• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Iraks ambassadör förnekar anklagelser om passfusk

Iraks ambassadör i Stockholm, Ahmad Bamarni förnekar uppgifterna om att tusentals irakiska pass utfärdats på felaktiga grunder. Enligt honom görs en mycket noggrann kontroll av alla som söker pass. Vid osäkerhet skickas id-handlingarna till den region i Irak där de utfärdats.
Källa:
SVT logo

Kommentar Men till Aftenposten sa han, i varje fall enligt Aftenposten:
"Flesteparten av dem som har fått pass ved min ambassade, har fått det med falsk identitet. Jeg vil at de skal kunne fortelle dette til norske myndigheter uten at det får konsekvenser".

Läs hela artikeln här.

Faktaruta i Aftenposten:
IDENTITET PÅ BESTILLING. Den iranske kurderen som blant annet lagde falske ID-er til MUF-ere ble i fjor dømt til fem års fengsel for menneskesmugling og dokumentfalsk.På bestilling kunne han lage blant annet falske pass, arbeidstillatelser, vitnemål, politiattester, bankkort og førerkort. Han hjalp den voldtektsetterlyste Bestun Karim Assad med nye identitet da han var på flukt fra norsk politi etter en særdeles rå gruppevoldtekt i Oslo.En terrormistenkt i Italia ble under rettssaken knyttet til ID-kort laget av 49-åringen.

MUF- SAKEN
Dreier seg om 182 kurdere fra Nord-Irak som i flere år har oppholdt seg i Norge på såkalt "MUF- status", midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening. De fikk høsten 2005 oppholdstillatelse i Norge av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Iraks ambassad i Stockholm har utfärdat 13 327 nya pass år 2005

Under år 2005 utfärdade Iraks ambassad i Stockholm 13.327 nya pass och 3.985 nationalitetsintyg och förmodligen ungefär samma antal år 2006. Som jämförelse har Finlands ambassad i Stockholm utfärdat kring 3.800 pass – och då finns det ändå drygt 100.000 finska medborgare i Sverige…

Ambassadören håller presskonferens

Enligt uppgift håller Iraks ambassadör presskonferens kl 16.00 idag, den 31 januari.

Migrationsverket struntade i att låta kontrollera irakiska pass

Migrationsverket logoEn beslutsfattare på Migrationsverket sammanställde i höstas tio skrivelser gällande tio misstänkt felaktiga/falska irakiska pass som han ville sända till svenska ambassaden i Amman för utlåtande. Migrationsverkets byråkrati kräver att han – trots många år på verket och med stor kompetens borde kunna göra det direkt – sänder alltihop till en annan avdelning som i sin tur sänder handlingarna till den svenska ambassaden.

Efter en och en halv månad ringde han avdelningen för att höra om det kommit något svar från Amman. Då fick han beskedet att handlingarna “blivit liggande” under hela denna tid och att de nu ska skickas tillbaka till en annan avdelning som, enligt nya rutiner, är den som ska sköta detta. Ytterligare någon månad senare ringde beslutsfattaren till ambassaden i Amman för att höra när svar kan tänkas komma. Då fick han till sin stora förvåning veta, att skrivelserna aldrig nått ambassaden! Den avdelning på Migrationsverket som handlingarna skulle ha skickats ifrån, hade bedömt att de inte skulle skickas…

“Rekordinvandring hotar asylrätten”

Expressen logoPå Expressens debattsida, Sidan 4, har jag idag skrivit en artikel om dokumentlöshet bland asylsökande. Eller snarare om att ett obekant antal människor söker asyl – och många får det – i falska namn och inte sällan i falska nationaliteter. Och om hur detta urholkar asylrätten. Läs artikeln här.

OBS! Rubriksättningen är Expressens, inte min. Jag fokuserar inte på hur många asylsökande som kommer utan på att så många inte medverkar till att klarlägga vilka de är och vilka länder de kommer ifrån.

Om dokumentlöshet och falska identiteter

Läs artikel i Metro om det jag bloggat om den 29 januari: passen som skrivits ut av Iraks ambassad på falska handlingar.

Birgitta Elfström, Mellanösternexpert och beslutsfattare hos Migrationsverket, skriver här om sin syn på dokumentlösa asylsökande. Hennes frustration är stark och hennes text börjar så här:
"I åratal har jag som beslutsfattare på Migrationsverket försökt att väcka intresse i våra chefsled för att diskutera hur vi på ett smartare sätt bör arbeta med det stora antalet dokumentlösa asylsökande. Jag känner snart att jag har slagit mitt huvud blodigt utan att något hänt trots många goda förslag och ideèr."

