• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Ordning och reda också i svenska skolor?

Decennier av slapphänthet och "elevmakt" har urholkat lärarnas auktoritet och ungas respekt för dem och för lärande. Det är så illa ställt med kunskaper över basnivå bland alltför många invånare i Sverige, att när man gör en enkät om vad människor tycker ger mest status, svarar en majoritet: "Allmänbildning"! Inte pengar. Inte fint jobb. Inga materialla ting utan "allmänbildning". Det är så sorgligt för det visar med all önskvärd tydlighet att det är just det som svenskarna saknar mest: allmänbildning! Därför har det fått högsta status band flest tillfrågade.

Nu kommer man i Stockholm att återinföra ordningsbetyg i grundskolan. Det sker redan nästa läsår. Och det är inte en dag, inte ett år och inte ett decennium för tidigt! Tvärtom: det är 20-30 år för sent, men "bättre sent än aldrig". Yngre skolbarn ska få skriftliga ordningsomdömen varje termin från höstterminen 2007. I högre årskurser och i gymnasiet kommer omdömena att skrivas in i betyget. Omdömena införs på grund av att det har blivit allt vanligare att stök och oordning stör undervisningen i klassrummen. Och när det är rörigt och hög ljudnivå då kan läraren inte fungera på topp och eleverna kan inte tillgodogöra sig undervisning. Och inte skaffa sig grunden för den allmänbildning som svenskar så hett åtrår…

Ordningsbetygen borde förstås aldrig ha tagits bort. Men nu återinförs de i alla fall i Stockholm och förhoppningsvis snart i hela landet. Något måste ju göras åt den stökiga miljö som skolorna har blivit. Och barn i de allra flesta länder på denna jord klarar av att få betyg i ordning så det är klart att barn i svenska skolor också gör det. Kanske blir också föräldrarna lite mer uppmärksamma, när de inser att barnens uppträdande i skolan får konsekvenser för deras framtid vad gäller att söka sig till högre utbildning och att få jobb. Och kanske får därigenom lärarna det lite lugnare och kan undervisa bättre. Och kanske syns resultatet om några år i de internationella kunskapsmätningarna bland ett femtiotal länder, där Sverige hittills inte utmärkt sig särskilt väl. Tvärtom. Svenska ungdomar, lika väl som ungdomarna i Finland (vars elever ligger etta i alla de ämnen som jämförs), borde ha rätt till en god och gedigen utbildning och allmänbildning. Det är bra att politikerna visar handlingskraft, sämre att fackrepresentanter med luddiga kommentar och långa utläggningar bestående av ord staplade efter varandra, är negativa till förändringar för elevernas bästa.

Det är väldigt märkligt är att lärarnas fackliga företrädare inte tycker att ordningsomdömen ska införas. Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande sa att "om man vill att skolan ska erbjuda studiero och vara en arbetsplats som präglas av ordning måste man ta tag i de verkliga orsakerna. Det räcker inte med att ställa en diagnos." Som om det ena uteslöt det andra! Och samma sak har sagts år ut och år in de senaste decennierna och det har bara blivit bråkigare och värre i skolorna!

När Eva-Lis Preisz pratade på, så tänkte jag att "det här, det är Sverige i nötskal: man pratar, pratar, pratar, pratar och pratar igen". Man håller möten, konferenser, seminarier, skriver motioner och interpellationer och debattartiklar och promemorior och uppvaktar ministrar och skriver riktlinjer. Och pratar igenom allt en gång till och sedan börjar allt om igen. Och igen Och igen. Och under tiden händer absolut ingenting! Ingenting annat än att unga blir ännu vilsnare och struntar i riktlinjer och regler. Det blir ju ändå inga knsekveser…

För att inte tala om lärarna, dem som lärarfacken väl i första hand är till för! De har ju också i decennier skrikit efter möjligheter att flytta på elever som stör för alla andra, efter verktyg och redskap för att hålla den ordning som de och eleverna så väl behöver. Och så motarbetar deras eget fack dem!

