• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Många unga invandrare begår brott

Finlands flaggaAndra generationens invandrare i Finland håller på att bli vuxna, vilket också syns i brottsstatistiken.

Andelen våldsbrott bland invandrare har ökat under de senaste åren. Statistik från domstolarna visar att det procentuellt sett i förhållande till befolkningsandelen är dubbelt så vanligt att en invandrare döms för ett brott som att en finländare döms. Det här är en trend som syns i hela Europa. Enligt Juhani Iivari, docent vid utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes, gör allt flera unga invandrare sig skyldiga till våldsbrott.

Tidigare i somras beslöt Utlänningsverket att utvisa åtta somalier som har begått grova brott i Finland. En del av dem riskerar att bli skickade till det oroliga södra Somalia – något som strider mot FN:s flyktingorganisation UNHCR:s principer.

Inte heller Iivari anser att det här är rätt sätt att lösa problemet med kriminella invandrare. Han förespråkar en större förståelse mellan de olika kulturerna i Finland och en satsning på integrationen av invandrare i samhället.

Källa:
YLE

Tvångsomhändertagande av barn – igen (Mickael), del 6

Tidigare inlägg, delarna 1-5, om socialens hantering av Mickael och de enda föräldrar han känner, finns i högerspalten under "Kategorier" och sedan rubriken "Tvångsomhändertagande av barn".

LOOK, WHO'S TALKING!

Det är en passande rubrik på det här inlägget. I del 5 av den här tragiska historien berättar jag om det hotfulla brevet till Christina och Lars-Anders Bengtsson från socialmänniskorna i Karlstads kommun. I brevet angriper Maylis Olsson, socialsekreterare, Barn- och familjeenheten; Anita Danielsson, enhetschef, Barn- och familjeenheten samt Monica Persson, avdelningschef, Familjeenheten, Bengtssons för att de berättat i media hur dessa socialmänniskor beslutat att ta deras Mickael, 4 år, ifrån dem.

Citat ur brevet:

"Christina och Lars-Anders Bengtsson har under de senaste veckorna agerat på ett sätt som inneburit att de brutit överenskommelsen angående sekretess med Arbetsmarknads- och socialnämnden. de har utan att reflektera över vilka konsekvenser det kan få för Mickael röjt hans identitet i massmedia. Detta agerande gör oss än mer övertygade om att en framtida placering hos paret Bengtsson kommer att innebära att nämnden inte får den insyn i vården som lagen föreskriver."

Men LOOK WHO'S TALKING! I februari i år riktade Länsstyrelsen i Värmland allvarlig kritik mot just den avdelning där ovannämnda brevskrivande Anita Danielsson är enhetschef. Alltså hon, som anklagar familjehemsföräldrarna Bengtsson för att de yttrat sig till utomstående! Hon som själv, tillsammans med de andra socialmänniskorna som undertecknat brevet till Bengtssons, sitter i ett synnerligen skört glashus och kastar stenbumlingar! För så här (bland annat) skriver Länsstyrelsen i sin tillsynsrapport (som kan läsas i sin helhet här)

"Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden för brister i hantering av inkomna ansökningar samt att kontakter tagits utanför familj och anmälare."

Och:

"När det gäller hantering av inkomna ansökningar samt att kontakter tagits utanför familj och anmälare bedömer Länsstyrelsen att allvarlig kritik bör riktas ur rättssäkerhetssynpunkt då utredning i lagens mening direkt följer av ansökningar och de kontakter som tagits."

Kan det vara värre? det är ju som taget ur en dålig film att maktmänniskorna hoppar på människor och anklagar dem – felaktigt – för att ha gjort det som de själva gjort och som ådragit sig "allvarlig kritik" av Länsstyrelsen som anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt är förkastigt att de kontaktat utomstående.

Flytta dessa människor från poster där de kan sitta och trakassera människor (barn!) och anklaga och hota dem när de, grundlagsenligt, talar fritt. När i själva verket det är dessa socialmänniskor som betett sig så, att Länsstyrelsen anser att de äventyrar människors rättssäkerhet!

