• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Andra tycker likadant

JK logotextDen 22 december skrev jag inlägget Skjut inte budbäraren Lambertz! Samma dag skrev Lotta Gröning på Aftonbladets debattsida under rubriken Måtte du stå ut som JK, Göran! bland annat:

Göran Lambertz, måtte du stå ut. Jag förstår hur du behandlas inom det egna skrået. Du är något som katten släpat in. Men ge inte upp, du har många människor bakom dig. Vanligt folk som förstår hur viktigt det är att bryta gamla maktstrukturer. Folk som bevisligen blivit oskyldigt dömda, folk som hävdar att de är oskyldigt dömda. Folk som förstår att misstag givetvis begås. Det finns inga heliga kor, bara skenheliga betonghäckar. De ska bekämpas. Heja Göran Lambertz!

Just det! Och den 23 december kom Expressens ledare med lika stort stöd för JK och kritik mot dem som kritiserar honom, bland annat i följande stycke:

I Sverige har vi en ordning där åklagarsidan i en resningsansökan ska försöka rannsaka sig själv, vilket naturligtvis påverkar åklagarnas uppgift att leva upp till sitt objektivitetskrav. Hur enkelt är det att erkänna att "Hoppsan, vi gjorde visst fel" om en livstidsdom?

Riksåklagaren och de juristprofessorer som har varnat för att JK Göran Lambertz inhopp i debatten kan leda till "irreparabel skada för svenskt rättsväsende" verkar vara helt oförmögna till det som Lambertz klarar: att sticka ut hakan, att försöka titta utifrån på vad som sker, att försöka sätta sig in i motpartens situation också och att inte vara så otroligt prestigefyllda! Och samtidigt ändå inte ge avkall på juridik, rättsliga principer och lagar.

Och vad var det som fick den nya justitieministern att med superkort varsel meddela att hon inte kan (vill) träffa statens advokat vid ett sedan tidigare avtalat möte? Varför agerade hon på detta sätt, var det av feghet? Var det av osäkerhet eller var det för att hon lyssnade på de tidigare nämnda kritikerna till vilka även hennes företrädare Thomas Bodström sällat sig?

JOVi behöver mer rättssäkerhet i Sverige, inte mindre! Vi behöver raka och tydliga företrädare för rättsväsendet  (bland dem JK) och inte rädda och tysta och fega "fingret-i-luften"-typer! JO kan gott ta och "spotta opp sig" också och inte så ofta som man gör nu "lämna anmälningar utan åtgärd", som standardfrasen lyder. Lär av JK! Men JK måste göra något åt sin fruktansvärt trista sajt…

Här kan man läsa Expressens ledare den 23 december: JK har rätt.

“Sympati” med vem?

Jag har i mitt inlägg den 9 december Med anledning av HRF:s trakasserier av Wild'n Fresh  undrat varför inte arbetsgivarorganisationer eller andra genomfört sympatiåtgärder och skickar anti-strejkvakter till salladsbaren Wild'n Fresh. Fortfarande ses inga tecken på något sådant, dock "sympatiäter" tydligen en massa folk där vilket är ett utmärkt sätt för vanliga människor att visa var deras sympatier ligger: hos det stora, mäktiga David-facket eller hos den lilla ensamma Goliat-microföretagaren. Fast vi vet ju nog vem som avgick med segern i den historien och det var i varje fall inte jätten Goliat…

Medan arbetsgivarorganisationen lyser med sin frånvaro – men på ett obehagligt sätt kan misstänkas spela under täcket med facket (läs här) – så mobiliserar det stackars arma facket för utökad strid, eftersom det inte med sina elefantfötter ännu lyckats krossa myggan Wil'dn Fresh. Det sker genom "sympatiblockader" ("sympati" med vem?). Det som facket nu trappat upp med och som ska bidra till att tvinga den lilla människan på knä är en sophämtningsblockad. Smutsigt av facket, smutsigt och lågt. Det tycker också andra företagare i saluhallen Briggen i Göteborg där Sofia Appelgrens lilla salladsbar ligger.  Bland dem Marisa Sale som driver en charkuteriaffär i Briggen och som enligt Dagens Nyheter säger att hon inte tänker utöva några påtryckningar mot Wildn Fresh trots att sopblockaden kan komma att bli besvärlig:

"Nej, mina sympatier finns hos Sofia när hon utsätts för fackets fa scist­metoder. Jag har kollektivavtal, men då har jag också flera fast anställda och ska ha det."

