• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2006
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Om arbetskraftsinvandring till Sverige

RegeringskanslietPå regeringens hemsida berättas att:

Den parlamentariska kommittén för arbetskraftsinvandring, under ordförandeskap av Lena Hjelm-Wallén, lämnat sitt slutbetänkande till statsrådet Sven Otto Littorin. Kommittén föreslår mer flexibla regler för personer från länderna utanför EU/EES att få arbetstillstånd i Sverige.

Det ska bli möjligt för den som har en kompetens som det råder brist på i Sverige att under en besökstid av tre månader träffa arbetsgivare och söka jobb. Detta sker genom att det skapas en ny grund för visering – att söka arbete i Sverige.

Kommittén är enig i huvuddragen, men redovisar bl.a. olika åsikter om behovet av en myndighetsbaserad bedömning av om det råder brist på arbetskraft respektive att överlåta dessa beslut till arbetsgivaren.

Man får hoppas att regeringen är klok nog att förorda att det ska vara arbetsgivarna och inga andra som ska besluta vilka som ska anställas. Och man får hoppas att därmed skrivningen om  "kompetens som det råder brist på i Sverige" tas bort och att folk helt enkelt kan söka jobb här från sina hemländer eller komma hit med tremånaders viseringar som de vill. Under tiden i Sverige ska de givetvis försörja sig själva och får de inga jobb under den tiden så måste de återvända hem. Alltså liknande regler som de som gäller för oss när vi flyttar mellan EU-länder

Läs Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU 2006:87) här.

I Finland godkände regeringen ett nytt invandrarpolitiskt program

Työministeriö logoDen 19 oktober, godkändes ett nytt invandrarpolitiskt program av regeringen i Finland som aktivt ska främja sysselsättningsinriktad invandring. Arbetsministeriet uttalar att ”i och med att befolkningen åldras kommer utbudet på arbetskraft i Finland i framtiden att minska” och att ”i Finland väntas tillgången på arbetskraft försvåras snabbare än i många andra länder i Europa.”

Arbetsministeriet säger:
Programmet avser speciellt invandring till Finland från länder utanför EU- och EES-områdena. ?Genom sysselsättningsbaserad invandring kan man även utvidga det finländska kompetensunderlaget som inom olika delar av landet hotas av förtunning på grund av befolkningens åldrande.
Och:
Övriga centrala tyngdpunktsområden i programmet är att effektivisera integrationssystemet av invandrare samt att förbättra de etniska relationerna. Meningen är att främja utvecklingen av ett pluralistisk, multikulturellt och icke-diskriminerande samhälle. Man vill även främja invandring av studerande och forskare.

Regeringen vill tills vidare förbehålla sig möjligheten till prövning när det gäller tillgången på utländsk arbetskraft inom branscher med många arbetssökande. Prövningen avser exempelvis inte personer inom företagens högsta ledning och ledningen på mellannivå eller personer som fungerar som experter, yrkesidrottare och tränare, yrkeskonstnärer, yrkesjournalister, personer i internationella organisationer, säsongarbetare inom lantbruket och inte heller arbetstagare som sänds till Finland för en kortare period.?
I framtiden kommer behovet av att öka samarbetet med avgångsländerna för arbetskraften att öka. Språkundervisning i avgångslandet kan anordnas av myndigheterna i Finland på egen hand eller tillsammans med arbetsgivarna. För den arbetskraft som inflyttat i landet skapas även i Finland ett vägledningssystem som tar hänsyn till individuella behov. Det kan exempelvis omfatta språkundervisning samt utbildning om det finländska arbetslivet och samhället.?

Läs mer här.

Finland: nästan 5,3 miljoner invånare

Tilastokeskus logoEnligt preliminära siffror från Statistikcentralen hade Finland i slutet av september 5 272 770 invånare. Under årets nio första månader ökade befolkningen med 17 200 personer. Den största orsaken till ökningen är att antalet födda var 9 150 fler än de som dog. I fjol var skillnaden mellan födda och döda 7 800.

I Finland har alla ministrar betalt tv-avgift

Finlands flaggaAlla finländska ministrar har betalat sina tv-avgifter. Det visar en utredning som Kommunikationsverket gjort för FNB. Men knappast hade någon behövt avgå om han/hon inte gjort det…

Läs och begrunda!

SvD logoLäs och begrunda Maria Abrahamssons funderingar kring Radiotjänst och dess vd Lars Lindberg under rubriken Lindberg pallade väl inte – öppenhet in absurdum på SvDs ledarsida idag.

