• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Khaled Batarfi skickade ett mejl

Khaled BatarfiDr Khaled Batarfi

Dr Khaled Batarfi i Saudiarabien är en av dem som jag får material och inspiration av till en del av mina bloggningar under rubriken Saudiarabien, Mellanöstern m.m. i högerspalten. 

Jag fick ett mejl från honom den 22 augusti där han berättar att onsdagen den 23 augusti kl 21.00 ET sänder CNN en dokumentärfilm om Osama bin Laden, som också innehåller en intervju med honom själv – In the footsteps of bin Laden. Khaled Batarfi var barndomsvän med Osama bin Laden.

Se en trailer här – där också Khaled Batarfi medverkar. Och se hela den två timmar långa dokumentären på CNN den 23 augusti!

Valmanifest

Så har då de fyra borgerliga parierna – numera under samlingsnamnet "Alliansen" – presenterat sitt gemensamma valmanifest. Jag tyckte det de sa om vilka åtgärder de vill sätta in för arbete och mot ett fastnande i bidragsberoende lät bra. Och det var i mitt tycke det viktigaste i hela manifestet.

Var och en som får rösta i Sverige borde ta reda på så mycket som möjligt själv om de olika partiernas politik och, så gott det går, försöka värdera förslag och löften, helst inte enbart utifrån ett eget kortsiktigt och egoistiskt perspektiv utan lyfta blicken och skåda en aning längre och vidare.

Läs å ena sidan Alliansens valmanifest här (ett gemensamt manifest för fyra partier) och å andra sidan socialdemokraternas valmanifest finns här, vänsterpartiets här, miljöpartiets här (tre partier med var sitt manifest).

Finland sammankallar Libanonmöte den 25 augusti

EU Finland logoEU:s ordförandeland Finland har sammankallat EU:s utrikesministrar för att diskutera Libanon-operationen och sändandet av europeiska fredstrupper till Libanon vid ett brådskande möte i Bryssel på fredag den 25 augusti. FN:s generalsekreterare Kofi Annan kommer att delta i mötet.

Här finns Finlands hemsida (på engelska och franska): Finland's EU Presidency.

Mer om skolan

Det kom ett mejl från en finlandssvensk läsare i Finland med anledning av bloggningarna Min morfars betyg och Apropå inlägget nedan: Lärarna bakom succén för skolorna i Finland. Han skrev bl.a.:

Intressant betyg! Tänk att det var tre vitsord högst uppe förr! 1908-09 utgör ju uppförande – uppmärksamhet – ordning&skick en tredjedel av alla vitsord. På min tid var de två.

Jag är lätt chockad över att unga svenskar inte kan skrivstil! Det visste jag inte. Utöver det lärde pappa mig frakturstil då jag var åtta, så att jag kunde läsa hela Boken om vårt land … Just nu befinner jag mig mellan två stolar vad gäller skolsystemet: det är nästan 20 år sedan jag skrev studenten (sex laudatur!) och min äldre dotter, som fyller 6 i oktober börjar nästa år. I höst har hon lämnat dagis för förskolan, d.v.s. 6-årsverksamheten, där de lär sig läsa och räkna. Just det: läsa och räkna. Förra veckan var det bokstaven A, den här veckan är det B. Första dagen kom hon stolt hem med ett papper med räkneövningar som en fröken hade gett åt henne.

Det kan kontrasteras mot vad en i Sverige bosatt utländsk vän berättade för mig i somras: när hon flyttade till Sverige kunde hennes son läsa, skriva och räkna på engelska. Det blev han mobbad för i förskolan, och mamman fick sig en åthutning av personalen för att hon hade lärt honom det. Sancta simplicitas!

Vad gäller vitsorden minns jag från min tid i lågstadiet att det var hart när omöjligt att få 10, dvs det var ett vitsord som inte gavs. Jag fick 10 i matematik till våren i trean, och jag minns ännu frökens utläggningar (inför hela klassen) om att de inte brukar ge 10 i så låga klasser, men att hon inte hade något val. I ettan och tvåan var jag en ännu större fena på att räkna – räknade genom hela boken långt före alla andra och räknade alla extraövningar som jag fick, hade 10 i alla prov, men fick 9 i betyget. Så 10 var lite teoretiskt. Hur det är nuförtiden vet jag inte.

Jag skulle inte sätta mina barn i skolan i Sverige!