Frågan, som jag alltså också ställt tidigare, gnager fortfarande starkt: hur kommer det sig att arbetsgivarorganisationer bara någon eller några dagar efter att fackförbund besökt små företag i akt och mening att försöka tvinga dem att teckna kollektivavtal, dyker upp hos samma företagare och erbjuder sina tjänster? Och det gäller inte bara Wild'n Fresh…

Fler tidigare inlägg i ämnet kan läsas genom att scrolla igenom arkivet för december i högerspalten.

Finland: Flyktingkvoten för år 2006 fylls inte

Flyktingmottagning FinlandEn finländsk delegation valde ut 123 av de 151 flyktingar som världssamfundet erbjöd. Finland kommer inte upp till sin andel av kvotflyktingar i år. En ministeriegrupp har just valt ut 123 kvotflyktingar i Turkiet, vilket betyder att 100 kvotplatser av befintliga 750 ser ut att bli ofyllda.

Finländarna intervjuade 145 flyktingaspiranter av de 151 som FN:s flyktingorgan UNHCR erbjudit, men gruppen ansåg att det inte fanns fog att ta fler.

"De uppfyllde inte Finlands kriterier", säger Leena-Maija Qvist i delegationen.

Finland lägger stor vikt vid att de som tas emot kan läsa, skriva och har utbildning. Att det skulle strida mot andan i flyktingkonventionen tycker Qvist inte.

"Av dem vi intervjuade hade alla inte hållbara berättelser och motsvarade inte Finlands syn på behov av skydd."

"På vilket sätt skiljer sig Finlands syn på skyddsbehov från UNHCR:s?" frågar Hufvudstadsbladets reporter, och Leena-Maija Qvist svarar:

"Det är en svår fråga. Vi kanske betonar deras integration i samhället mer. Därför vill vi inte ta stora mängder flyktingar med specialbehov. I ett land som Finland är utbildning viktigt. För en oläskunnig vuxen är det ett väldigt stort arbete att först lära sig läsa och skriva på eget språk och därefter på ett nytt språk som man sedan ska utbilda sig på. Sådana saker försvårar integrationsprocessen."

Och Finlands kriterier utgår från att de som väljs som kvotflyktingar gärna ska kunna läsa, vilja lära sig finska, ha någon utbildning, vilja bygga på den och skaffa sig ett arbete.

Representanter för arbetsministeriet, utlänningsverket och skyddspolisen har avslutat intervjuerna med tilltänkta kvotflyktingar i Turkiet.  Finland kommer att ta emot 123 kvotflyktingar från Turkiet. De flesta av dem är somalier och iranier. De kvotplatser som inte fylldes i år kommer att fyllas nästa år med bland annat personer från Burma, uppger arbetsministeriet.

Källa:
HBL logo

Turkiet har meddelat orsaken till att Kristiina Koivunen utvisades

Jag har tidigare (den 16 december) skrivit om utvisningen av finländska Kristiina Koivunen från Turkiet under rubriken Finländsk expert i kurdiska frågor utvisad ur Turkiet.

Kristiina Koivunen har inreseförbud i Turkiet. Det är det turkiska utrikesministeriets förklaring till att kurdexperten Koivunen greps och utvisades. Turkiet hänvisar till passlagen där det sägs att inresa i landet förvägras en person som utgör ett hot mot säkerheten och ordningen i Turkiet eller vars avsikt är att hjälpa sådana som utgör ett hot. Uttalandet gjordes till den finska ambassaden i Turkiet.

Källa:
HBL logo

Läs Skattmasens manifest!

