• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Kvinnorna är tyvärr nöjda

På internationella kvinnodagen är det trevligt att läsa att 93 procent av alla svenska kvinnor anser att de är jämtällda med männen. Detta enligt en undersökning som Göteborgs-Posten låtit Sifo göra. Claes Borgström, jämställdhetsomdudsmannen, JämO, är dock inte nöjd:

"Det är bara att läsa SCB; i tabell efter tabell, å alla områden i livet kommer kvinnor till korta."

Just så: mannen har talat! 93 procent av kvinnorna som tillfrågats i undersökningen kan ju inte ha rätt! Deras egna upplevelser kan slås sönder av en man, självklart. För om kvinnorna är så nöjda så kanske det inte behövs någon JämO…

Finlandssvenska dialekter

image1561Grankulla vapen

Jag har lyssnat på finlandssvenska dialekter och det var så intressant så jag måste dela med mig! Jag började med dialekten i mitt eget Grankulla, där jag växte upp. Det går bra att förstå, men det finns också text så att man kan följa med vad "yngre kvinna" och "äldre man" säger här.

image1563Eckerö vapen

Och här finns en inspelning från 1971 med en äldre kvinna på Eckerö, Åland. Åland var vårt "sommarställe" som barn och jag har alltid tyckt om den lite mjuka ålandsdialekten.

image1562Pedersöre vapen

Och så en inspelning gjord i Purmo, Österbotten, år 1974. Det är en yngre man, Peter Slotte, och en äldre man, Selim Sjöblom, som samtalar. Österbotten är ett härligt landskap och jag har haft förmånen att besöka Oravais flera gånger. Där pratar de en dialekt som man inte förstår i första taget, men med mig och andra "utsocknes" talar de en svenska som vi förstår.

Skärpning i skolan!

Griffeltavla"Lösningen på ordningsproblemen i den svenska skolan är inte fler vuxna, utan att de vuxna som finns visar att de bestämmer." Det säger skolminister Jan Björklund till SR Ekot. "Skolans vuxna måste visa vem som bestämmer."

Var tionde svensk skola är enligt skolministern en problemskola! VAR TIONDE SVENSK SKOLA ÄR EN PROBLEMSKOLA! Hur kan man acceptera att ha det så i ett civiliserat land? Och samtidigt som tusentals elever i Sverige går i problemskolor och som svenska elever har dåliga resultat i internationell jämförelse säger en lärare:

"Eleverna har själva satt upp blommor i fönstren och de får vara kvar. Det tycker jag är ett gott tecken."

Suck!

Fler vuxna i skolan löser inte problemen ( eller blommor i fönstren… Min anm.), anser skolministern och jag kan inte annat än hålla med honom när han säger:

"Sverige har flest vuxna i skolan av alla jämförbara länder och ändå har vi mycket stora ordningsproblem så det räcker inte bara med att ha många vuxna utan det handlar också om att de vuxna som finns ska ha auktoritet."

Sverige präglas av "saamattomuus" (som betyder ungefär "att inte få saker och ting att hända") på väldigt många områden varav skolan är ett. Och det är förödande att se hur barns och ungas kunskapstörst släcks och hur de blir understimulerade i skolan för att det ställs för låga krav och inte sätts tydliga gränser som skulle kunna hjälpa dem i kunskapsinhämtningen. Det är otillständigt att tillåta att unga människor blir praktiska analfabeter och i avgrundsdjup avsaknad av allmänbildning och förmåga att klara sig i ett komplext samhälle! Normlöshet och brist på ordning och positiv disciplin i skolorna skadar Sverige både på individnivå och på riksnivå.

Åland vill ha en språknämnd

Ålands flaggaSvenskans ställning på Åland skall bevakas av en nytillsatt språknämnd. Det anser Ålands landskapsregering i sitt språkpolitiska program. Nämnden skall följa språkutvecklingen inom alla samhällssektorer och övervaka att lagstiftningen kring Ålands status som enspråkigt svenskt landskap följs.

Nämnden skall också informera om svenskans ställning på Åland. Dessutom vill landskapsregeringen att den faktiska språksituationen utreds. När behöver ålänningarna finska och när får de bristfällig service på svenska? Den utredningen skall följas upp kontinuerligt så att man får ett grepp om utvecklingen.

Det språkpolitiska programmet tas upp i lagtinget den 19 mars.

Källa:
HBL logo