• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Be my guest # 40: Lars Kihlstedt, felaktigt dömd

Lasse KihlstedtLars Kihlstedt
Foto: privat

Under vinjetten "Gästblogg" skriver människor som inte själva bloggar men som har något att säga. Här är en gästbloggning från Lars Kihlstedt som aldrig ger upp kampen för upprättelse från de anklagelser och den dom han drabbats av och som han – och många med honom – anser vara felaktiga.

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström stod i tv och lovade saker i mitt fall. Men när det var dags nådefrågan att avgöras, förklarade han sig själv jävig. Justitieministerns jäv skulle ha uppkommit på grund av att han kände min advokat Johan Eriksson! Mona Sahlin fick i stället fatta beslut efterkommande vecka.

När vi sedan skrev en ny ”nådeansökan” och publicerade den i form av ett öppet brev i Expressen, riktat direkt till statsministern Göran Persson, tappades det märkligt nog bort och hittades sedermera av reportern Bosse Holmström i ett annat arkiv. Bosse Holmström rotade också fram att Bodström lämnat fyra olika svar på samma fråga och man kan inte annat än förstå att han farit med osanning i minst tre av svaren men med stor sannolikhet i alla fyra.

Dock togs den nya nådeansökan upp till prövning, fortfarande med Johan Eriksson som advokat och döm om min förvåning för nu hade Bodströms tidigare ”jävsituation” plötsligt gått över och han kunde fatta beslut i samma fråga som han absolut inte kunde fatta beslut i tidigare!

Mitt ärende ligger nu hos JK som jag hoppas har större integritet och är mer sanningsenlig än den förre justitieministern, Thomas Bodström.

Jag var den första som uppmärksammade Lars Kihlstedts omöjliga och orimliga situation och som skrev om den i ett par ledarartikar i Expressen (där jag då vikatrierade)  den 9 juli 2003 och den 19 juli 2003. Här på bloggen har jag skrivit under rubrikerna: "Fångarna är inga sanningsvittnen"! (den 1 augusti 2006) och Lasse Kihlstedt – three years later… (26 juli 2006). Om Uppdrag gransknings (SVT) reportage kan man läsa här: Lars Kihlstedt orkar inte fly längre (inget datum) och i TV4 Nyheterna här: Vägrade straff – gömd man åkte fast (datum framgår inte). Dessutom i GT den 24 april 2004 under rubriken Kihlstedt ger upp kampen mot rättsväsendet.

Thomas Bodströms agerande var inte särskilt etiskt

riksdagenThomas Bodström
Foto: riksdagen

Förre justitieministern Thomas Bodström går ut och kritiserar landets JK mycket skarpt, i ett tonläge som låter påskina att han själv aldrig gjort några så hemska fel som JK – vad det nu egentligen är som är så hemskt med JK annat än att han tycks trampa på ömma tår? Men varför denna kritik nu? Varför lyssnade inte Bodström under sin tid som justitieminister, ända fram till för tre månader sedan, på JKs kritik som knappast kan vara tagen ur luften? Och vilken rätt har Bodström att kritisera andra, när han själv agerat på ett sätt som i varje fall för gemene man ter sig synnerligen oetiskt och nästintill bedrägligt, vilket knappast kan sägas om JK? För Bodströms agerande när han aldrig tänkte sig att det skulle komma till allmänhetens kännedom eftersom han inte i sin vildaste fantasi kunde ana att han en dag skulle bli tillfrågad om att bli justitieminister, var allt annat än "rent".

Var inte det som Bodström gjorde också minst lika allvarligt som till exempel att vissa av de nya statsråden i Alliansregeringen inte hade betalat sina tv-licenser? Men inte avgick han… Jag minns detta så väl, när det togs upp i en del medier, trots att det dog ut mycket snabbt och inte alls föranledde en lika vild mediehysteri som Allians-statsrådens obetalda tv-licenser:

Alltså: Thomas Bodström arbetade på advokatbyrån Sju Advokater på Kungsholmstorg i Stockholm. Hans kontor låg några få stenkast från tingsrätten, ca 300-350 meter. När Bodström hade anledning att infinna sig i tingsrätten, debiterade han staten 250 kronor för varje promenad, d.v.s. skattebetalarna, för att på 4-5 minuter (som han rundade uppåt till en kvart) gå dessa max 350 meter, motsvarande en timkostnad på ca 4.000 kronor!  I en artikel i Aftonbladet från maj 2003 kan man läsa:

"Aftonbladet har granskat åtta av de 100-tals advokaträkningar som Bodström har skrivit. Bara i de åtta fallen har han kvitterat ut 30.000 kronor för sina korta promenader till tingsrätten eller häktet i grannkvarteret. Advokater har rätt till ersättning för ”tidsspillan” som kan vara resor, väntetider eller liknande. Och det är under den rubriken som Bodström har fakturerat promenaderna. I ett fall skrev han:

'Kontoret-tingsrätten-kontoret, 4 ggr – 1.990:-'

I en annan faktura kvitterade han ut 7.462 kronor för promenaderna. Eftersom Bodström har varit offentlig försvarare är det skattebetalarna som har stått för alla kostnader."