Bor vi i Ankeborg?

"Ett tydligare fall av ministerstyre får man leta efter!" Det säger förre justitieministern Thomas Bodström efter att han hört nye statsministern Fredrik Reinfeldt uttala sig om Radiotjänsts beslut att polisanmäla migrationsminister Tobias Billström och de före detta ministrarna Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò för att de inte betalt tv-avgiften:

"Är det verkligen så, menar Radiotjänst, att varenda person som hör av sig, villig att göra rätt för sig och betala och som inte bestrider att de har gjort fel, polisanmäls av Radiotjänst?"

Och detta skulle vara ett tydligt fall av ministerstyre???!! Vad är det för "styrande" i det uttalandet? Och Radiotjänst är ju inte ens en myndighet som någon minister på något sätt skulle kunna "styra" utan ett aktiebolag! Eller?

En svensk tigerÄr det Ankeborg vi lever i? Eller DDR? Ska ingen våga öppna näbben här utan att först väga vartenda ord på guldvåg? Om politiker och ministrar och även vi andra ständigt måste planera, kalkylera och analysera allt vi ska säga för att undvika att bli anmälda till KU, PO, DO, JO, HomO, JämO och alla andra O:n som finns, då blir det ett mycket tyst samhälle. Då kan vi ju också ta och damma av den gamla slogan från krigstiden och leva efter den: EN SVENSK TIGER. Hur kul blir det?

Be my guest # 38: Birgitta Elfström, Migrationsverket

Birgitta ElfströmBirgitta Elfström, beslutsfattare, Migrationsverket
Foto: Merit Wager

Under vinjetten "Gästblogg" bjuder jag in människor att skriva, som inte själva bloggar men som jag tror eller vet har något att säga. Här är en blogg från Birgitta Elfström, mellanösternexpert och beslutsfattare på Migrationsverket och medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rapporter från Israel/Palestina här.

Är en omorganisation alltid den bästa lösningen när det gäller att komma tillrätta med höga balanser? Det tycks många tro och särskilt många på Migrationsverket  där jag jobbar. Ständigt och jämt har vi omorganisationer med nya arbetsrutiner. Budgeten står i främsta rummet. Budgeten måste hållas. Det är inte lika noga med att se till att personalen gör ett effektivt och rättssäkert jobb. Bara ärendena avgörs snabbt så att budgeten hålls.

Alla skall jobba med alla länder. Hur är en sådan skapad som kan hålla sig à jour  med politiken i alla världens länder? Jag kan det definitivt inte. Det är  helt otänkbart. Men det tycks inte vara viktigt att praxis skall hållas  samman och att vi fattar rätt beslut i rätt tid. Budgeten får inte överskridas. En uträkning säger att vår asylenhet måste avgöra 45 ärenden i veckan till årets slut. Men 45 ärenden kan resultera i endast tre beslut om det rör sig om stora barnfamiljer? Det går relativt snabbt men jag har ändå avgjort 45 ärenden. Men tänk om jag bara får ärenden som rör ensamma män från ex. Iran? Då tar det flera veckor att avgöra 45  ärenden. Det är statistiken som ledningen är intresserad av och inte innehållet.

Vår verksgemensamma praxisenhet har slagits i spillror men inget har kommit  i dess ställe. Det är skralt med analyser och utvärderingar av gjorda insatser. Tänk om en hjärtläkare aldrig skulle utvärdera gjorda insatser utan bara säga att "idag har jag har opererat sju patienter" och ingen skulle  var intresserad av om patienterna överlevde operationen!

Idag sa min chef att det är ungefär lika mycket medel avsatta i nästa års budget till offentliga biträden (8 miljoner) som till samtliga kostnader för Migrationsverkets lokalhyra och personalkostnader för asylärenden (10 miljoner). Jag har själv inte kontrollerat dessa siffror. Grattis, säger jag till alla offentliga biträden, ni är vinnare! På oss som ska ta beslut satsas det knappt något alls, för att vi ska kunna vidareutveckla oss i vårt jobb. Jag har genom åren ofta tagit pengar ur egen ficka till detta, annars skulle jag inte klara av mitt svåra jobb. Men ju mindre vi vet desto snabbare kanske vi kan fatta beslut så att budgeten kan hållas…

Jag vädjar till regeringen att ge oss förutsättningar för att klara av vårt uppdrag!

För flera gästbloggningar, se under Be my guest i högerspalten!

Citera gärna, men ange var citatet kommer ifrån!