• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Insändarskribent bötfälldes i Finland

Finlands lagBorgå tingsrätt har dömt en insändarskribent samt tidningarna Kansan Uutiset och Uusimaas chefredaktörer till böter för hets mot folkgrupp. Tidningarna publicerade i juli en insändare som var kränkande mot judar.

Insändarskribenten påstod att den nazistiska judeutrotningen var önskvärd.

Källa:
YLE

Drygt 17 miljoner kronor!

Ja, tänk vilken tur man kan ha – och jag berättar det nu för er alla och för Skattemyndigheten och alla ekonomiska rådgivare som eventuellt läser min blogg, att jag – moi! – utan att ens ha deltagit i något lotteri eller ansökt om något ändå har valts ut av en kommitté i Italien att mottaga drygt 17 miljoner kronor! Jag planerar redan vad jag ska göra med pengarna. Efter att Moder Svea tagit sina 60-70 % – det blir ju ändå en slant kvar. Tror ni mig inte så läs själva det mejl jag fick från Mr Gianni Mattioli:

Foundation's Officer,
Fondazion Di Vittorio, ITALY

The Foundazion di Vittorio, would like to notify you that you have been
chosen by the board of trustees as one of the final recipients of a
cash Grant/Donation for your own personal, educational, and business
development. you were selected among the lucky recipients to receive the
award sum of $2,500,000.00 Contact our office so we could brief you more
about this, you will be given your donation pin number, which you will
use in collecting the funds.

Executive Secretary- Mr. Riccardo Varanini.

Regards.
Mr. Gianni Mattioli

Tänk att de visste att just jag satt just här i Sverige och behövde just drygt 17 miljoner kronor för just min egen "own personal, educational, and business development"!

Obehaglig värd för Ring P1

Ring P1Det är svårt att förstå varför SR framhärdar i att ha en så klumpig, raljant och många gånger direkt oförskämd person som Täppas Fogelberg som värd för det enda dagliga (vardagar) programmet där allmänheten kan komma till tals: Ring P1! På tidningarnas insändarsidor har människor klagat och kanske också i samtal med SR. Det är bara för ledningen att lyssna på några slumpmässigt utvalda program där han varit värd så blir det uppenbart att en mer olämplig person att leda samtal med inringande, ibland ovana och lite nervösa människor i direktsändning får man leta efter.

Måndag den 8 januari var inget undantag. Fogelberg började med att förtala Lottie Knutsson (varför?) och säga att hennes uttalande om att det är viktigt att vi reser tillbaka till de tsunamidrabbade områdena var ett utslag enbart av "entreprenörskap", d.v.s. att hon säger så enbart för att "hon arbetar på en stor svensk resebyrå". Vem bad om hans åsikt? Som programvärd för Ring P1 sitter han inte där för att smutskasta och förnedra människor eller uttala sina egna negativa åsikter helt oombedd. Att hans – och övriga värdars – åsikter kommer fram i samtal med de inringande är en annan sak, där ter det sig naturligt och ett samtal kan inte föras om inte båda parter tillför något. Men att, som det allra första han säger innan någon ens ringt in, tala illa om Lottie Knutsson är inte trevligt att höra och kan inte vara hans uppgift .

Fogelberg fortsatte med att trycka ner en kvinna från Arvidsjaur som talade om hur regeringens nya regler slår mot henne när hon snart blir arbetslös vid 63 års ålder. Hans bemötande av henne var överlägset och okänsligt – tämligen typiskt för honom. Liksom hans bemötande av den kvinna som ringde in för att tala om hur svårt det är att höra vad som sägs i radio och tv när intervjuer görs i bullriga miljöer. Han körde fullständigt över henne och pådyvlade henne rädsla för att bli gammal! Han pratade på om hur man hör sämre när man blir äldre och att det förstås inte är så kul och bla bla bla. Han lyssnade inte ens när hon sa att "ja, men då är det ju ännu viktigare att intervjuer och samtal förs så att man kan höra vad folk säger" utan tyckte bara att då kan man ju stänga av! Och så klippte han ytterst obehagligt av en serbisk man som ville tala om den ortodoxa julen som infaller just nu med att börja prata om hur serberna slaktade 8000 muslimska män. Mannen blev tyst i andra änden av luren, jag tror att han först inte fattade att han blev förolämpad av programvärden som inte lät honom prata om det han hade ringt in för att prata om utan liksom ställdes till ansvar för vad andra, låt vara hans landsmän, gjort.  Och den 9 januari till en pizzeriaägare som talade lugnt och sansat om en småföretagares  hårda villkor sa Fogelberg: "Gå och baka dina pizzor och håll snattran". Om jag inte hörde fel (jag hoppas jag gjorde det!) så är det här definitivt – och dessutom sammantaget med allt annat han kläckt ur sig – att gå över gränsen! Liksom när han abrupt avbröt Bodil på ett irriterande sätt och just när han lade på luren sade: "Hej, hej, lilla gumman" och sedan suckade över att "det där borde jag inte ha sagt, nu kommer folk att kalla mig sexistisk".