Skattejuristen Maj-Britt Renstam på Ernst & Young uttalar sig här om hur svårt det är för småföretagare och andra utan gott om pengar att hävda sin rätt i skattemål. Krångliga regler gör ofta experthjälp till ett måste, men den är dyr och staten snålar med det ekonomiska stödet för juridiskt ombud:

"Domstolarnas restriktiva tillämpning av lagen om ersättning i skattemål är ett hot mot rättssäkerheten."

Omslag Skattmasens manifestEtt absolut måste för alla som hamnar i delo med Skatteverket är att läsa Skattmasens Manifest, skriven av Mikael Wokander och utgiven på Efron & Dotter förlag. Mikael Wokander har själv arbetat på Skatteverket i 37 år. I förordet skriver Stefan Fölster:

”För många företagare kommer de konkreta råden i denna bok att vara till hjälp. Åtskilliga kommer säkert att lyckas freda sig från en orättfärdig skatterevision.”

Läs mer om boken på Efron & Dotters sajt

“Regeringen borde skämmas”, sa Wanja Lundby-Wedin

Merit WagerWanja Lundby Wedin
Foto: Merit Wager

"Det är framför allt kvinnor som har otrygga anställningar och arbetar deltid som riskerar att helt falla ur a-kassan. Regeringen borde skämmas över den julklapp som landets löntagare nu får", säger Wanja Lundby-Wedin på LOs sajt apropå de förändringar som riksdagen (den folkvalda, om nu det kan ha någon betydelse för henne) har beslutat om. Sedan åkte hon iväg på julresa med Transsibiriska järnvägen. I första klass!

Vem är det som borde skämmas mer – regeringen eller den som tar ut en lön som är kring 550 % högre än sina otrygga medlemmars?!

Kungen prisar kvinnorna för den roll de spelar i samhället

Saudiarabien flaggaVäktaren av De Två heliga Moskéerna, kung Abdullah i Saudiarabien, berömmer saudiska kvinnor för deras aktiva delaktighet i utecklingen av kungadömet.

"Saudiska kvinnor spelar en stor roll", sade kung Abdullah. "De bidrar storligen till landets omfattande framåtskridande inom olika sektorer."

Kung Abdullah uttalade dessa ord vid en mottagning i sitt palats i Riyadh, för kvinnliga deltagare i det nationella dialogforum som hölls för sjätte gången.

Under sitt möte med kungen vädrade kvinnorna sina åsikter om de olika teman som togs upp vid konferensen och andra frågor som berör dem. De tackade kungen för att han gör det möjligt för kvinnor att stärka sin roll i samhället.

Tidigare, när han talade till både manliga och kvinnliga deltagare, uppmanade kungen dem att föra fram åsikter och ge regeringen råd och ledning.

"De som inte arbetar gör inte många misstag. De som arbetar kommer att göra misstag, men alla bör försöka undvika att göra fel", sade kungen om sina regeringstjänstemän. Han prisade och berömde saudierna för deras starka engagemang för sin nation, sin religion och sitt arbete.

Saleh Al-Hosain, chef för konferensen, sade att islam främjar samexistens mellan olika delar av samhället och tillåter andra att skydda sina värderingar och sin kulturella identitet. Omkring 120 verser i Koranen fördömer åderlåtning, alla typer av krig och subversiv verksamhet. "Endast en typ av krig är tillåtet och moraliskt försvarbart, står för rättvisa och tar hänsyn till humanitära värderingar. Det är jihad ", förklarade han.

Al-Hosain överlämnade kopior av konferensens rekommendationer till kungen och kronprins Sultan.

I sitt tal sade Laila bint Abdul Kareem Al-Juhaiman, professor vid King Saud University, att den tre dagar långa konferensen varit gramgångsrik när det gäller att dra upp linjerna för en futuristisk vision i Saudiarabien. Hon lovprisade kung Abdullahs bidrag till att höja utbildningsstandarden i landet när han öppnar nya universitet och högskolor över hela landet.

Källa:
Arab News