Tillägg till undringen nedan

Expressen har lagt ut Ams ”utkastbrev” här, på sin sajt ,så det gick alltså inte att hålla det borta från offentligheten.

Landet Megalomanien, del 15

MegalomanienSnart går landet Megalomaniens medborgare till val. Allt tyder på att det kommer att bli en rysare. Opinionssiffrorna är så jämna så att ingen, inte ens sierskan Saida om hon ännu levde, skulle våga sig på att förutspå utgången.

Utan att ha insyn i hur det går till i vare sig det ena eller det andra lägret, kan man ändå med lite fantasi föreställa sig att det måste surra oavbrutet, från morgon till kväll. Att det måste förberedas, planeras, stötas och blötas på alla håll. Mest att planera har väl den sidan som inte kommit till makten mer än en mycket kort period under de senaste hundra åren: de blågröna i Sam-Laget. De rödgröna VSB:arna, de nuvarande och långvariga maktinnehavarna, vill naturligtvis inte tänka i förlorarbanor utan kör kanske lite gammaldags, hederlig strutstaktik kombinerat med glada men lite tafatta high fives som någon snappat upp att unga och ”dom” (=invandrarna) sysslar med. (VSB=Vi Som Bestämmer, som egentligen borde heta HSB men som man, för att det ska verka lite mer demokratiskt än det egentligen är, nu kallar ”VSB”).

Man kan fundera över hur väl förberedda Sam-Laget är på att ta över makten i Megalomanien. För nu är det lika stor chans/risk att det blir de som tar över som att VSB-pakten sitter kvar. Vet de ens hur det ser ut i maktens korridorer, i regeringskansliet (även kallat Blomsterdammen) och på UD? Har de begärt ut ritningar över lokalerna så att de kan planera vem som ska sitta var, utifall att? Troligen är ritningarna hemliga och Per Göransson torde inte släppa iväg dem ens om han har rätt att göra det. För så länge har han och hans Partiit haft regeringsmakten, att de vid det här laget ser allt som har med regerandet att göra som sitt. Det är deras Blomsterdamm, deras statsministerbostad Palatset (som de döpt om till Huset för att det ska låta lite folkligare) och alla andra maktlokaler där de, med folket stöd, ”boat in sig” i decennier är också deras. Hur det kommer att kännas om de tvingas ta sitt pick och pack och lämna allt detta, det kan man bara spekulera i. Men om det den 17 september är folkets vilja att det ska bli en förändring, då är det bara att packa och draga vidare, ut i den verkliga verkligheten för de flesta och till eget lyxboende på stor gård med vidsträckta ägor för dem som sett till att berika sig.

Om en dryg månad bestämmer megalomanerna hur de vill ha det och då får vi se om allt förblir vid det gamla eller om nya vindar blåser i alla de anrika maktlokalerna.

Kan en myndighet skicka ett brev till en annan myndighet och kalla det “utkast”?

I DN Ekonomi den 11 augusti finns en artikel med rubriken Ams till hård attack mot kritisk utredare. I den sägs bl.a. följande:

”I ett mycket hårt formulerat brev inkompetensförklarar Ams Riksrevisionens utredare. Båda myndigheterna vägrar att lämna ut utkastet som väckt Ams vrede.”

Det handlar om att man på Ams blivit sura över att Riksrevisionen i en kommande rapport (som än så länge tydligen endast finns på utkaststadiet) skarpt kritiserar Ams för att mer ägna sig åt arbetsmarknadspolitiska program än åt information om och förmedling av lediga jobb.

Ams åsikt om kritiken lär vara (citat ur DN-artikeln) at det är: ”En enda lång inkompetensförklaring av Riksrevisionens utredare. Till och med rubriken – Program- eller arbetsförmedling? – anser Ams visar på en bristande respekt för det uppdrag som verket fått från riksdag och regering.”

