• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland redo delta i Libanonoperation

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade vid sitt möte fredagen den 18 augusti situationen i Mellanöstern och Finlands beredskap att delta i krishanteringsinsatsen i Libanon.

Finland bereder sig på att delta i krishanteringsinsatsen i Libanon, som har mandat av FN:s säkerhetsråd, med en avdelning som till sin omfattning uppgår till högst ett förstärkt kompani. Försvarsministeriet fick ansvaret att bereda de åtgärder som det eventuella deltagande föranleder. Beslutet om det eventuella deltagandet fattas separat. Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott är tillsammans med president Tarja Halonen redo att skicka 200-250 fredsbevarare till Libanon. Statsminister Matti Vanhanen uppger att Finland deltar med högst ett förstärkt kompani.

Paula Lehtoma?ki
Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki (regeringens hemsida)

Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet i frågan. En redogörelse ges till riksdagen direkt då den samlas i början av september. Försvarsministeriet uppskattar kostnaderna för ett deltagande till cirka 10 miljoner euro.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki anser att EU ska inneha en ledande roll i hanteringen av krisen mellan Libanon och Israel, men också i hela Mellanöstern. Lehtomäki understryker vikten av att EU arbetar för en politisk lösning i konflikten, även om det humanitära läget just nu står i första rummet.

Källor:

Finlands regeringYLE

Lapin Kulta (mel. Broder Jakob)

kauneimmat-snapsilaulutVill man bli på gott humör av en sprittande låt så kan man gå in här och välja att lyssna på Leukojen välliin och se om man kan sitta stilla till den! Därefter kan man, om man vill sjunga med och kan melodin till Broder Jakob samt känner till finska ölsorter, välja Lapin Kulta. Och Aqua Vera, den allra sista låten (mel. Alla fåglar kommit ren) där direktörerna besjunger ”vattnet” på svenska i slutet av sången.

Det är ett gäng finländska näringslivsdirektörer som spelat in fem cd med massor av olika låtar, bland dem 26 snapsvisor. Och vinsten för de olika cd:erna har bl.a. gått till Kalliola alkoholkliniker .

aatetta-jaloaI cd-omslagstexten till Aatetta jaloa skriver de själva att:

”På välkänt manér skänker Åttopojat vinsten till Kalliola-klinikerna. Gåvan är inte utan krav på motprestation, vi vill nämligen med denna gest försäkra oss om ett varmt mottagande om vi någon gång skulle ha behov av att anlita klinikernas tjänster.”

Nauru pidentää ikää!

Allt fler utländska läkare i Finland

Under de senaste fem åren har läkare som inte har finska eller svenska som modersmål ökat från under 400 till över 600. Den största gruppen är ryska läkare. Både de ryska och de estniska läkarna har blivit dubbelt fler i Finland på fem år.

För att få jobba som läkare i Finland behöver en EU-medborgare med läkarexamen bara göra en formell ansökan medan läkare från länder utanför unionen måste avlägga tre stora prov.

Källa:

YLE

Självmord bland saudiska kvinnor

Det saudiska systemet har satt upp olika sociala normer för män och kvinnor. De lever helt olika liv. I det saudiska samhället har männen mer frihet än kvinnor. En kvinna måste antingen vara nöjd eller tvingas att leva ett liv som är omgärdat av förbjudna saker. Familjer utan nåd och orättvisa äkta makar bidrar till deras lidande.

De flesta kvinnor lever i smärta och elände som resultat av de sociala tabun som finns och de vet inte vart de ska gå eller vem de ska försöka träffa för att lindra sitt lidande eller få moraliskt och materiellt stöd. Resultatet blir att de bara har sig själva att gå till och att de får en känsla av att en annan kvinna är den enda person som de kan hämnas på. De här svåra känslorna får kvinnor att begå självmord.

Folk kan undra över orsakerna till självmord i det konservativa, muslimska samhället och i vilket religiöst samhälle som helst där självmord är förbjudet av Gud och ses som en aktion som medför evig förbannelse. Den islamiska kulturen är ofta dominerad av familjen och stammen som stakar ut beteendet från barndomen.

Dessutom saknar det saudiska samhället varma, känslosamma och humanitära band mellan familjemedlemmarna. Många saudier har mentala och sociala svårigheter men när de söker någon att tala med sina problem om, någon med en förstående och sympatisk inställning möter de i stället en avvisande och förödmjukande attityd.

Sådan antipati väcker negativa känslor och skapar depressioner som med tiden övergår i psykiska problem så som ångest och paranoia. Kvinnorna tillbringar större delen av sin tid inom hemmets fyra väggar och är mer benägna att drabbas av mental stress än män. En del  familjer utnyttjar deras svaghet för att förtrycka dem och neka dem deras rättigheter.

Det finns kvinnor som tvingas gifta sig med män mot sin vilja. Många kvinnor har utsatts för en vedervärdig behandling av sina familjer och män av anledningar som har att göra med personlighet, barn och lön. En del kvinnor genomgår ett helvete för att deras makar är drogberoende och är psykiskt sjuka. I avsknad av medicinsk behamdling och terapi är risken stor att dessa kvinnor begår självmord som ett sätt att undkomma smärtan i sina liv.

