• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finländarna blir fler

Finlandarna blir fler

 

 

 

 

 

Om avvisade egyptier

Många medier går ut med att en av de egyptier som för drygt fem år sedan under förnedrande och inhumana former av amerikanska CIA-agenter fördes till Egypten sedan Sverige avvisat honom, nu mer eller mindre automatiskt skulle ha rätt att få uppehållstillstånd. Men rätt ska vara rätt, och jag har skrivit om det i tidigare inlägg här på bloggen och här. Nämligen: den förnedrande behandlingen och avvisningsbeslutet är två skilda saker.

Att staten, Sveriges regering, betett sig synnerligen klandervärt när amerikaner tillåtits komma hit och under tortyrliknande former föra ut två asylsökande ur Sverige är det som kan komma att ge Mohammed Alzery skadestånd. Och det är inte mer än rätt, det är en skam att Sverige lät sig bli ett lydigt redskap i amerikanernas händer och det går aldrig att sudda ut hur dessa två män hanterats med Sveriges goda minne oavsett hur stort skadestånd Sverige betalar ut. Det är ändå viktigt att ett skadestånd utges för hur Sverige så flagrant och okänsligt bröt mot lagar och människorättskonventioner i december 2001.

Men det ena ska inte sammanblandas med det andra. Mohammed Alzery hade av flera instanser inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige, han hade således inte befunnits uppfylla de kriterier som anges i lagen. Säpo – och den förra regeringen inklusive Anna Lind – ansåg att det "inte fanns någon tvekan om att de båda egyptierna har haft kopplingar till organisationer som har stått nära Egyptens jihad. En av dem har dessutom haft kopplingar till en person som står nära Osama bin Laden". Detta enligt förre justitieministern Thomas Bodström i en intervju i DN i maj 2005.

Om det stämmer – och hur kan vi kontrollera det? – att det fanns skäl att avvisa Mohammed Alzery då, så är det givetvis inte så att han nu utan vidare ska beviljas uppehållstillstånd. Han har inte heller vistats i Sverige på drygt fem år så "anknytning till landet" kan man inte säga att han har. I lagen finns inget utrymme för att ge uppehållstillstånd till en person för att han behandlats felaktigt av Sverige. Migrationsverket ska nu, i samråd med Säpo och ev andra instanser, pröva den ansökan om uppehållstillstånd som Mohammed Alzery har lämnat in eller avser att lämna in. Nu handlar det inte om att söka asyl, det kan endast göras på plats, d.v.s. man måste vara i Sverige för att kunna göra det; nu handlar det om att söka uppehållstillstånd i Sverige från Egypten. Men Sveriga tillåter inte invandring – inte ens arbetskraftsinvandring annat än i ytterst få undantagsfall. I utlänningslagen står inte heller något som säger att man ska kunna få uppehållstillstånd för att man blivit grymt behandlad i Sverige.

Allt sammantaget ser det ut som att Mohammed Alzery kommer att beviljas skadestånd för den orätt och skada han lidit på grund av den svenska regeringens undfallenhet och feghet men inte beviljas uppehållstillstånd eftersom det inte finns kriterier i lagen som skulle medge det. Plus att de grunder för avvisning som förelåg då (sades föreligga, är bäst att tillägga) kanske fortfarande föreligger och är av sådan art att det var rätt att han inte beviljades uppehållstillstånd.

Migrationsverket och JK kommer så småningom att komma med sina beslut.