Samtidigt:
Polisen hinner inte med… Misstänkta flyktingsmugglare går fria
Polisens utlänningsrotel har tvingats lägga ned utredningen mot en man i Falkenberg som misstänks för omfattande flyktingsmuggling.
"Vi har ingen tid", säger Marianne Paulsson, chef på utlänningsroteln.

Jaha. Men öppna alla gränser då och skrota Polisen och strunta i gällande lagar och proklamera officiell anarki i bananmonarkin Sverige – anarkin existerar ju till stor del redan!

Läs hela artikeln i Hallands Nyheter.

Migrationsministern till Norge den 31 januari. Tar upp frågan om de irakiska passen med norska regeringen.

Läs först bloggningen nedan!

Jag talade med Thor Arne Aas på Arbeids- og inkluderingsministeriet i Norge på tisdag förmiddag. Han berättade att Sveriges migrationsminister Tobias Billström kommer till Norge onsdag den 31 januari och då kommer också frågan om den enorma mängden irakiska pass utfärdade på falska grunder till asylsökande i Norge och Sverige att diskuteras.

Iraks ambassad i Stockholm sägs ha utfärdat 26 000 pass, många på falska grunder

Tusentals irakiska asylsökande i Norge och Sverige har fått pass i falska namn

Polisen i Oslo har avslöjat en förfalskningsliga som opererat i Norge. Iraks ambassadör i Stockholm (som är ackrediterad också i Norge) erkänner att ambassaden "gjort fel". "Fel"!? Bedrägeri och urkundsförfalskning brukar det kallas! Ambassadören vädjar till norska myndigheter om att de irakier som bor i Norge i falska identiteter ska få stanna. Norska UD avvisar detta och ämnar deportera (avvisa) samtliga personer som vistas i Norge under falsk identitet. Samma vädjan kommer han förmodligen att rikta också till den svenska regeringen. Norge har sagt att man kommer att sända dem alla tillbaka till Irak. Vad den svenska regeringen säger återstår attse.

Förfalskningsligan verkade i Oslo och skrev ut falska identitetshandlingar till tusentals irakier som kom efter Saddams fall. Med hjälp av dessa falska papper i falska namn sökte irakierna pass på ambassaden i Stockholm. I så gott som samtliga fall utfärdades pass. Enbart under de två senaste åren har Iraks ambassad i Stockholm skrivit ut 26 000 pass till irakier bosatta i Skandinavien. Ambassaden har inget begrepp om hur många av dem som finns här nu, i falska identiteter.

”Huvuddelen av de pass vi utfärdat till folk i Norge är utfärdade i falska namn eftersom vi har fått in falska identitetshandlingar”,
erkänner ambassadören vid Iraks ambassad. Han menar att ambassaden varit för godtrogen och grundlurats av förfalskarligan.

”Det är ett fullkomligt orimligt krav. Ingen som befinner sig här på falska papper får stanna i landet”, säger byråchef Thor Arne Aas på arbetsministeriet i Norge, under vilket flyktingfrågor sorterar.

Inströmningen av irakier till både Sverige och Norge ökade enormt efter 2005. När Norges förra regering under ledning av Kjell Magne Bondevik beviljade "amnesti" åt 185 asylsökande irakier som fick stanna i landet, anlände tusentals irakier dit i hopp om att de också ska få stanna. De flesta som nu befinner i Norge gör det i falsk identitet. De väntar nu på tillstånd att få stanna i landet och berättar att de vänt sig till förfalskarna så snart de anlänt till Norge.

Också i Sverige har mängder av irakier fått tillstånd på falska identiteter sedan Iraks ambassadör i Stockholm, som trots att handlingarna varit falska och att det inte ens alltid varit fråga om irakier, utfärdat pass på löpande band. Svenska myndigheter har känt till detta. I motsats till andra länder inom EU, har man i Sverige godtagit passen som utfärdats på falska grunder, och beviljat människor som de inte har en aning om vilka de egentligen är – eller varifrån de kommer – asyl här.

Citat ur Aftenposten den 21 januari 2007:
Ambassadør Ahmad Bamarni innrømmer at irakere som har oppgitt falsk identitet, har fått pass, men ønsker at de likevel får garantert opphold i Norge.

