• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Iraks utrikesminister Hoshiyar Zebari om rekrytering av självmordsbombare

Iraks utrikesminister Hoshiyar Zebari, som besöker Sverige, påpekar att många självmordsbombare rekryteras från invandraragrupper utanför Irak, även från Sverige.

Om att regeringen upphäver avvisningsbeslut mot avvisad egyptier

Regeringskansliet logoRegeringen meddelar idag, den 1 mars, att den upphäver avvisningsbeslutet från 2001 mot Mohammed Alzery, en av de båda egyptier som under förnedrande former avvisades till Egypten.

Läs pressmeddelande från justitiedepartementet här och läs mer i Svenska Dagbladet , Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen.

Funderingar:
• Om regeringen beslutat att "upphäva den förra regeringens beslut från den 18 december 2001 som bl. a innebar att han skulle avvisas till Egypten" (citat ur pressmeddelandet), varför ska då Migrationsverket också besluta i frågan? Att Migrationsverket sköter alla formalia om Mohammed Alzery lämnar in en begäran om att komma till Sverige är självklart, men varför ska "frågan om Mohammed Alzery skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige nu prövas av Migrationsverket", som det står i pressmeddelandet?.

• Har grunderna för varför de två egyptierna avvisades ändrats? På vilka grunder avvisades de? Det måste ju ha tagits i beaktande när nu regeringen beslutat att upphäva den förra regeringens avvisningsbeslut; betyder det alltså att den förra regeringen inte hade grund för avvisning överhuvudtaget?

• Om grunderna för avvisningen var korrekta är det inte självklart att Mohammed Alzery ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige; om de var felaktiga ska han givetvis ges uppehållstillstånd. Kring detta bör alla oklarheter skingras.

• Hur man hanterar Mohammed AlZery torde komma att inverka på hur man hanterar avvisningen av Hassan Asad.

• Att den förra regeringen medverkat till/tillåtit en synnerligen grym och förnedrande avvisning av de två egyptierna är ett faktum bortom allt tvivel. För detta bör de (egyptierna) kunna resa skadeståndsanspråk mot staten och även kräva en ursäkt av de ansvariga. Frågan om skälen till avvisningen och ett ev uppehållstillstånd är en separat fråga.

@merit wager samtid&framtid (www.merit.blogg.se)

“Ge varje svensk 12.444 kronor i bonus”

Expressen logoPå Expressens debattsida, Sidan 4, skriver idag Maria Rankka chef för Timbro, och Dick Kling, nationalekonom just det: "Ge varje svensk 12.444 kronor i bonus".  De menar att när nu AB Sverige går bättre än på länge så borde också medborgarna få ta del av budgetöverskottet. Artikeln slutar:

Årets budgetöverskott skulle kunna ge en tvåbarnsfamilj en välkommen bonus på närmare 50 000 kronor – skattefritt!

En bonus till svenskarna, som en skattebonus i slutet av året eller som aktier i några statliga företag, är inte någon present från regeringen. Det är våra pengar det handlar om. Svenska folkets förmögenhetsställning är betydligt sämre än statens. Om staten inte behöver våra pengar för angelägna offentliga utgifter vill vi ha tillbaka dem. Vi behöver dem!

Läs hela texten här.

Göran Persson vet ingenting om Jas Gripen-mutor

Göran Persson i StjärnhovGöran Persson, riksdagsledamot (s)
Foto: riksdagen

"För min egen del har jag ingen som helst kunskap om något sådant. Jag har varit noga under alla de år jag har sålt, eller försökt hjälpa till att sälja det här flygplanet att säga högt och tydligt till alla att jag säljer inte flygplanet. Jag kan berätta hur det är att köpa det, för att det har den svenska staten gjort," säger Göran Persson till Ekot.

Men vad menar han? Först säger han: "…under alla de år jag har sålt, eller försökt hjälpa till att sälja det här flygplanet" och sedan säger han att han högt och tydligt sagt till alla att: "jag säljer inte flygplanet"! För att klara sig ur det hela när han redan sagt att han sålt JAS Gripen, svänger han till med att han bara "berättat hur det är att köpa det".

Göran Persson har kanske legat av sig lite, nog brukade han vara bättre på att trolla bort sanningar?

EU vill ha minskade pålagor för företagen

EU:s finansministrar har enats om att företagens kostnader för administration till följd av regler och lagar ska minska med 25 procent fram till år 2012.

Tack och lov för EU! Den nya svenska regeringen har inte gjort många knop på det här området…

Efterlyses: arg, engagerad moderatkvinna

Riksdag & dep logoJust så lyder rubriken till en artikel i tidskriften Riksdag & Departement. Artikeln kan  läsas här.

Den rubriken påminde mig om vad de tre amerikanerna från ABC News-teamet, som var här några dagar för att göra ett inslag om varför det kommer så många asylsökande från Irak till Sverige, sa. De sa, samstämmigt och med emfas, att de är förbluffade över hur otroligt rädda svenskar är för att "offend", att förolämpa  någon! Efter bara en enda dag i landet då de bland annat intervjuat några svenskar, var det den största upptäckten de hade gjort, att svenskarna är mycket konflikträdda!

Man lär nog få leta förgäves efter "arg, engagerad moderatkvinna", det är min gissning!

Om mönsterskolor i Finland

GriffeltavlaEn ny utredning visar att 15 av 50 grundskolor i Svenskfinland kan klassificeras som s.k. mönsterskolor, d.v.s. skolor som både har en hög resultatnivå och ett gott klimat. Proportionellt finns det flest mönsterskolor i de svenska språköarna utanför det egentliga Svenskfinland, där tre av fyra skolor var mönstergilla. I Österbotten finns bara en mönsterskola (av sammanlagt 13) som uppfyller kriterierna. I Nyland, Åboland och Åland nådde var tredje skola upp till mönsteridealet.

En orsak till att skolorna i språköarna är så bra är att de ofta lockar till sig motiverade elever. I många fall kommer eleverna dessutom från hem som betecknades som välutrustade i social, ekonomisk och kulturell bemärkelse.

I Österbotten hade de flesta skolorna elever med lägre sociokulturell status än på andra håll i Svenskfinland.

Rapporten "Klimat och resultat i den finlandssvenska grundskolan" grundar sig på en omfattande skol- och elevenkät som riktats till alla högstadier i samband med PISA-undersökningen 2003.

Källa:

YLE