Vidare sades i artikeln att:

"I flera mål har Bodströms promenader utgjort 25 procent av det totala arvodet. Räknat på den faktiska gångtiden 3 minuter och 28 sekunder och ersättningen 250 kronor ligger timtaxan för Bodströms promenader på 4.327 kronor."

Man ska inte kasta sten i glashus och man ska se till att mjölet i den egna påsen är rent innan man högljutt kritiserar andra!

Citera gärna men ange källan!

JK-kritik mot svenska ambassaden i Moskva

Läs här om den kritik som JK riktat mot den svenska ambassaden i Moskva, under rubriken 22 december 2006: JK-kritik mot svenska ambassaden i Moskva i högerspalten.

Omöjlig situation för alla inblandade

Migrationsverket logoMigrationsverket har 16.848 öppna asylärenden per den 25 december.

Hur ska det gå för alla dem vilkas ärenden tar otroligt lång tid att hanteras och hur ska Migrationsverkets personal klara av att ta sig an detta enorma berg av asylansökningar – särskilt som det varje månad kommer flera hundra nya asylsökande till Sverige? För man får heller inte "hafsa igenom" dessa ärenden; varje fall ska beaktas och bedömas individuellt och man kan inte börja bevilja uppehållstillstånd på schablonmässoga grunder.

Och hur ska det gå med alla dem som fick TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) i samband med den tillfälliga asyllagen, ca 4.000 människor, enligt uppgift från Migrationsverket? Alla de, som trots att de fick ett helt års ytterligare respit för att komma fram med sann information om vilka länder de faktiskt kommer ifrån och att visa vilka de faktiskt är – vad händer med dem om de fortfarande inte visar vilka länder de kommer ifrån och vilka de är?

JKs skrivelse till justitieministern

JK logotextJustitiekansler Göran Lambertz har i många olika medier den senaste tiden angripits av resp själv angripit en del höga rättsligt skolade personer och även den förre justitieministern, Thomas Bodström. Kritiken mot honom har främst rört hans uttalanden om oskyldigt dömda i fängelser, som hans kritiker anser har varit "svepande" m.m. JK har dock stått fast vid sin kritik och "ställningskriget" verkar ha gått lite i stå eftersom ingendera parten backar. Och att JK skulle backa är inte möjligt, han måste stå för det han har sagt och göra allt för att förändra det unkna, slutna, hålla-varandra-om-ryggen-system som verkar finnas inom rättsväsendet. En oberoende "resningskommission" eller liknande, som JK har föreslagit, ter sig som absolut nödvändig.

En sammanfattning av en skrivelse till justitieministern angående justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt kan läsas här, klicka på "Beslut" och sedan på "Tillsynsärenden" (det finns ingen permalink, tyvärr).

Vems “normalitet” ska gälla?

riksdagenSven-Erik Österberg
Foto: riksdagen

Sven-Erik Österberg (s) är missnöjd med regeringens hantering av a-kassan och har därför KU-anmält den. I ett nyhetsprogram i tv (jag tror det var i Update i TV3) uttryckte han att "det normala" är att man utreder och kör med remissförfarande etc. "Det normala"? "Normalt" enligt vems normer? Socialdemokraternas?

Bara för att något varit på ett visst sätt under en kortare eller längre tid blir det inte "normalt". Och särskilt om man byter regering så är det självklart att den nya regeringen ska sätta sina egna normer och inte trampa på i de gamla systemen.

Juluppehåll i riksdagen

Sveriges riksdag"Juluppehåll i riksdagen" står det på riksdagens sajt. Och juluppehållet gäller också sajten eftersom detta är vad man möts av när man försöker läsa t.ex. skriftliga frågor på nätet:

Sidan kan inte visas som den ska på grund av ett tekniskt fel (XML kan inte laddas). Försök att uppdatera sidan.

De här långa jul- och sommaruppehållen som riksdagen insisterar på att bevilja sig själv är definitivt omoderna – i hela resten av samhället jobbar man hela tiden och finns tillgängliga för kunder, klienter, allmänhet. Riksdagen kan inte fortsätta på detta sätt med sammanlagt kring fyra hela månader per år då den inte fungerar eller agerar (sommarens drygt tre månader plus ca en månad kring jul), det är absolut inte acceptabelt.

Och någon måste väl fixa sajten före den 16 januari 2007 då riksdagen behagar öppna igen? Eller?