– Flesteparten av dem som har fått pass ved min ambassade, har fått det med falsk identitet. Jeg vil at de skal kunne fortelle dette til norske myndigheter uten at det får konsekvenser, sier Bamarni til Aftenposten.

Källor: bl.a. Turun Sanomat och Aftenposten

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 14

JOI inlägget nedan finns länkar till alla delar i den här hemska historien. Jag nämner också där att vi har fått ett beslut från JO. I det upprepas först vad familjen hävdat och angett, och sedan kommenteras det. Till exempel:

"När vård enligt LVU inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra (21 § LVU). Vårdnadshavaren har möjlighet att när som helst hos nämnden begära att vården skall upphöra."

I det här fallet har föräldrarna upprepade gånger under de gångna tre åren framhållit att den s.k. vården inte längre behövs och att den därför ska upphöra enligt 21 § LVU. De har lämnat intyg soom visar att de anses som goda och kapabla föräldrar. De har för 2,5 år sedan flyttat från stadsdelen där de självsvåldiga och hårdnackade socialtjänstemännen finns som fortsätter att hålla deras barn ifrån dem. Och de har fått ett tredje barn som man i socialnämnden i den stadsdel där de nu bott sedan augusti 2004 anser har det alldeles utmärkt bra hos sina föräldrar. Det har under lång tid inte funnits någon som helst anledning att hålla de två tvångsomhändertagna barnen ifrån sina föräldrar och sin lillebror – ändå fortsätter dessa socialmänniskor att misshantera familjen, att missbruka sin makt.

Barnen ska hem – det kan inte fungera så i en rättsstat att två kvinnor i en stadsdelsförvaltning och deras manlige chef i oändlighet kan hålla en familj i ett järngrepp; en familj som inte ens sedan flera år bor i deras område! Vi har nu kontaktats av en jurist som upprörts av hur dessa människor – främst barnen! – har hanterats och som erbjudit sig att ta upp fallet i Länsrätten. Om några dagar träffar familjen juristen och då är vi tre personer som på olika sätt agerar i ärendet.

Vi ska också ha reda på vad socialmänniskornas agerande i det här fallet har kostat skattebetalarna, något som de vägrat uppge trots att dessa uppgifter inte är  sekretssbelagda för familjen och dras ombud. Ändå har tjänstemännen, trots upprepade påstötningar vägrat lämna ut uppgiftera. Deras istadiga vägran som tjänstemän att lämna de begärda uppgifterna är otrolig – i andra kommuner lämnar man utan tjafs ut dessa uppgifter. Här kan man inte komma ifrån misstankar om att allt inte gått helt rätt till, vad skulle annars skälet till att de gör allt för att undanhåålla famiojen dessa uppgifter kunna vara?

Här kan man tala om människor som har missuppfattat sin roll och som gör allt för att försvåra, förstöra, sätta käppar i hjulen och tycks i det närmaste njuta av siin makt att frånta barnen deras barndom, deras rätt att växa upp i sin egen familj. Och det är fruktansvärt!

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 13

Betr vårt andra fall av skandalöst tvångsomhändertagande av barn

Ett annat minst lika skandalöst fall av tvångsomhändertagande av barn som vi (Magda Ayoub och jag) har engagerat oss i, har jag beskrivit här. Det är en stadsdelsförvaltning/socialnämnd i Stockholms innerstad som (miss)hanterat det:

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 1 (17 juni 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 2 (3 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 3 (4 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 4 (11 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 5 (22 augusti 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 6 (25 augusti 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn., Stockholm. Del 7 (30 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 8 (30 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 9 (31 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 10 (6 november 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 11 (14 januari 2007)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm, del 12 (14 januari 2006)

Nu har vi fått beslut från JO  (se nästa del i den här hemska följetongen). Förutom en begäran till Länsrätten om att barnen ska komma hem kommer vi också att göra en anmälan till Länsstyrelsen. Vi överväger även en polisanmälan mot de personer som i snart tre år misshanterat ärendet och aldrig en enda gång har lyssnat på föräldrarnas begäran om att få hem sina små barn, trots att det är deras skyldighet.

Skandalöst tvångsomhändertagande av barn del 9

Se först nedan (och tidigare inlägg i serien).

