• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Maria beroendecentrum har haft 65 miljoner i vinst på tre år

Tidningen Mitt i Södermalm berättar i sitt nummer daterat 23 januari 2007 om Maria beroendecentrum på Wollmar Yxkullsgatan på Södermalm i Stockholm. "Missbrukarvård – en lönsam affär" är rubriken och en lönsam affär verkar det sannerligen vara.

Jag har absolut ingenting emot att man tjänar pengar, att företag går med vinst – tvärtom! Pengar är en drivkraft för människor och det ligger i sakens natur att om man driver företag och försörjer sig på det plus att man genom företaget ger andra jobb så är det självklart att  det är bra med vinst. Har vi inte möjlighet att tjäna något på stenhårt arbete under långa arbetsveckor så blir samhället en kolchos.

Men – och detta är min reaktion till det som berättas om i Mitt i Södermalm – att ett bolag som till 100 procent får sina intäkter av skattemedel (via landstinget) gör enorma vinster kan inte vara helt rätt! Vad jag menar är att det måste vara något fel på taxorna från privata vårdföretag till landstinget om det går att göra stora vinster! Landstinget, d.v.s. folket genom skatterna, betalar då för mycket för de tjänster som i detta fall Maria beroendecentrum tillhandahåller. Självklart är det okej att göra vinst, att tjäna på sitt arbete och de risker man tagit och tar. Man behöver också vinst för att plöja ner i företaget, utveckla, förbättra, utvidga och till nyanskaffningar av olika slag. Vad jag undrar över är om det är rätt, om landstinget verkligen har pejl på saker och ting, om de betalar ut så stora summor av skattebetalarnas pengar till ett privat vårdföretag att dess vinster blir så otroligt stora?

Enligt uppgiifter i artikeln fick 6000 patienter under år 2005 vård vid mottagningen och landstinget betalade under detta år nästan 154 miljoner kronor för tjänster till Maria beroendecentrum.

Läs artikeln i Mitt i Södermalm här.

Nya fackliga trakasserier mot microföretagare

Facket backas upp av den nya arbetarregeringen och känner därför medvind. Det innebär att vi kommer att få se allt fler omänskliga blockader mot de allra minsta företagarna, dem är det ju lätt för facket att ge sig på och knäcka antingen till lydnad (=kollektivavtal) eller också till konkurs.

Ett nytt fall har seglat upp i Kristianstad där Victoria Frankenius för mindre än ett år sedan öppnade en Make up store. Hon har en (EN!!!) anställd och nu kräver Handelsanställdas förbund att hon tecknar kollektivavtal (jag som alltid trodde att "kollektiv" betydde "många"…) med dem. I december hotade facket Victoria Frankenius med stridsåtgärder och från den 12 februari förklarar det mäktiga facket Victorias och hennes enda anställdas arbetsplats i blockad.

Varför reagerar inte arbetarregeringen? Hur kan det komma sig att regeringen, som gick till val på jobbfrågan – "alla ska ha jobb" – tillåter att facket trakasserar och pressar små företag så till den grad att de inte klarar att överleva? I det här fallet blir ju Victoria och en person till arbetslösa och "tärande" i stället för att jobba och vara "närande"!!! Säg inte att "det är väl bara att teckna avtal då", för att teckna avtal är att ingå en överenskommelse och en överenskommelse är ömsesidig, inte ensidig. Och att vara med i en arbetsgivarorganiation kostar också pengar, pengar som ett nystartat litet företag oftast inte har. Plus att byråkratin ökar och en liten företagare har inte tid med mer administration, han/hin måste arbeta för att få verksamheten att gå runt.

Att Alliansregeringen tillåter att jätten Glufs Glufs sätter sig på de allra minsta små arbetsmyrorna och hotar och blockerar och rent ut sagt mobbar dem är obegripligt. Regeringen måste sätta stopp för dessa trakasserier som är ovärdiga ett civiliserat land och om den vill att människor ska våga starta eget och våga anställa!

Läs mer om Victoria Frankenius i Kristiandstadsbladet och på Johans blogg.

Migrationsverkets översyn av mottagningsverksamheten

Migrationsverket logoMigrationsverket har skrivit en rapport med rubriken Översyn av myndighetsutövningen inom Migrationsverkets mottagningsverksamhet. Den kan läsas här.

Så har då Migrationsverket utrett sig självt. Redan detta faktum – "självutredningen" – gör att man inte kan ta del av rapporten med någon större entusiasm eller tilltro till dess opartiskhet och korrekthet. I pressmeddelandet säger generaldirektör Janna Valik:

"Det är en gedigen utredning som bland annat verkets 34 mottagningsenheter deltagit i. Den visar på  brister i rutiner och när det gäller enhetlig hantering av olika frågor och vi har redan påbörjat arbetet för att komma tillrätta med de bristerna."

Mycket av det som tas upp i översynsrapporten är sådant som många, bland dem MFO – Medborgarnas flyktingombudsman – uppmärksammat Migrationsverkets ledning upprepade gånger och under en följd av år. Arbetet för att komma till rätta med bristerna borde ha påbörjats då, för länge sedan. De har ju som sagt inte varit okända…

På grund av tidsbrist hinner jag inte i detalj kommentera rapporten just här och just nu, men jag föreslår att de som är intresserade läser den själva och formar sina egna åsikter om dess innehåll. När den nya MFO-sidan publiceras om några dagar kommer en lite mer utförlig kommentar till rapporten att kunna läsas där. (Mer om den nya sajten när den är klar och upplagd på nätet.) Till dess kan en del av vår kritik och våra rapporter om brister i både mottagningen och asylprocessen under tiden oktober 2002 till december 2006 läsas här.