• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 14

JOI inlägget nedan finns länkar till alla delar i den här hemska historien. Jag nämner också där att vi har fått ett beslut från JO. I det upprepas först vad familjen hävdat och angett, och sedan kommenteras det. Till exempel:

"När vård enligt LVU inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra (21 § LVU). Vårdnadshavaren har möjlighet att när som helst hos nämnden begära att vården skall upphöra."

I det här fallet har föräldrarna upprepade gånger under de gångna tre åren framhållit att den s.k. vården inte längre behövs och att den därför ska upphöra enligt 21 § LVU. De har lämnat intyg soom visar att de anses som goda och kapabla föräldrar. De har för 2,5 år sedan flyttat från stadsdelen där de självsvåldiga och hårdnackade socialtjänstemännen finns som fortsätter att hålla deras barn ifrån dem. Och de har fått ett tredje barn som man i socialnämnden i den stadsdel där de nu bott sedan augusti 2004 anser har det alldeles utmärkt bra hos sina föräldrar. Det har under lång tid inte funnits någon som helst anledning att hålla de två tvångsomhändertagna barnen ifrån sina föräldrar och sin lillebror – ändå fortsätter dessa socialmänniskor att misshantera familjen, att missbruka sin makt.

Barnen ska hem – det kan inte fungera så i en rättsstat att två kvinnor i en stadsdelsförvaltning och deras manlige chef i oändlighet kan hålla en familj i ett järngrepp; en familj som inte ens sedan flera år bor i deras område! Vi har nu kontaktats av en jurist som upprörts av hur dessa människor – främst barnen! – har hanterats och som erbjudit sig att ta upp fallet i Länsrätten. Om några dagar träffar familjen juristen och då är vi tre personer som på olika sätt agerar i ärendet.

Vi ska också ha reda på vad socialmänniskornas agerande i det här fallet har kostat skattebetalarna, något som de vägrat uppge trots att dessa uppgifter inte är  sekretssbelagda för familjen och dras ombud. Ändå har tjänstemännen, trots upprepade påstötningar vägrat lämna ut uppgiftera. Deras istadiga vägran som tjänstemän att lämna de begärda uppgifterna är otrolig – i andra kommuner lämnar man utan tjafs ut dessa uppgifter. Här kan man inte komma ifrån misstankar om att allt inte gått helt rätt till, vad skulle annars skälet till att de gör allt för att undanhåålla famiojen dessa uppgifter kunna vara?

Här kan man tala om människor som har missuppfattat sin roll och som gör allt för att försvåra, förstöra, sätta käppar i hjulen och tycks i det närmaste njuta av siin makt att frånta barnen deras barndom, deras rätt att växa upp i sin egen familj. Och det är fruktansvärt!

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 13

Betr vårt andra fall av skandalöst tvångsomhändertagande av barn

Ett annat minst lika skandalöst fall av tvångsomhändertagande av barn som vi (Magda Ayoub och jag) har engagerat oss i, har jag beskrivit här. Det är en stadsdelsförvaltning/socialnämnd i Stockholms innerstad som (miss)hanterat det:

Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 1 (17 juni 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 2 (3 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 3 (4 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 4 (11 juli 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 5 (22 augusti 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 6 (25 augusti 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn., Stockholm. Del 7 (30 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 8 (30 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 9 (31 oktober 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 10 (6 november 2006)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm. Del 11 (14 januari 2007)
Nytt fall av tvångsomhändertagande av barn, Stockholm, del 12 (14 januari 2006)

Nu har vi fått beslut från JO  (se nästa del i den här hemska följetongen). Förutom en begäran till Länsrätten om att barnen ska komma hem kommer vi också att göra en anmälan till Länsstyrelsen. Vi överväger även en polisanmälan mot de personer som i snart tre år misshanterat ärendet och aldrig en enda gång har lyssnat på föräldrarnas begäran om att få hem sina små barn, trots att det är deras skyldighet.