Vi – Magda Ayoub och jag – lyckades ju till slut få de ansvariga i kommunen i X (en kranskommun till Stockholm) att ta sitt förnuft till fånga. Barnen kom hem utan onödiga och oerhört kostsamma och påfrestande vistelser i något "observeringshem" och utan inblandning av Länsrätt eller Polis. Men vi nöjde oss inte med detta, med tanke på att den här kommunen har fått väldigt mycket kritik för sin slarviga och otillfredsställande hantering av barn och deras föräldrar och inte tagit lärdom av det. Inte för att vi vet om de gjort det idag, heller… Det här är ett träsk!

Vi skrev till Länsstyrelsen igen. Magda Ayoub lämnade in klagomålet över hur socialnämnden i X kommun handlagt familjens ärende och planeringen av de tre små barnen. Nu har beslutet från Länsstyrelsen kommit och det innehåller skarp kritik. Där sägs bland annat att:

Länsstyrelsen har funnit skäl att rikta kritik mot socialnämnden i X kommun för att:
– det saknas beslut om umgängesbegränsningar enligt 14 § LVU
-det saknas överväganden enligt 13 § LVU
– det finns vissa brister i uppföljningen
-nämnden inte har upprättat vårdplan för familjehemsplaceringen

Länsstyrelsen säger vidare att:
Föräldrarnas inställning till hur umgänget ordnades under hösten 2004 är oklar. Av ärendet i övrigt att döma tycks de inte ha accepterat den reglering av umgänget som nämnden gjorde, vilket talar för att frågan borde ha prövats formellt för att föräldranas och barnens rättssäkerhet ska anses tillgodosedd. Det framgår att föräldrarna vid åtminstone två tillfällen uttryckligen sagt nej till att skriva på de föreslagna umgängesplanerna.
Länsstyrelsens beslut är fyra sidor långt och kan här inte återges i sin helhet. Sista stycket lyder dock så här:
"Återkommande byten av handläggare har präglat handläggningen av detta ärende och denna avsaknad av kontinuitet måste ses som en allvarlig kvalitetsbrist i ett ärende av så känslig natur. Länsstyrelsen förutsätter att nämnden delar denna inställning och hanterar problemet inom ramen för  det interna kvalitetsarbetet."

Skandalöst tvångsomhändertagande av barn del 8

I högerspalten under Tvångsomhändertagande av barn har jag berättat om hur man i en kommun under 1,5 år tvångsomhändertog tre små barn som hölls åtskilda från sina föräldrar, tappade sitt modersmål (arabiska), sin kultur och sin religion (islam). "Kalaset" kostade en förtvivlad familj mycket lidande och skattebetalarna fick stå för notan på 3,5 miljoner kronor. I stället kunde man ha satt in hjälp i hemmet och besparat barnen allt lidande och det hade kostat kanske en tiondel för kommunen. Men det är klart: en massa människor som berikar sig på den här hanteringen hade ju förlorat på det. Inte minst det lilla privata företaget som agerar "familjehemsförmedlare" åt kommunen…

Mer om fallet här:
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 1 (19  juli 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn del 2 (21 juli 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 3 (29 juli 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 4 (12 augusti 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 5 (12 augusti 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 6 (16 augusti 2005)
Skandalöst tvångsomhändertagande av barn, del 7 (19 augusti 2005)

Fortsättning följer i nästa bloggning här ovanför.

“Facken fajtas redan förlorade krig”

På E24 Näringsliv hade Mia Odabas den 15 januari en krönika med rubriken Facken fajtas redan förlorade krig. Hon skrev bland annat att:

"LO-undersökningen anger 31 procent som skäl till att dom inte är med i facket att man tvivlar på nyttan av ett medlemskap. Ändå tycker LO:s tredje vice ordförande Leif Håkansson att det absolut inte är någon fara på taket. Han säger i SvD (11 jan): 'Nej, budskapet är tvärtom att vi jobbar med rätt frågor och har bra kontakt med medlemmarna. Den här rapporten stärker den fackliga legitimiteten'.

Hur står det till med analysförmågan när man drar slutsatsen att den fackliga legitimiteten stärks av att en tredjedel av dom tillfrågade tycker att facket är onödigt? Och vad har hänt med verklighetsuppfattningen när man tycker att allt går galant fast anslutningsgraden har minskat i över ett decennium?"