Eva-Lis Preisz sa också i tv att: "Skolan måste få medel för att ta ett helhetsgrepp. Att det krävs många åtgärder inom en mängd områden för att förändra beteendet bland eleverna. Något som i sin tur kräver mer resurser." Och hon tycker inte om "när politikerna försöker visa handlingskraft" – alltså genom att införa ordningsomdömen. "Framför allt måste lärare få möjlighet att ge mer tid till varje elev. Sen behövs förstärkning från annan personal, som psykologer, kuratorer och skolsköterskor", säger Eva-Lis Preisz.

Prat, prat, prat. Och allt annat än åtgärder för att se till att det blir lugn och ordning i klaserna. Svenska ungdomar både behöver och vill – precis som ungdomar i andra länder – lära sig massor i stället för att springa hos kuratorer och psykologer och sköterskor och allt möjligt annat som stjäl tid från det som ger dem självkänsla och stolthet: kunskap!

Om salladsbaren Wild n’ Fresh igen

Johan skriver idag (17 januari) på sin blogg om den oberoende undersökning av anställnings- och andra villkor som personal erbjuds på Wild n' Fresh som Centrum för rättvisa bett advokatfirman Mannheimer Swartling att genomföra. Den utföll inte precis till HRFs fördel…

Rubriken är Sofia fick rätt mot HRF i oberoende granskning!

Mycket viktig läsning!

Mycket viktig läsning:
Vidare om tvångsomhändertagande av barn i Stockholm
Socialdiktatorers maktmissbruk och psykiska misshandel
"Socialtjänstens utredningar är ett stinkande träsk"
och alla andra inlägg under rubriken Tvångsomhändertagande av barn i högerspalten!

Välgörenhetsorganisation hjälper saudier i utlandet, bland annat i Sverige

Saudiarabien flaggaEn ny välgörenhetsorganisation (Awasser) som ska hjälpa saudiska familjer i utlandet ska utvidga sina åtaganden med stöd av regeringen, enligt  Abdullah ibn Saleh Al-Hamoud, ordförande i organisationens styrelse. Den grundades för två år sedan, efter att man fått kännedom om att ett stort antal saudiska familjer och individer levde utanför kungadömet Saudiarabien, speciellt i andra arabiska länder, och att de behövde hjälp.

Awasser kommer att öppna kontor i ett antal länder för att kunna möta sociala och ekonomiska behov och behov av utbildning bland saudier i dessa länder. De saudiska ambassaderna informerar  om behövande saudiska familjer. Abdullah ibn Saleh Al-Hamoud säger att Awasser behöver minst 50 miljoner rialer (ca 100 miljoner kronor) för att man ska kunna bistå saudier i trångmål utomlands.

"Vi har sett saudiska barn utan uppehållstillstånd eller andra giltiga dokument i utlandet", sade han, när han talade om de svåra förhållanden som en del saudiska familjer lever under i utanför hemlandet. "Många saudiska familjer behöver ekonomisk assistans till följd av att fäderna är frånvarande och inte försörjer dem, eller för att de har dött eller skilt sig från deras utländska mödrar."

"En saudier bad oss om hjälp att föra hem hans två döttrar som hade konverterat till kristendomen,
deras mors religion, i USA. Vi betalade USD 1.000 (ca 7.100 kronor) i månaden i underhåll till flickorna tills vi kunde slutföra processen och återföra dem till Saudiarabien", berättade Abdullah ibn Saleh Al-Hamoud..

Staten lyckades också hindra en saudisk kvinna från att arbeta på en nattklubb i huvudstaden i ett arabiskt land genom att ge henne och hennes tre barn ett månatligt underhåll och betala deras hyra. Fadern i Saudiarabien har kontaktats och barnen kommer att återföras till honom.

Organisationen Awasser, som grundades med stöd av utrikesministern prins Saud Al-Faisal, är registrerad hos utrikesministeriet som också bidrar med 1 miljon rialer (ca 2 miljoner kronor) till kostnaderna. Staten erhåller även zakat och andra donationer från saudiska affärsmän och filantroper.

Trots att organisationen är så ny, har den redan kunna bidra till att sammanföra åtta saudiska familjer i Egypten, fyra i Libanon och en i Sverige. Den har också gett några familjer i andra länder både bostäder och bekostat deras sjukvård.