• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Apropå: “Ytterligare en (onödig) myndighet som kostar skattepengar – del 1 och 2″

VERVA logoFrån VERVA har kommit ett snabbt och vänligt svar som går ut på att den, som är ansvarigför/känner till projektet som jag skrivit om här och här, är på semester och kommer tillbaka den 9 augusti. Till dess får jag alltså vänta på svar på mina frågor.

Statskontoret logoStatskontoret har inte svarat alls, än…

Fortsättning följer…

OBS! Vid citat ska källan anges!

Lästips!

Läs gärna inläggen Granskning av granskaren och Åttamiljoneråttahundranittiotvåtusenåttahundrafemton kronor! en bit längre ner på bloggen. Fortsättning följer…

Och läs även om Ytterligare en (onödig) myndighet som kostar skattepengar, del 1 och del 2. Fortsättning följer även här…

Svenska i radio väckte ilska

Om finlandssvenskhet i YLE1Den finskspråkiga radiokanalen Yle 1 ägnade en temamånad – hela juli – åt finlandssvenskhet. Men redan innan ett enda program hade sänts fick kanalen ta emot överväldigande negativ kritik. Finlandssvenskheten väckte förargelse hos lyssnarna. Genom temat Pakållinen heinäkuu, som kan översättas ungefär med ”tvångsjuli”, ville kanalen granska finlandssvenskheten mångsidigt och seriöst, med ironi och humor.

Kanalen lyfte fram finlandssvenskar, hade hörspel skrivna av finlandssvenskar och diskuterade finlandssvenskhet. Man hade räknat med att det skulle väcka en viss förargelse. Ett av syftena var att provocera och få lyssnarna att tänka om och ifrågasätta sin bild av finlandssvenskhet. Men mängden och typ av negativ respons som kanalen fick ta emot, hade ingen väntat sig.

"Jag var förvånad över den primitiva aggressivitet som ännu verkar finnas hos många finländare gentemot finlandssvenskheten",
säger programchef Minna Lindgren.

Hon berättar att man räknar med att missnöjda lyssnare i högre grad hör av sig än de som är nöjda. I vanliga fall brukar lite över hälften av responsen vara negativ, nu har sjuttio procent varit det. Största delen av kritiken har ändå inte riktat sig mot programinnehållet utan mot själva satsningen på finlandssvenskhet. Många lyssnare har ansett att det är helt fel att finlandssvenskhet lyfts fram i de finskspråkiga medierna. Man har ansett att de svenskspråkiga kanalerna finns till för det ändamålet. Satsningen har uppfattats som propaganda.

"En del lyssnare har ansett att vi försöker omvända dem till att anamma en positiv inställning mot finlandssvenskar, säger programchefen Minna Lindgren.

Lindgren jämför Pakållinen heinäkuu med förra sommarens tema Punainen heinäkuu (Röd juli), som handlade om Sovjettiden.

"Det väckte också starka reaktioner som ofta hade mycket lite med programmen att göra."

Lindgren medger att det på redaktionen gjorts en del missar. Redaktörerna har varit för snälla. Många har inte ställt de angelägna och kritiska följdfrågorna. Ironin och humorn har ofta saknats. Till en del beror det på att kunskaperna om finlandssvenskhet inte varit tillräcklig hos redaktörerna. Hon säger att det verkar vara svårt för både svenskspråkiga och finskspråkiga att diskutera finlandssvenskhet på finska.

Källa:
HBL logo

Finländaren som skapade sällskapsspelet Afrikas stjärna död

Finländaren Kari Mannila som utvecklat brädspelsklassikern Afrikas stjärna är död. Han dog den 12 juli i Helsingfors i en ålder av 76 år. Mannerla var inte ens 20 år gammal när han utvecklade spelet som kom att bli en storsäljare. Afrikas stjärna har sålts i 3,5 miljoner exemplar, hälften utomlands.