Det är väl sådant här som kallas att göra svart till vitt! Att upprepa som ett evigt mantra att allt är bra fastän det går raskt utför – upprepar man det bara om och om igen så går nog folk på det. Hoppas LO.

Läs hela krönikan här.

“Båda känner varandra väl”

Aftonbladet logo"Orup och Lena Philipsson jobbar ihop igen. Båda känner varandra väl." Så står det i en bildtext i en artikel i Aftonbladet med rubriken Snuskigt kul, Orup & Lena. Ja, konstigt vore det väl om bara den ena kände den andra väl…

Får folk a-kasseersättning trots att de inte är med i a-kassan?

Ins om facket/a-kassaHur tänker folk egentligen? Och med vad? Varför går de ur a-kassan men stannar kvar i facket???? Varför? Vad ska de göra när/om de blir arbetslösa, då får de ju ingen arbetsöshetsersättning! Fattar inte arbetstagarna att om de betalar den låga a-kasseavgiften varje månad så har de en försäkring som gäller när/om de blir arbetslösa medan om de betalar den betydligt högre fackavgiften så får de … ja VAD? Eller kan man få a-kasseersättning trots att man inte är med i a-kassan?

Har jag har missat något här? Det är möjligt, men jag vet inte vad det skulle vara, därför undrar jag precis som insändaren här intill: "Är ni så naiva att ni tror att facket betalar er om ni blir arbetslösa och utförsäkrade?"

Mammons tjänare

Uppdrag granskning har gjort ett program om hur en del präster och biskopar (en stor majooritet gör inte det!) knäcker extra vid sidan av sitt ordinarie, avlönade arbete. Är det rätt? Är det fel? Här finns en lång artikel om detta, där många olika människor kommer till tals. Det finns också mängder av länkar på samma sida till videoklipp med rubriker som:

  • Se hela programmet: reportage och intervjuer
  • Se reportaget om prästernas svarta pengar
  • Intervju: Ärkebiskopen kommenterar reportaget
  • Se reportaget om biskopens lönsamma extraknäck
  • Intervju: Ärkebiskopen kommenterar reportag

Läs och titta! Handlar det om lögner (en biskop lovar upphöra med sina otroligt högtbetalda extraknäck men gör det inte), om girighet (stora summor för medverkan i seminarier och annat, trots att prästerna och biskoparna har lön från Svenska kyrkan) eller vad är det frågan om? Är det kanske helt okej, varför ska inte också präster och biskopar få berika sig när tillfälle ges, det är väl en mänsklig drift? Är det så de tänker? Var och en måste själv fundera och bedöma och komma fram till sin egen åsikt.

Läs mer om några prästers och biskopars verksamheter här:

saj.se presenterar sig som "en av Sveriges ledande byråer för förmedling av föreläsare, moderatorer, konferencierer, debattledare, utbildare och underhållare."
Bland deras föreläsare finns fem präster:
Gösta Tingström
, präst i Svenska Kyrkan sedan 1990 och har tjänstgjort i Danderyd, Åre och Härnösand.
Ma Oftedal som säger: "Förutom det ideella arbete jag gör som präst, föreläser jag och håller kurser och seminarier i hela landet".
Staffan Hellgren, "präst och föreläsare"
Lennart Johnsson. Om han arbetar som präst idag framgår inte ("föreläsare, teologie doktor, universitetslektor, bollplank och fil. kand."), men han står listad under rubriken "Präster" på saj.se
Lennart Koskinen, som presenteras som "präst i Sv. Kyrkan, teol. dr. författare och föreläsare"
Prästbyrån (med t:et i sin logo som ett kors), som "arbetar med existentiella och etiska frågor i arbetslivet. Vi står för engagemang, omsorg och medkänsla utifrån en helhetssyn på människan."

Statsminister Matti Vanhanens ex-flickvän skriver bok

Finlands flaggaSusan Kuronen, statsminister Matti Vanhanens ex-flickvän, avslöjade för Ruben Stiller i tv-programmet Ruben & Joonas-show att hon skriver en bok om sitt och statsministerns förhållande. Boken kommer ut redan i februari.

Matti och Susan träffades via en chattspalt förra året och det tog slut i november i fjol. Förhållandet – och turerna kring det – har varit mycket omskrivet och omtalat i Finland. Folkets sympatier har legat hos statsministern (det kan man läsa i alla kommentarer och insändare kring "affären"),  medan det tyckt att kvinnan på ett utstuderat sätt utnyttjat sin korta romans med den relativt nyskilde statsministern. Finska folket har alltså vänt sig emot kvinnan som sprungit och "talat ut" i varenda tidning och vartenda tv-program som finns (nästan) om privata saker.

