokrati- , storstads- , integrations- oh jämställdhetsminister Jens Orbacks departement om hur mycket hela den här mångåriga utredningen under ledning av Masoud Kamali har kostat. Svaret kommer att läggas ut här på bloggen så snart det kommer.

Jag hoppas att någon redaktion som har större kapacitet personalmässigt och ekonomiskt än vad jag har, tar på sig att granska vad alla dessa utredningar har kostat oss skattebetalare, säg under de senaste tio åren och vad de har lett fram till (om något)!

OBS! Vid citat: ange källan!

Finland och Sverige högt på lista över “lyckliga länder”

University of LeicesterEnligt en undersökning gjord av Adrian White, analytisk socialpsykolog vid University of Leicester, är danskarna det lyckligaste folket i världen! Finländarna kommer på sjätte plats och svenskarna på sjunde. Så här ser Tio i topp-listan ut över världens lyckligaste länder:

1. Danmark
2. Schweiz
3. Österrike
4. Island
5. Bahamas
6. Finland
7. Sverige
8. Bhutan
9. Brunei
10. Canada

Enligt samma undersökning kom USA på 23 plas, Tyskland på 35 och England på 41 plats. Allra olyckligast var folken i Demokratiska Republiken Kongo, Zimbabwe och Burundi. Länder där det pågår krig och konflikter , som t.ex. Irak, var inte med i undersökningen.

New Economics FoundationDock: i en annan brittisk studie – Happy Planets Index – gjord av tankesmedjan New Economics Foundation, placerade sig USA inte förrän på 150 plats i "lycklighet", medan Tyskland hamnade på 81 och England på 108 plats.

Läs Adrian Whites undersökning här. Economic Foundations studie finns här.

Nylands Brigad hedrade kaptenlöjtnant Mäkinen

Vid tvåtiden den 27 juli halades flaggan på halvstång vid Nylands Brigad. Det gjordes för att hedra kaptenlöjtnant Jarno Mäkinen, som befaras ha omkommit i Libanon.

Mäkinen avslutade sina officersstudier och befordrades till premiärlöjtnant 2001. I början av juni i år blev han kaptenlöjtnant. Han var 29 år och bosatt i S:t Karins. Han hade arbetat bland annat som utbildare och som enhetschef för första kustkompaniet vid Nylands Brigad.

"Han var kunnig, respekterad och en omtyckt officer, säger brigadkommendör", kommodor Henrik Nysten. "Det är sällan alla dessa egenskaper kombineras i en och samma person. Folk brukar ha sina starka sidor, men i honom var de här förenade på ett enastående sätt. Han var en officer ut i fingerspetsarna."

Mäkinen åkte till Libanon som militärobservatör i Untso-operationen i november i fjol.

Pensionerade överste löjtnant Sture Fagerström har besökt Libanon många gånger å tjänstens vägnar. Han utbildade militärobservatörer i Niinisalo i ungefär femton års tid. Han har också arbetat som militärobservatör i Golanhöjderna i mitten av 70-talet.

"OP Khiam är en byggnad med ett rum på taket. Rummet har fönster som vetter åt alla håll och där sitter observatörerna och övervakar området med kikare eller blotta ögat."

Fagerström berättar att arbetet mest går ut på att observera vad som hände vid gränsen eller stilleståndslinjen. Men observatörerna patrullerar också de områden de inte ser från basen samt undersöker eventuella händelser.

"Jag har varit där och jag tror inte att det är ett misstag. Det finns UN–skyltar överallt. Det står UN på taket, väggarna och på flaggan på radiomasten, som belyses nattetid. Israelerna hade beskjutit basen under sex timmar och observatörerna hade kontaktat dem tio gånger för att berätta att det var dem de sköt på. Frågan är snarare varför."

Källa:

HBL logo

Libaneser som inte är svenska medborgare

Migrationsverket logoHur kommer Migrationsverket (MIG) att hantera de libaneser som kommit hit undan stridigheterna i sitt hemland men som inte är svenska medborgare? Personer som tidigare haft uppehållstillstånd här, men sedan valt att lämna Sverige och flytta hem igen. Uppehållstillstånd förnyas ju inte automatiskt och ger inte en automatisk rätt att komma tillbaka till Sverige om man valt att frivilligt återvända till sitt forna hemland och varit borta några år. Troligen är den här kategorin inte så stor, men eftersom det på SVT text står: "De flesta är svenska medborgare…" så måste man förstås utgå från att inte alla är det.

Jag har själv varit med om att människor (icke-svenska medborgare, tidigare asylsökande) som haft permanent uppehållstillstånd här, men som av olika anledningar varit borta från Sverige i 2-3 år, har blivit fråntagna sina tillstånd och avvisats till sina hemländer.

Det här är en ny situation för MIG. Men verket har ändå haft några veckor på sig att fundera så det bör finnas beredskap för den här situationen. Varje fall måste givetvis prövas individuellt, någon absolut tidsgräns för hur länge man "får" ha varit borta från Sverige och ändå ges rätten att få uppehållstillstånd igen, finns inte. Men särskilt lång tid kan man inte ha varit borta, åtminstone inte om man tittar på tidigare fall där permanenta uppehållstillstånd dragits in.

Att icke-medborgarnas uppehållstillstånd fortfarande gäller är alltså inte en självklarhet. Förmodligen kommer MIG att ge dem tillfälliga tillstånd som förnyas så länge stridigheterna fortfarande pågår. Hoppas att det också inkluderar rätten att arbeta och att man sedan, när det är dags att fatta slutgiltigt beslut (när stridigheterna är över), personernas sammantagna leverne och situation tas i beaktande.

Vid citat: ange källan!