Regeringen vill inte att nykomna ska integreras

Jag fick ett samtal från K, en man som fick politisk asyl (en av de mindre än 1 procent som beviljas det…) för tre år sedan. Han berättar om den urusla s.k. sfi-undervisning (= svenska för invandrare) som bedrivs både där han bor och på andra ställen runt om i landet. Hans fru har en lärare som inte en utan flera  gånger har kommit berusad till jobbet och som inte heller är något ljus när han är nykter.

Skolverket logoSkolverket har en massa information om sfi. Det låter väldigt fin på papperet. K skulle skratta trött och bittert om han kunde läsa och förstå vad där står.

K är förtvivlad, han berättar att efter tre års sfi kan många av dem som går där och harvar fortfarande inte mer än det absolut basala. Som t.ex.: "Hur mår du?" som tycks vara en av de viktigaste fraserna som en invandrare ska lära sig. Det enda de här människorna i övrigt har lärt sig är den torftiga svenska som talas i de områden där de är inhysta. Samtidigt får en utredare nio miljoner kronor av regeringen för att skriva en rapport om "vi" och "dom" och "strukturell diskriminering"! Samtidigt avlönar staten också Integrationsverkets ca 100 personer som också producerar rapporter, broschyrer, och debattartiklar och som "har ansvar för" (!?)  sfi-undervisning och annat som hör till "introduktionen" av asylsökande som fått uppehållstillstånd. Och regeringen avsätter skattepengar till Integrationsverket som pytsar ut dessa till Röda Korset (som kallar sig "frivilligorganisation"!!!) för att syssla med människor som "känner sig" orättvist behandlade…

RegeringskanslietVilket hån! Regeringen låtsas tycka att nykomna människor, f.d. asylsökande, har samma värde som andra. Det är bara ett spel, för om regeringen verkligen ansåg att alla människor har samma värde så skulle den satsa direkt på dessa nykomlingar och inte på en massa kringverksamhet som sysselsätter de redan etablerade. I ord säger regeringen en sak, i handling visar den att den inte ser de nykomna som jämlikar och att den inte vill att de ska integreras. Vore detta inte fallet så skulle dessa människor inte tvingas gå på idiotlektioner som kallas sfi där de inte lär sig något och där ingen heller bryr sig om det!

De enorma summorna – som år efter år vräks ut på onödigheter i form av pappersproducerande utredare och myndigheter – borde i stället självklart användas till de absolut bästa, mest kompetenta och kvalificerade och mest krävande lärare i svenska man kan tänka sig. Lärare som – nyktra! –  kunde hålla intensivkurser i svenska språket, svenska seder och bruk och sociala koder så att de, som vi tagit emot i Sverige får en reell chans att börja klara sig själva och slippa vara beroende av andra. Och slippa harva år efter år på dåliga och oinspirerande sfi-kurser.

Om man på riktigt tycker att alla människor har samma värde, om man på riktigt välkomnar dem man gett tillstånd att stanna här, då måste det vara självklart att ge dem bästa tänkbara förutsättningar att komma in i samhället och arbetslivet genom att ge dem de viktigaste nycklarna dit: språket och kunskap om hur svenskarna och deras samhälle fungerar.

När undervisningen börjar igen om några veckor (varför pågår den inte hela tiden?) ska jag följa med K och hans fru och se med egna ögon och höra med egna öron hur det går till på deras sfi-lektioner. Sedan ska jag prata med dem som går i den här klassen och höra hur länge de gått på sfi-undervisning och vad de lärt sig. Och jag ska – helt gratis, även om några miljoner vore trevligt att få – skriva en rapport direkt från den verkliga verkligheten och presentera den för integrationsministern. Det har jag lovat K. Jag har också sagt till honom det knappast kommer att förändra något alls. Men åtminstone får de som drabbas av regeringens integrations- och introduktionsåtgärder komma till tals själva en gång, på sin "hor mårr do"-svenska. Om det så bara är jag som lyssnar på dem!

SLUTA UPP ATT HYCKLA OCH ATT INTEGRERA PÅ PAPPERET OCH I MYNDIGHETER OCH VERK OCH BÖRJA GÖRA DET I VERKLIGHETEN! NU!!!

Vid citat: vänligen ange källan!