• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Journalister ska inte tro att de spelar huvudrollen i politiken

Paavo Lipponen (Formin)Paavo Lipponen, riksdagens talman

Paavo Lipponen vill att medierna hålls borta från maktens korridorer. Journalisterna ska minnas att de inte spelar huvudrollen i politiken.

När avgående talmannen Paavo Lipponen (sdp) i går bjöd de politiska journalisterna på lunch höjde han den finländska journalistiken till skyarna. Speciellt i etermedierna har man inte hemfallit åt den sex- och våldlinje som är rådande i många andra länder. Men allt är ändå inte perfekt och en viss friktion mellan politiker och journalister ska det enligt Lipponen vara. Han påminner också om att rollerna är olika.

I valprogrammen ska man komma ihåg vem som spelar huvurollen i politiken. Under Lipponens tid som talman har regler införts som begränsar journalisternas möjligheter att röra sig i riksdagshuset. Han ser ingen orsak att luckra upp bestämmelserna som bland annat innebär att journalisterna inte får vistas i korridoren runt plenisalen och inte heller i korridoren där talmannen har sitt rum. På en civiliserad arbetsplats står man inte utanför dörren och hänger.

Även om beroendeförhållandet mellan politiker och journalister är ett faktum menar Lipponen att ett alltför nära samröre inte är hälsosamt. Lipponen tror att han inte alls kommer att sakna talmansjobbet. Däremot nog arbetskamraterna i riksdagen. Det är också utan svårigheter han avstår från privilegierna som hör till talmansuppdraget.

"Jag ska börja i bilskola och kan mycket väl avstå från limousinen. Och till Sauli Niinistö vill jag säga att alla i sin tur får åka limousin."

Källa:
HBL logo

Rasistiskt uttalande av samlingspartistisk riksdagskandidat

Riksdagskandidaten Petri Salo sade på en valtillställning i Vasa bland annat att somalier använder droger och att de inte har någon tanke på att skaffa sig ett jobb. På en bandupptagning från tillställningen som Yles svenska nyheter tagit del av berömmer Salo samtidigt vietnameserna för att de integrerat sig så bra i Finland men förklarar sedan att somalierna är raka motsatsen. Som svar på en publikfråga om vad man kan göra om man inte accepterar läget sade Salo att man bör rösta på samlingspartiet, som enligt honom ska få inrikesministersposten. Petri Salo är polis i det civila.

Partiordförande Jyrki Katainen tycker det är illa att framstående samlingspartister sprider fördomar. Enligt honom följer Salos åsikter inte alls partiets linje. Katainen säger att det väsentliga är att vi har en hållbar flyktingpolitik och så behöver vi arbetskraft från utlandet.

"Varje person har ett lika stort människovärde och ska respekteras som den hon är",
säger Katainen.

Men Petri Salo säger att han står bakom sina åsikter och att det bl.a. behövs mer språkundervisning för att invandrarna ska integreras bättre i samhället. Och han tillägger att det han säger, det säger han med en samlingspartistisk röst.

Källa:
YLE

Låt folk invandra till Sverige för att arbeta!

Så här skriver Expressen i en ledare den 5 mars:

”Den som har ett fast heltidsjobb i Sverige och som kan försörja sig och sin familj måste så klart få uppehållstillstånd. Det ska vara fritt fram att komma hit på visum för att under en begränsad tid söka jobb.”

Helt rätt att Sverige måste stifta nya lagar om arbetskraftsinvandring. Det måste bli möjligt att komma hit och försörja sig själv. Jag håller dock inte med om att det ska gå att komma hit och söka jobb utan anser att jobb ska vara garanterat innan man kommer. Och det ska vara arbetsgivarna som avgör vilken arbetskraft de behöver, vem som har rätt kompetens – det är inte Ams som ska avgöra det.

Det är inte vettigt att Sverige med sin slappa kontroll silar mygg och sväljer kameler. Det är inte vettigt att mängder av människor kommer hit på falska handlingar och ska försörjas under många år, ibland för resten av sina liv, när man inte ens vet vilka de är eller varifrån de kommer och därmed inte heller kan veta om de verkligen har behov av och rätt till asyl eller uppehållstillstånd.

Något måste göras åt passbedrägerierna, både de som stammar från Iraks ambassad, bland annat enligt uppgift från polisen i Norge. Många lär ha fått falska intyg om att de är irakier och många ska också ha fått irakiska pass i adra identiteter än sina egna och trots att de inte ens alltid är irakier. Något måste också göras åt de bedrägerier och den handel som försiggår med svenska pass. Passen anmäls ”försvunna” av utlänningar som fått svenskt medborgarskap och används sedan för andra personer som med hjälp av dem kommer till Sverige. OBS! förfalskningar och passbedrägerier begås också av andra nationaliteter men på senare tid har just irakierna varit mer aktuella eftersom de vet att de mer eller mindre automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige men inte i andra länder.

Möjligheten till arbetskraftsinvandring skulle vara ett utmärkt sätt för många människor att komma till Sverige också från länder utanför EU. Kan man jobba och försörja sig själv blir man snabbare upptagen i samhället och kan leva med stolthet och självaktning. Om människor kunde arbetskraftsinvandra från utomeuropeiska länder skulle de också bli goda förebilder för landsmän som kommit till Sverige som asylsökande. De skulle kunna visa att man kan jobba i Sverige, man kan bli en del av det svenska samhället, man ska sträva efter att klara sig själv och inte på bidrag. Sverige ska inte vara känt som ”landet där man kan hämta ut pengar i ett hål i väggen” eller som ett land där man kan utnyttja bidrag samtidigt som man jobbar svart. Att det är känt bland irakier i Mellanöstern att det går bra att göra så, det visar ett uttalande av Abu Rami, irakisk flykting i Amman, i Aktuellt 21 den 5 mars:

”Irakierna som bor i Sverige har ett bra liv, det vet jag. De har sjukförsäkring, de går i skolan, de har allt. När pengarna inte räcker till jobbar de svart.”

Så sa han i Aktuellt. På SVTs hemsida har meningen om att de jobbar svart av någon anledning tagits bort, men i inslaget finns den kvar.

Arbetskraftsinvandring måste införas snarast. Asylprocessen ska vara korrekt, individuell och så rättvis som möjligt. Bedrägerier och falska uppgifter ska inte uppmuntras utan tas itu med omedelbart när man får kännedom om sådant. Som i andra rättsstater. Då blir det lättare både för dem som vill komma hit och skapa ett nytt liv men som inte har asylskäl och för dem som har asylskäl att bli mottagna på bästa sätt och inte drabbas av misstankar och misstänkliggöranden.