• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

På socialdemokraternas julfest – i Finland

Inspirerade av kärleksprofeten Tommy Tabermann hade sossarna på sin julfest valt att satsa på poesi. Tabermann tänker ta sig in i riksdagen med erotikens hjälp och de närvarande riksdagsledamöterna ville inte visa sig sämre. Efter att Tabermann framfört några av sina alster steg de en efter en upp på en pall och deklamerade kärleksdikter, eller åtminstone någonting ditåt. Ju längre kvällen led desto stadigare höll sig dikterna kring regionen under bältet…

Tommy Tabermanns webbsajt finns här.

Källa:
HBL logo

Offentliganställda palestinier får lön

PNN logoDen palestinske vice finans- och planeringsministern Samir Abu Eisha har den 25 december börjat betala ut löner till anställda inom den offentliga sektorn. De gäller dem som som tjänar mer än 2.500 shekel (ca 4.300 kronor enligt Forex) i månaden och som inte mottagit medel från EU. Abu Eisha började också betala ut de maxbelopp som man var skyldig de anställda, oavsett grundlön.

Undantag gjordes för Hälsoministeriet och Utbildningsministeriet som redan tidigare hade förhandlat om lönerna via sina fackföreningar. Deras novemberlöner ska enligt uppgift komma den 26 december. Under den kommande veckan kommer anställda vid posten att hantera 30 miljoner shekel (ca 51.800.000 kronor enligt Forex)!

Vice finans- och planeringsministern meddelade också att alla civilanställda inom PLA (Palestinian National Authority) har fått full lön och att utbetalningarna nu närmar sig 67 procent av de utestående fordringarna.

Kanske något för välmående fackföreningsmänniskor i Sverige – som inte sällan "bråkar" i onödan – att tänka på: i vissa länder får man ingen lön på flera månader, kanske aldrig…

Inrikesminister Rajamäki nöjd med Finlands asylpolitik

hallitus/regerigenInrikesminister Kari Rajamäki
Foto: hallitus/regeringen

Inrikesminister Kari Rajamäki (sdp) är tillfreds med Finlands rigida asylpolitik. I en intervju i Hufvudstadsbladet säger han att Finland inte ska vara blåögt i fråga om invandring. Rajamäki varnar för bland annat illegal invandring, asylturism, organiserad brottslighet och terrorism. Enligt honom kan människosmugglingsligor stå bakom den illegala invandringen.

"Vi måste sluta vara lättrogna och våga använda de rätta orden för problemen. Jag hör inte till det trossamfund som stänger ögonen och öppnar alla dörrar och fönster", säger Rajamäki.

Rajamäki är också nöjd med snabbehandlingen av asylsökande utan grund och med att de sökande snabbt har skickats ut ur landet.

Be my guest # 39: Birgitta Elfström, jurist

Birgitta ElfströmBirgitta Elfström, jurist, beslutsfattare hos Migrationsverket
Foto: Merit Wager

Under vinjetten "Gästblogg" bjuder jag in människor att skriva, som inte själva bloggar men som jag tror eller vet har något att säga. Här är en blogg från Birgitta Elfström, mellanösternexpert och beslutsfattare på Migrationsverket och medlem i Internationella juristkommissionen. Läs hennes och Arne Malmgrens rapporter från Israel/Palestina här, och hennes tio Mellanösternresebrev publicerade här på bloggen under tiden 9 till 21 december.

Visst händer det att domstolar dömer oskyldiga. Det vet överåklagarämbetet. Det vet Datainspektionen. Det vet tingsrätter och det vet hovrätter. Det vet många polismyndigheter och kommuner. Lite kort kan jag berätta att jag som dåvarande kriminalpolis i början av 80-talet skulle utreda misstänkta bostadsbidragsfuskare.

Det kan inte bara vara jag som är överlevande från denna tid. Det var stora rubriker i tidningar och reportage på TV om att domstolar dömde massor med folk för bedrägeri för att de medvetet uppgivit för låg inkomst till kommunen då de ansökte om bostadsbidrag. Folk överklagade men domarna stod fast i Hovrätten. Jag började fundera på varför så många tusen var fuskare. Det tog lite tid att sätta mig in i grundmaterialet som kom från kommunen till polisen. Ingen ville hjälpa mig att djupdyka i materialet utan alla inblandade accepterade materialet, det kom ju från kommunen. Men inte jag.

Jag fann till min förskräckelse att åklagaren åtalade och domstolen dömde folk för bedrägeri på schablonmässiga grunder. Kommunen samkörde nämligen datauppgifter med skattemyndighetens taxerade inkomst och inte på bruttoinkomsten eftersom den inkomsten var sekretessbelagd. Utan att gå för djupt in på hela denna rättsskandal var det jag som satte stopp för samtliga polisutredningar i Sverige och jag fick stopp på rättsprocesserna i tingsrätterna och i hovrätterna. Jag t.o.m. gick in i en tingsrätt och räckte upp handen mitt under pågående förhandling och talade om för domaren vilket schablonmässigt material han hade att döma på. Han ajournerade förhandlingen. Dåvarande överåklagaren Uno Hagelberg uppmanade mig att inte offentligt gå ut och begära att folk skulle söka resning:

"Du kan väl vara nöjd med att ha fått stopp på denna rättsprocess."

Många personer fick pengar tillbaka från kommunen om de visade sina bruttoinkomster. Mitt examensarbete i min juridikexamen blev Utredningsförfarandet vid fusk med bostadsbidrag sett ur  rättssäkerhetssynpunkt.

JK bör stå på sig !

För flera gästbloggningar, se under Be my guest i högerspalten!
OBS! Citera gärna, men ange var citatet kommer ifrån!