• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finsk julkalender

Finsk julkalenderFinsk julkalender?

Jag fick den här bilden från min gode vän Martin. "Det är alltid trevligt med en finsk julkalender", skrev han, och önskade mig trevlig helg. Undrar vad han menade? Janne, om du läser det här,  kan du förklara?

Intervju i SR International

SR logoHär, under rubriken Assyrisk skyddszon, finns en intervju med mig gjord av assyriska redaktionen i Sveriges Radio.

Saudier ska inte gifta sig med icke-saudier

Saudiarabien flaggaDet finns många sätt att ta itu med problem. En vissa fall krävs lagstiftning medan det i andra fall bara krävs medvetenhet. I Saudiarabien verkar ibland det lättaste sättet helt enkelt  vara att bannlysa problemet. Att bannlysning inte fungerar är tämligen självklart, men det förblir ändå saudiernas favoritsätt att ta itu med problem.

För tre år sedan pågick en kampanj som gick ut på att avskräcka saudier från att gifta sig med icke-saudier. Kampanjen var inriktad på att upplysa folk om de negativa aspekterna av att välja en partner från ett annat land. Kampanjen misslyckades och antalet saudier som ville gifta sig med icke-saudier minskade inte.

Nyligen kunde man läsa en intervju med en tjänsteman i en lokal tidning. Intervjun började med att tjänstemannen förnekade att antalet saudiska medborgare som gifter sig med utländska män/kvinnor skulle ha nått "alarmerande höjder". Han påpekade att ministeriet hade vidtagit åtgärder och utfärdat riktlinjer för att minimera "de negativa och skadliga aspekterna av sådana äktenskap". Intervjuaren frågade vad som skulle ske om någon tog steget ut och faktiskt gifte sig med en icke-saudi utan att ha fått ett officiellt godkännande. Svaret var att följande skulle ske:

• Disciplinära åtgärder gentemot den saudiska medborgaren skulle vidtas

• Förbud skulle införas mot att lagligt registrera sådana äktenskap i Saudiarabien

• Inresetillstånd skulle inte ges till en utländsk make eller maka. Om maken eller makan redan befann sig i landet skulle uppehållstillståndet dras in.

Hårda bud, man skulle kunna tro att den som straffas så strängt är en förhärdad brottsling. I själva verket är han eller hon bara en människa som försöker leva sitt liv i enlighet med sina mänskliga rättigheter. Det är klart att man måste förstå och acceptera att det finns lagar och regler som ska efterföljas när det gäller visering och uppehållstillstånd för icke-saudier. Men reglerna borde inte få inkräkta på folks rättigheter. I många fall väljer kvinnor att gifta sig med män från andra länder och de måste ha rätt att själva bedöma om de gör ett riktigt val.

En kvinna försökte få tillstånd att gifta sig med en icke-saudisk man. Hon väntade i två år innan hon upptäckte att hennes dolument låg och samlade damm i en tjänstemans låda bara för att han inte tyckte att hon skulle gifta sig utanför sin klan och sitt land. Så småningom, genom att dra i vissa trådar, lyckades hon till slut få sina dokument processade och gifta sig med den man hon valt.

I det familjeorienterade saudiska samhället är familjens tillstånd nödvändigt vid äktenskap. Om då mannen eller kvinnan gifter sig med familjens godkännande och välsignelse så borde det räcka för alla parter. Att ta saken till en högre nivå och göra äktenskapet till en internationell affär som kräver offiiciellt tillstånd, innebär att man i onödan komplicerar det hela. Man kan också fråga sig hur ett sådant förfarande kan rättfärdigas enligt islam.

I flera fall har kvinnor tvingats vänta i åratal på tillstånd, trots att de har haft familjernas välsignelse. Man kan också se på saken från ett helt annat perspektiv: i dostolarna finns mängder av oavgjorda skilsmässofall som gäller  saudiska kvinnor som har flytt från sina saudiska äkta män. Det är kvinnor som blivit misshandlade och förnedrade och ibland nekade att få träffa sina barn. Av okänd anledning har dessa fall, som enbart rör saudiska medborgare, inte klarats upp och det går mycket trögt att finna utvägar eller lagliga lösningar på problemen.

En del saudiska män har också haft dåliga erfarenheter när de gift sig med kvinnor från utlandet, men det är definitivt ingen garanti att äktenskapet ska bli stormand lyckligt bara för att de gifter sig med saudiska kvinnor. Samtidigt finns också "blandäktenskap" (saudi/icke-saudi) som har överlevt månget saudi/saudi-äktenskap! Den här synen på icke-saudier visar återigen på den tro som så länge rått i Saudiarabien: att saudierna skulle vara speciella och annorlunda, bättre än andra folk.


Källa:

Arab News