Självmord är inte ovanliga i det saudiska samhället. Det har kommit en hel del rapporter om det på senare år, om det beror på nya, sociala förändringar eller en bredare mediebevakning vet man inte. En av rapporterna berättar om en 17-årig flicka i Taif som begick självmord efter att hon blivit psykiskt sjuk. Men rapporten anger inte orsaken till hennes försämrade mentala hälsa. Hon tog sin fars gevär för att göra slut på sitt liv. Det var ett meddelande till hennes far att han ska ta bättre handom hennes mor och systrar.

Alarabiya.net publicerade den 11 augusti en annan rapport om två saudiska kvinnor som torterats av sina familjer. De försökte ta sina liv genom att svälja tabletter. Men läkarna räddade dem. Sedan hon fått höra att hon skulle återbördas till sin familj rymde den ena kvinna från sjukhuset. Hon är frånskild och inte ens 30 år fyllda. Hon har ett litet barn, men hennes f.d. make tillåter henne inte att träffa sitt barn. Den andra kvinnan, som är 25 år gammal, studerade på universitetet.  Hon misshandlades av sin bror för att hon hade vågat använda en del av sin månadspeng på en prenumeration på Emaar Economic City och betala en tandläkarräkning.

Okaz publicerade också en rapport, den 20 juli, om en 24-årig kvinna i Balqarn. Innan hon begick självmord hade hon skrivit ett brev till sin far om att hon var medveten om att hennesagerande stred mot islam men att hon kände sig tvungen att göra det. Samma tidning berättade också om en flicka i Taif som dog efter att ha tagit en överdos tabletter. En utredning i fallet pågår fortfarande.

Det går inte att ignorera dessa upprepade fall av självmord i olika delar av landet. En undersökning borde göras bland flickor och kvinnor som överväger ett så fruktansvärt alternativ som självmord som ett sätt att fly från sina familjer. Samhället har underlåtit att tillhandahålla nödvändig behandling och psykologisk hjälp till kvinnor som möter så stora svårigheter.

Många av de förtryckta kvinnorna har ingen, inte en enda människa, som kan hjälpa dem att ta kontakt med en läkare eller skaffa psykologhjälp. De kan och får inte göra det utan stöd och tillstånd från sina familjemedlemmar. Kvinnor får inte köra bil och de får inte gå ut utan tillstånd av sina manliga förmyndare!

Myndigheterna borde inrätta sppeciella byråer med gratis telefonnummer där man kan få tala med en kurator om man är deprimerad (också för män) så att man kan försöka förhindra att människor begår självmord. Också i skolorna borde det finnas socialkuratorer och psykologer eftersom ungdomar, främst flickor, behöver särskild vård och ledning. Seminarier och olika arrangemang borde hållas för att utbilda kvinnor och flickor och hjälpa dem att komma över sina negativa känslor, ge dem bättre självförtroende och utveckla en positiv inställning till livet. Detta borde också meddelas via radio och tv, där många av programmen är fulla av religiösa predikningar som inte är till någon hjälp.

Behovet av speciella centraler där både deprimerade män och kvinnor kan få psykologisk och social hjälp är stort. Dessa hjälpcentraler borde förmedla sina tjänster utan kostnad och vara bemannade av experter.

Maha Al-Hujailan, medicinsk forskare vid King Khaled University Hospital i Riyadh.
© Översättning: Merit Wager

Orbacks sågning av Kamalis utredning

I Aktuellt 21 den 17 augusti intervjuades integrationsminister Jens Orback om den utredning om ”strukturell diskriminering” och de förslag till åtgärder som regeringens utredare, Masoud Kamali, presenterade tidigare idag – Integrationens svarta bok – som kan läsas här.

En mer total sågning än den Orback levererade har sällan hörts av en svensk minister! På punkt efter punkt som Jarl Alfredius tog upp och ställde frågor kring tyckte ministern att utredningen inte höll måttet, att den var för tunn och att han förväntat sig mer än idéer, att det inte fanns förslag på finansiering av förslagen och inte heller förankring i lagen. Orback tyckte inte heller att förslagen om att diskriminera majoritetsbefolkningen till förmån för minoritetsbefolkningen var något han ville ta till sig och det enda lätt positiva han uttalade var att vissa minde förslag kanske kunde komma till användning, mest småsaker som inte ens definierades. Eller i varje fall så mindes jag inte ens en kvart efter programmet vilka de var…

Några undringar:

Var det här värt nio miljoner kronor? (Läs mer här). Tycker skattebetalarna det, det var ju deras pengar?

Varför stoppade inte Orback den här dyra, skenande utredningen för länge sedan när han såg vartåt det barkade? Han har ju fått de tidigare rapporterna och vetat vad Kamali skulle komma att presentera? Hur är det möjligt att Orback, trots att han visste att han måste ha varit kritisk mot det hela redan när han läste de redan avlämnade rapporterna, ändå lät det rulla på och bara fortsatte att pytsa ut skattepengar? Och varför sänder han den här jätteutredningen på remiss när han tycker att den har så många brister?

© denna blogg.