• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Fler kvinnor i Finlands riksdag

Riksdagen fi logoAntalet kvinnliga riksdagsledamöter steg från 75 till 84 i riksdagsvalet, vilket innebär att 42 procent av de nyvalda riksdagsledamöterna är kvinnor.

I år – samma år som Finlands första demokratiska valda riksdag firar 100 år – överstiger den kvinnliga representation det magiska 40 procentsstrecket vilket gör att riksdagen uppfyller fördelningsprincipen "40-60".

Finland hamnar därmed på tredje plats i hela världen vad gäller kvinnlig representation i riksdagen, efter Sverige och Rwanda.

Kommentar: Rwanda? Vem hade väl trott det?

Sedlighetskommissionen står inte ovanför lagen

Saudi logoThe Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice (ung. Kommissionen för framhävande av dygder och förhindrande av osedlighet) är Saudiarabiens sedlighetspolis. Dess medlemmar trafikerar gatorna dag och natt i sin jakt på kvinnor och män som bryter mot moraliska lagar. De går slumpvis in i shoppinggallerior, restauranger eller lokala, privata butiker för att se till att moraliska bestämmelser efterlevs. De har makt och rätt att stänga butiker under bönetider och att säga åt människor att gå till moskéerna för att be. Dessutom ser de till att män och kvinnor inte beblandar sig med varandra på allmänna platser, utom i shoppinggallerior och på sjukhus. De har också rätt att konfikera material som de anser stå i konflikt med Saudiarabiens moraliska värderingar. Sådant material inkluderar en bred variation av böcker, fotografier, pornografiskt material, skupturer et.

Kommissionen är en av de största rättsliga myndigheterna i Saudiarabien idag. Den har 10.000 anställda medlemmar och 486 centra i landets alla 13 regioner. Presidenten för The Commission for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice utnämns av kungen och har ställning som minister. Kommissionen är den enda myndighet som inte rapporterar till något ministerium utan direkt till kungen eller hans kabinett.

Kommissionen grundades och började sitt arbete i Riyadh år 1926, innan kungadömet var enat. Under kung Sauds regim gavs kommissionen mer makt och dess centra organiserades på ett bättre sätt och fick modern utrustning.

Arab NewsArab News intervjuade nyligen Sheikh Ibrahim Al-Ghaith, kommissionens nuvarande president och bad honom sprida lite ljus över en del av de positiva och negativa aspekterna på kommissionens arbete, som debatterats i media. Frågorna rörde kommissionens etiska koder men också den oro som många människor känner inför hur en del medlemmar av kommissionen uppträder och beter sig.

Kommissionen valde att ignorera en del av frågorna som Arab News ställde. Bland dem var frågan om huruvida medlemmar av kommissionen är medvetna om skillnaderna inom olika islamska läror gällande att kvinnan ska täcka sitt ansikte på allmänna platser. En annan fråga som kommissionen inte svarade på handlade om rätten att få ha en advokat närvarande när en person grips av kommissionen och vid de procedurer som följer efter ett sådant gripande. Här följer några få av de frågor som ställdes och besvarades:

Fråga: Är det sant att kommissionen inte behöver stå till svars för något dess medlemmar gör? På vilket sätt tar kommissionen itu med medlemmar som har begått misstag och felaktigheter? Har någon kommissionsmedlem någonsin bestraffats för att han har begått ett fel?

Svar: Det där är inte sant alls. Männen i kommissionen står inte över lagen och kan befinnas skyldiga för felaktigheter. De är precis som vilka andra regeringstjänstemän som helst. Om vi kommer fram till att en medlem har gjort fel, bestraffas han i enlighet med det. En del medlemmar har faktiskt bestraffats för sina misstag. Vi måste inte nödvändigtvis tillkännage det, det är mer av en intern procedur. Men hur som helst: det händer.

Fråga: Vad anser kommissionen om familjer som går ut tillsammans?

Svar: Vi kräver alltid att restauranger och rekreationsställen ska ha separata avdelningar för män och kvinnor, eller egna avdelningar för kvinnor och barn och egna avdelningar för enbart män. Eller att en viss del av stället görs tillgängligt för familjer, d.v.s. kvinnor och deras manliga familjemedlemmar som är mahram (tillåtna), så som deras äkta män, bröder, söner, far- och morbröder, där de kan sitta ostörda. När det gäller olika familjer med en blandning av män och kvinnor som inte är mahram, så är det moraliskt förfall.