Som sagt: denne Fogelberg avbryter, är arrogant, raljant, otrevlig och inte sällan direkt oförskämd; tar upp helt andra saker än det som den inringande vill prata om; är nedlåtande; är inte sällan direkt elak och uttrycker ständigt sina egna åsikter utan att de efterfrågas. Han är helt olämplig som samtalsvärd i ett direktsänt radioprogram för allmänheten. Lyssnar ansvariga för programmet aldrig på det? Om de gjorde det skulle de inse att den här personen har gjort sitt.

Sluta ringa Ring P1 tills samtalspartnern i Radiohuset är en person med allmänbildning och social kompetens!

Tidigare inlägg i ämnet den 25 juli 2006, den 26 juli 2006, den 30 juli 2006 och den 15 augusti 2006.

Vad hade det med saken att göra?

ModeraternaUtrikesminister Carl Bildt
Foto: Moderaterna

Utrikesminister Carl Bildt är i blåsväder, för att inte säga att det stormar rejält kring honom. Detta på grund av hans optioner och aktier och jag vet inte vad i olika bolag. Det hela utreds nu av överåklagare Christer van der Kwast.

En sak som jag undrar lite över (bland annat) är, varför Carl Bildt i Aktuellt den 8 januari började prata om att "AP-fonderna ligger med en miljard i sparande här" och att alltså också andra har dragit nytta av att det bolag han själv fick så stor utdelning på sina optioner från – Vostok Nafta –  har gått så "exceptionellt bra"? Vad i hela fridens dar har det med hans affärer att göra? Det förändrar ju inte Carl Bildts agerande att andra som placerat pengar i företaget gör en god vinst! Här gjorde den annars alltid så "på hugget" varande Bildt bort sig! Liksom när han började prata om att han minsann betalar skatt på vinsten på sina optioner! Jaha, so what? Vad har det med något att göra – alla betalar ju skatt så det är väl inget konstigt?!

Men nu får vi vänta och se vad överåklagaren kommer fram till.

Mål C-341/05 i EG-domstolen den 9 januari 2007

EG-domstolen logoPå tisdag den 9 januari kl 9.00 sker muntlig förhandling i EG-domstolen  i fallet Laval un Partneri (mål C-341/05). Så här står det i Europeiska unionens officiella tidning:

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Arbetsdomstolen av den 15 september 2005 i målet Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 Byggettan, och Svenska Elektrikerförbundet (mål C-341/05) (2005/C 281/18).

Arbetsdomstolen, begär genom beslut av den 15 september 2005, som inkom till domstolens kansli den 19 september 2005, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 Byggettan och Svenska Elektrikerföbundet beträffande följande frågor:

1) Är det förenligt med EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt utstationeringsdirektivet att fackliga organisationer genom fackliga stridsåtgärder i form av blockad försöker förmå ett gästande tjänsteföretag att teckna kollektivavtal i värdlandet avseende arbets- och anställningsvillkor av det slag som redovisats i Arbetsdomstolens ovan nämnda beslut, om läget i värdlandet är sådant att den lagstiftning som har till syfte att genomföra utstationeringsdirektivet saknar uttryckliga bestämmelser om tillämpning av arbets- och anställningsvillkor i kollektivavtal?

2) Enligt den svenska medbestämmandelagen gäller ett förbud mot fackliga stridsåtgärder i syfte att undantränga ett mellan andra parter träffat kollektivavtal. Detta förbud gäller dock enligt en särskild bestämmelse, som är en del av den s.k. lex Britannia, endast när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som medbestämmandelagen är direkt tillämplig på, vilket i praktiken innebär att förbudet inte gäller vid stridsåtgärder mot utländska företag som är tillfälligt verksamma här i landet och har med sig egen arbetskraft. Utgör EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet samt utstationeringsdirektivet hinder mot en tillämpning av den sist nämnda regeln – som tillsammans med övriga delar av lex Britannia i praktiken också innebär att svenska kollektivavtal blir giltiga och får företräde framför redan träffade utländska kollektivavtal – på stridsåtgärder i form av blockad som vidtas av svenska fackliga organisationer mot ett gästande tjänsteföretag?

Många följer med stort intresse detta fall. Läs bl.a.  Byggnads i EU-domstolen (LO den 5 januari), Vaxholm i Luxemburg (Sydsvenskan den 7 januari),  Littorin försvarar fackens stridsåtgärder (Svenskt  Näringsliv den 8 januari), Regeringen stöder unken fackmentalitet (Expressen Sidan 4 den 8 januari),