• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Apropå nedanstående inlägg

Apropå bloggningen om dubbelt medborgarskap som jag avslutar med stycket:

"Dessa problem blir som sagt allt vanligare. Om människor verkligen inte förstår vidden av valet att ha dubbla medborgarskap, så kanske det behövs extra information om risker resp eventuella fördelar med detta till alla dem som söker svenskt medborgarskap. Något för Migrationsverket att fundera på? Eller helst inte ens fundera särskilt mycket utan införa. Omgående."

Jag vill förtydliga detta (efter påstötning från en bloggläsare). Nämligen: visst, det står redan i Migrationsverkets broschyr om medborgarskap och på verkets hemsida mycket tydligt att läsa vad som gäller vid dubbla medborgarskap. Men det tycks ju inte räcka! Det var därför jag uppmanade Migrationsverket att verkligen se till att människor fattar vad dubbla medborgarskap innebär, att försäkra sig om att de förstått det. Till exempel genom att ha som rutin att alltid nämna det muntligt vid utlämnande av svenska pass till nya medborgare och genom att se till att nedanstående instruktioner lämnas med varje pass på relevant språk. Så här står det bland annat i Migrationsverkets informationstext:

Migrationsverket logoRättsskydd utomlands
Bara den som endast har svenskt medborgarskap kan räkna med fullt svenskt rättsskydd utomlands. Den som även har ett annat medborgarskap än svenskt betraktas nämligen i det andra landet som medborgare endast där. Sverige har då små möjligheter att hjälpa personen om han eller hon råkar illa ut.

Hela texten kan läsas på Migrationsverkets hemsida under "Medborgarskap".

Den som har dubbelt medborgarskap har själv valt det

svensktpass_nya75Det blir allt vanligare att människor som kommer från andra länder och får uppehållstillstånd i Sverige ansöker om – och beviljas – svenskt medborgarskap, samtidigt som de behåller sitt medborgarskap i hemlandet. Detta har visat sig allt oftare medföra problem. Det blev aktuellt och uppenbart i samband med krigshändelserna i Libanon då mängder av libaneser med dubbelt medborgarskap krävde hjälp av Sverige att ta sig hit, trots att de helt frivilligt återvänt och bosatt sig i Libanon där de är medborgare.

En affärsman som är medborgare i Marocko och bor i Marocko men som bott länge i Sverige dessförinnan och även har svenskt medborgarskap, har blivit bortförd från sitt hem i en stad i Marocko. Hans familj har begärt att Sverige ska intervenera för honom, trots att han är marockansk medborgare och befinner sig i sitt hemland. Så här säger dock André Mkandawire på UD:s presstjänst till Svenska Dagbladet den 30 december:

”Har man dubbelt medborgarskap och reser till ett land kan det bli svårt för Sverige att hjälpa personen. Det är ett generellt problem”.

Dessutom kan man i Svenska Dagbladet samma dag (30 december) också läsa att svensk-somalier kräver att de som är svenska medborgare evakueras från kriget i Somalia. Men enligt UD kommer man inte att göra något från svenskt håll:

”Det finns inga planer på evakuering. Vi har avrått från resor till Somalia sedan ett halvår tillbaka. Drygt för en vecka sedan uppmanade vi alla svenskar att lämna landet.”

Hur tufft det än kan kännas så måste man inse – och människor som har medborgarskap måste förstå – att om man har dubbelt medborgarskap och frivilligt reser till länder där kidnappningar och krig och annat förekommer och dessutom, som i fallet med Somalia, gör det mot uttryckliga rekommendationer, då måste man stå sitt kast. Är man medborgare i det land man rest till, d.v.s. sitt ursprungliga hemland, så är det det landets lagar och de regler som gäller alla som är medborgare där (och även andra). Det är hemlandets medborgarskap som gäller starkare i hemlandet; det svenska medborgarskapet är inte lika starkt där. Detta alltså vare sig man är somalisk och svensk, marockansk och svensk, irakisk och svensk eller finsk och svensk medborgare.

Att ställa krav på att svenska UD ska lägga sig i andra länders angelägenheter och agera för medborgare i dem är inte rimligt. Människor måste själva ta ansvar för sina handlingar. Man utsätter ju sig själv – ingen tvingar en till det – för risker när man reser till länder som Sverige uttryckligen varnar för och som man själv är medborgare.

Man kan välja att ha endast ett medborgarskap: svenskt. Också det är ett frivilligt val. Som svensk medborgare omfattas man av alla de regler och lagar som gäller just svenska medborgare också utomlands, även om Sverige förstås inte ens då alltid kan garantera säkerheten för sina medborgare i osäkra länder. Men möjligheterna att Sverige ska kunna göra något är i alla fall större än om man också har medborgarskap i det land man befinner sig i.

Dessa problem blir som sagt allt vanligare. Om människor verkligen inte förstår vidden av valet att ha dubbla medborgarskap, så kanske det behövs extra information om risker resp eventuella fördelar med detta till alla dem som söker svenskt medborgarskap. Något för Migrationsverket att fundera på? Eller helst inte ens fundera särskilt mycket utan införa. Omgående.

“Hets mot folkgrupp” behandlas rättsligt i Finland

Ett ovanligt mål behandlas i Borgå tingsrätt i dag. Tidningarna Uusimaa och Kansan Uutiset står åtalade för hets mot folkgrupp och för att ha frångått sin övervakningsplikt.  Tidningarna publicerade i juli månad en insändare som enligt åtalet är kränkande mot judar. Skribenten låter bland annat förstå att nazisternas judeutrotning var önskvärd.

Statsåklagaren anser att det i insändaren finns ett dolt budskap som uppmanar till våld mot folkgrupp, och har därför väckt åtal mot Kansan Uutiset och Uusimaa.

Källa:
YLE

Finlandssvensk ordbok # 10

finlandssvensk ordbokDet finns många annorlunda, spännande och lite konstiga ord i finlandssvenskan. Jag sprider dem genom att ta upp dem här på bloggen. De tidigare sex ordlistorna finns under kategorin Finland, finlandssvenskt, finskt i högerspalten. Man får scrolla neråt eller använda sökfunktionen för att hitta de tidigare nio delarna.

GÅRDSKARL
i Sverige närmast fastighetsskötare, som bor i huset eller dess närhet

HA ILLA ATT VARA
känna sig illa till mods, må illa/dåligt

HA LEDSAMT
längta, sakna

HALVMULET
i väderrapporter: halvklart

HAMNA UNDER ett fordon
bli överkörd

HAMNA UT FÖR
råka ut för

MED HÄNDER OCH TÄNDER
med näbbar och klor

HELNA om sår
läkas, helas

HEMFÖRLOVAS
i Sverige; rycka ut, vard. mucka

HEMKNUTARNA
hemtrakterna, trakten kring hemmet, hemmet och dess närmaste omgivning

Källor:
min egen vokabulär och Finlandssvensk ordbok av Charlotta af Hällström och Mikael Reuter, Schildts förlag.