• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Be my guest # 43: Helena Tornberg

helena-tornbergUnder vinjetten ”Be my guest” bjuder jag in olika människor som har något att säga. Här skriver Helena Tornberg, ordförande för Finlands Centerpartis svenska delegation, kommunstyrelseordförande från Limingo, Norra Finland och styrelsemedlem i Folktinget. Dessutom är hon storfamiljsmamma och företagare inom kreativitet och kommunikation. Helena Tornberg har tröttnat på kiss and tell-historierna i svenska tidningar och skriver här vad hon tycker om fenomenet, men också om om Centern inför valet i Finland den 18 mars.

Vi gör egen smart politik.

”Kiss and tell”-kvinnan Kuronen har nu fått utrymme även i svensk media. Expressen förvånades över att majoriteten av finländska kvinnor undertecknar adressen ”Sluta, Kuronen!” istället för att försvara den besvikna ensamförsörjaren.

Jag är jätteglad över den sunda ”nej tack till kiss and tell”-reaktionen bland våra finländska, samhällsvakna medborgare. Särskilt beundrar jag icke-politiskt engagerade samt personer från andra partier. För att nagga Vanhanens popularitet friar mediapolitiska ”fuck” krafter febrilt både genom att vädja till skenhelig moralism och till socialpornografisk lust. Finska folket väljer att tänka själv! Vad bra vi är!

Vad har hänt? Varför biter inte amerikansk valkampanjmodell i ”lilla Amerika” som Finland ibland kallas? Centern i Finland är en bildningsrörelse med hundra års tradition. Trots det stora medlemsantalet ( 300000) har partistrukturerna inte stagnerat. Centern förnyar sig genom att medvetet satsa på folklig, kommunikativ, tolerant och icke-hierarkisk politik. Partistämman är en unik blandning av öppna känslosvall och sakkoncentrerad politik. Som person står jag för öppenhet och kreativitet också inom politiken. Nu har jag även börjat förstå betydelsen av smarta politiska strategier och hårda politiska spel.

Men det är en väsentlig skillnad på det nya politiska spelet och det gamla politiska rävspelet. När jag engagerade mig i kommunalpolitiken varnade några av mina vänner (som sympatiserar med vänstern och de gröna) mig för ”Kepu pettää aina” (Centern sviker alltid) syndromet. Uttrycket härstammar från en gammal politiskt spel-kultur. Man vågar inte låta sakargument mäta ut varandra. Samarbetspartners tar till ojusta metoder. Centern är inte systemtrogen och ”åker därför lätt fast”.

Den nya, positivt tuffa polituska spelstilen som gör framsteg i finländsk centerpolitik bygger på att framgångsrik politik är smart. Ett litet land har inte råd att låta bli att använda välfärdssamhällets rika kunskapstillgångar. Politiker behöver inte vara supermänniskor med superintellekt. De är helt vanliga. Men en politiker måste uppdatera sig både när det gäller sin egen person och sin politik. Det kräver självkänsla, ärlighet och ödmjukhet att avstå från föråldrade politiska dogmer och system.

Politik är möjligheternas konst. En konstform som i sin tur frigör eller blockerar nyskapande kulturella krafter.
När samarbetet drivs framåt av spänningarna mellan gott och ont, när olika viljor ansvarsfullt går upp i det aktuella dramat då ger det politiska spelet en härlig tacksamhetskänsla över att jag får vara med. Alla politik är inte vardagshöjdare, men positiva laddningar finns det gott om i mest oväntade sammanhang. Den aktivitet Centern i Finland just nu bjuder på skapar ett nytt uttryck: Kepu yllättää aina (Centern överraskar alltid)!

President Tarja Halonen accepterar klusterbomber

Tarja HalonenPresident Tarja Halonen anser inte att Finlands anseende tar skada av att personminor ersätts med klusterbomber. Presidenten, som har uttalat sig i tidningen Kaleva, anser att Finlands planer på att ersätta personminorna med klusterbomber inte står i strid med den internationella överenskommelse som nyligen ingicks i Oslo.

Halonen konstaterar att Finland utgår från att anskaffningen av klusterbomber helt och hållet följer internationella avtal. De klusterbomber som Finland överväger att anskaffa är självförstörande, påpekar presidenten.

Finland har lovat ansluta sig till minförbudsavtalet år 2012, och att avstå från landminor före år 2016.

Om automatisk telefonservice a là USA

image1560Amerikansk telefonservice – eller brist på service – har mycket gemensamt med den finländska, säger finlandssvenska Radio Vegas korrespondent i USA, Benita Enqvists i sin kolumn. Lyssna på kolumnen här.

“Medborgarna bör själva sköta sin hälsa”

Val i Finland 2007De flesta kandidater i riksdagsvalet i Finland vill att medborgarna själva tar ansvar för sin egen hälsa och sina levnadsvanor.

Enligt en undersökning som Centret för Hälsofrämjande (Tekry) har gjort bland kandidaterna tycker 88 procent att finländarna själva ska ta större ansvar för sin hälsa. Samtidigt säger ändå nästan 80 procent att samhället också måste öka sitt ansvar för befolkningens hälsa.

Alla kandidater betonar i sina valkampanjer samhällets ansvar för en förbättring av medborgarnas hälsa och välstånd. I utfrågningen visade det sig dock att många anser att individens och de anhörigas ansvar är stort.

Nästan alla samlingspartiets kandidater och majoriteten av centerns kandidater betonar individens eget ansvar för sin hälsa. Vänsterförbundet anser å sin sida att samhället bör öka sitt ansvar. Också de gröna och socialdemokraterna anser att samhällsansvaret är viktigt.

Närmare 60 procent anser att preventiva åtgärder bör vidtas redan på barnrådgivningar och i skolor. Också förhindrandet av drogmissbruk och satsningar på arbetskultur och arbetsliv betraktas som mycket viktiga.

Frågeformuläret sändes till 1 456 riksdagskandidaterkandidater av vilka 1 076 svarade.

Källa:
YLE