Fråga: Vad gör kommissionen för att tillfångata svartkonstutövare i saudiska städer? Och vilket öde går de till mötes efter att de gripits? Hur många har gripits i år och i vilka städer? Och vad händer med de magiska förbannelser som kastats i Röda havet? Hur bryter man dessa förbannelser?

Svar: Kommissionen spelar en stor roll när det gäller att gripa människor som praktiserar trollkonster och magiska tricks som påverkar den muslimska tron och skadar både saudier och utlänningar. Kommissionen har folk i alla städer som håller utkik efter dessa män. När det gäller deras öde så grips de och överförs sedan till relevanta rättsliga myndigheter. Kommissionen spelar också en roll när det handlar om att bryta de förbannelser som hittas i havet och vi samarbetar med dykare på det här området. När förbannelserna har hittats så bryts de genom att vi reciterar ur den heliga Koranen. Vi använder oss inte av magiska uttalanden eftersom det är mot islams lära. Men vi använder Koranen så som profeten Mohammed gjorde (frid vare över honom).

Svensk koppling för terrormisstänkt

Sverige är som vanligt blåögt. Här är man fullt upptagna med att bevilja alla mer eller mindre identitetslösa asylsökande permanenta uppehållstillstånd och man accepterar falska pass och pass utfärdade på falska grunder som om det vore en självklar sak. Ingen verkar bry sig om vare sig varningar eller bevisade förfalskningar etc. Myndigheterna Migrationsverket och Polisen – men också regeringen – bidrar till att vi får ett allt otryggare samhälle och till att skapa stora problem för oss alla i detta land genom att vara så släpphänta och rent korkade.

TT rapporterar om det, och i Dagens Nyheter berättas den 24 mars att:

"Tyska åklagare granskar en fjärde misstänkt för de planerade terrorbombningarna i juli av tåg i Tyskland. Enligt tyska medieuppgifter bodde mannen i Sverige. Den tyska tidskriften Focus namnger mannen, uppger att han har libanesiskt ursprung och att hans bostad i Sverige använts som träffpunkt för extrema islamister."

Grattis, Sverige! Man får de invånare man förtjänar och Sverige ses redan som ett skämt ute i världen för den brist på säkerhet och kontroll som fortsätter att råda här trots alla varningar, varningssignaler och uppenbara förfalskningar och lögner. Men det är tyvärr inget skämt att leva i ett land med så slapphänta system och det är ingen ljus och trygg framtid vi går till mötes på grund av detta.

Finland: Centern vill ha stats- och utrikesministerposterna

image1615Matti Vanhanen
Foto: Merit Wager

Centerns ordförande, statsminister Matti Vanhanen vill att statsminister- och utrikesministerposterna ska gå till centern i den kommande regeringen. Finansministern och riksdagens talman skulle i så fall komma från det andra stora regeringspartiet. Det sade Vanhanen i Yle TV1:s program Lördagssällskapet den 24 mars.

Enligt Vanhanen är det ännu öppet hur många ministrar som ska ingå i den nya regeringen. Några stora förändringar är dock inte att vänta. Men Vanhanen vill skapa en ny ministerpost. Den nya ministern skulle ansvara för statens aktieportfölj, som är värd cirka 25 miljarder euro.

Nästa vecka ska Vanhanen förhandla med alla partier. De kommer att få frågor om regeringsprogrammet och frågorna är offentliga. Svaren vill Vanhanen ha måndagen den 2 april. Efter påsk börjar de egentliga regeringsförhandlingarna.

image1616Jyrki Katainen
Foto: Merit Wager

Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen anser att Vanhanen alltför snabbt har börjat diskutera fördelningen av ministerportföljerna. Enligt Katainen kan man i nuläget enbart tala om regeringsprogrammet, ministerposterna fördelas senare. Katainen påpekar också igen att valresultatet förutsätter att samlingspartiet är med i regeringen. När det blir aktuellt att fördela ministerportföljerna bör det enligt honom också synas att samlingspartiet bara har en riksdagsledamot mindre än centern.

Källa:
image1614