Nu undrar jag om det verkligen kan gå till så att myndigheter kallar sina rapporter och brev för ”utkast” och därmed kan undgå att omfattas av offentlighetsprincipen? Jag kan i o f s tycka att en rapport som inte är helt klar kan vara ett utkast som inte lämnas ut till allmänheten innan den är justerad och klar. Men att ett brev från Ams till Riksrevisionen skulle kunna kallas ”utkast” och därmed undanhållas offentlighetens ljus, kan det verkligen vara rätt!?

I en ledare Norrbottens-Kuriren den 10 augusti står:

SOCIALDEMOKRATISK VALARBETARE. Bo Bylund är fortfarande mer socialdemokratisk statssekreterare än Ams-chef och en valarbetare som makan socialminister Berit Andnor har all anledning att vara stolt över.

OBS! Vid citat: ange källan!

Tvångsomhändertagande av barn – igen (Mickael), del 5

Läs de tidigare fyra inläggen om det vansinniga beslutet att  tvångsomhänderta lille Mickael under "Kategorier" och sedan "Tvångsomhändertagande av barn" i högerspalten. Och läs artikel i Expressen den 10 augusti här samt pressombudsmannens och ordförandens i Svenska journalistförbundet kritik mot socialtjänsten här.

Nu måste de här människorna på socialen i Karlstad stoppas! Det bästa vore kanske om de själva tvångsomhändertogs och placerades – tillsammans med massor av andra lika okunniga och elaka socialarbetare – på andra arbetsplatser, gärna långt från dem där de nu arbetar. På samma sätt alltså som de tvångsomhändertar barn och placerar dem långt från deras föräldrar och allt de känner igen och är vana vid.

Att det finns elaka socialsekreterare, enhetschefer och avdelningschefer inom socialen vet vi alla (liksom att det finns goda och kunniga), men att det finns människor med så viktiga poster som är så totalt okunniga som de tre i Karlstad som skrivit hotbrev till Mickaels faster i Hagfors, är ändå chockerande.

Länsstyrelsen har redan tidigare riktat kritik mot Socialförvaltningen och Barn- och Familjeenheten i Karlstads kommun på flera punkter. Enligt länsstyrelsen har förvaltningen bland annat brustit i hantering av ansökningar och att kontakter tagits utanför familj och anmälare. Det rapporterar SR P4 Värmland den 3 mars 2006, läs här.

Vad har hänt sedan dess? Var kritiken bara ett tomt slag i luften eller fick den konsekvenser? Förmodligen det förra eftersom Maylis Olsson, socialsekreterare, Barn- och familjeenheten; Anita Danielsson, enhetschef, Barn- och familjeenheten samt Monica Persson, avdelningschef, familjeenheten, fortfarande får härja fritt.  Men nu måste någon ansvarig ta itu med dem, de agerar på ett mycket okunnig och olämpligt sätt när de hotar en familj som de gör, i brev av den 21 juli 2006:

"Christina och Lars-Anders Bengtsson har under de senaste veckorna agerat på ett sätt som inneburit att de brutit överenskommelsen angående sekretess med Arbetsmarknads- och socialnämnden. de har utan att reflektera över vilka konsekvenser det kan få för Mickael röjt hans identitet i massmedia. Detta agerande gör oss än mer övertygade om att en framtida placering hos paret Bengtsson kommer att innebära att nämnden inte får den insyn i vården som lagen föreskriver."

Men Herre Gud, vilken rappakalja! Och vilken oförskämdhet, samtidigt som det måste vara ett lagbrott att på det här sättet hota människor som begagnar sig av sin lagstadgade rätt att utöva sin yttrande- och meddelarfrihet! Dessa människor borde skiljas från sina tjänster, de har säker redan förstört för många andra människor (inte minst barn) om det är så här de agerar. det är inte acceptabelt att vi genom skatter betalar löner för så här hotfulla människor som helt verkar har missförstått vad deras jobb innebär.