Kuronens bok, som alltså kommer snart, baserar sig på de dagboksanteckningar som hon gjorde medan hon sällskapade med statsministern. Hon avslöjade sina bokplaner för Ruben Stiller i tv-programmet Ruben & Joonas-show. Boken kommer ut i februari.

Här en promille av vad som skrivits om "romansen" (främst intervjuer med Susan Kuronen): "Vi är så lyckliga" (Iltalehti 1.8 2006), "Statsminister Vanhanens mänskliga relationer intresserar internationell press" (Helsingin Sanomat 4.12 2006), "Susan Kuronen: Mattis sms fick mig att gråta" (Ilta-Sanomat 28.12 2006),  "Jag skulle inte ta Matti tillbaka" , (Iltalehti 13.1 2007). Dagens Nyheter skrev under rubriken "Helst en kändis i finskt val" den 17 december 2006 bl.a.:

Statsminister Matti Vanhanens skilsmässa och hans korta sommarromans med okända unga Susan Kuronen var förstasidesstoff hela sommaren. Affären blev inte mind re intressant av att statsministern gjorde slut genom att helt lakoniskt meddela exflickvännen med ett sms. Sedan dess har den försmådda fästmön nästan dagligen uttalat sig om Vanhanens och hennes sexliv.

Som pricken över i:et avslöjade hon att Vanhanen hade ljugit om deras förs ta träff. Vanhanen sade offentligt att de av en slump träffades på Ikea, medan Kuronen säger att det skedde genom en kontaktannons på  internet och att statsministern plockade upp henne i bilen vid den första träffen.

Nokia större än finska staten

Intressant läsning utgör YLEs svenskspråkiga nyheters Carl-Gustav Lindéns kolumn. Han skriver bland annat:

Nokia logoNokia har gått om finska staten i storlek, omsättningen överskrider statens budget, och resultatet för fjolåret var det bästa någonsin. Resultatet per aktie steg med hela 28 procent.

Analytikerna tittar misstroget på siffrorna som visar att vinstmarginalerna för mobiltelefoner ligger strax under 18 procent, inte långt från tidigare toppnivåer.

"Vilket priskrig?",
säger Olli-Pekka Kallasvuo* när han tillfrågas om hur det kan komma sig att huvudkonkurrenten Motorolas vinst under sista kvartalet i fjol halverades medan Nokia ökade.

*som efterträdde Jorma Ollila som chef för Nokia

Läs hela kolumnen här.

Människosmugglingen via Finland ökar

Människosmugglingen via Finland till andra europeiska länder har ökat. Polisen och gränsbevakningen undersökte 68 fall av människosmuggling förra året. Året innan var antalet fall 37.

Finnair är en av de stora aktörerna när det gäller flyg mellan Europa och Kina. Finland är följaktligen en deletapp för människor från Sydostasien, speciellt kineser, som försöker få svartjobb i Europa. Efter att de landat i Finland fortsätter de vidare till Sydeuropa, Tyskland eller England. Smugglingsresorna maskeras som vanliga turistresor, och resenärerna får betala stora summor till organisationerna bakom smugglingen. En resa från Asien till Europa kostar från 10 000 upp till 25 000 euro.

Få av de olovliga resenärerna åker fast i Finland. Gränsbevakningen uppskattar att hundratals, kanske till och med tusentals slinker igenom kontrollen varje år. Däremot har den olovliga invandringen till Finland minskat. I fjol saknade 1 400 inresande resehandlingar, vilket är hälften mindre än året innan.

De sjunkande sifforna beror i sin tur på att antalet asylsökande har minskat, då de oftast saknar visum och andra resedokument och skrivs in som olagligt invandrade i statistiken.

Källa:

YLE

Långsjön, Huddinge i januari 2007

Langsjon, Huddinge jan2007Den här vackra och stämningsfulla bilden tagen vid Långsjön i Huddinge i januari 2007,
har jag fått av Alexandra. Hon påpekar att fotot, som hon själv har tagit, inte är ett svartvitt
foto utan att det faktiskt ett färgfoto som exakt fångar de dimmiga, disiga färger som låg
över landskapet den dagen. Enjoy!