• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Försäkringskassan svarar 2

FörsäkringskassanPå frågan om "avgiften" på 4,06 procent svarar FK så här:

Om slutligt bostadsbidrag blir lägre än vad som har betalats ut preliminärt ska avgift tas ut på återbetalningsbelopp som överstiger 2 500 kronor med 125 % av statslåneräntan (8 § RFFS föreskrift [1996:12]). Det är ett sätt att förhindra att personer uppger för låg inkomst och på det sättet "lånar" av staten. Bostadsbidragsförordningen 1993:739 gav Riksförsäkringsverket (Försäkringskassan) rätten att föreskriva om detta.

Ordföranden för socialförsäkringsutskottet i riksdagen har uppmärksammats på de två tidigare inläggen samt detta inlägg. Så här kan vi ju verkligen inte ha det!

Försäkringskassan svarar 1

FörsäkringskassanSe först inlägget nedan! Försäkringskassan ska ha en stor eloge för sitt snabba svar. Det tog bara en och en halv timme innan svaret kom och det får man säga är föredömligt och mycket positivt i ett land där man är van vid att myndigheter tar gooood tid på sig att svara medan undersåtarna får kort tid på sig att inkomma med sina yttranden och krav.

Här är svaret från FK:

Jag förstår om du tycker att reglerna är krångliga. Det är många som uppfattar reglerna kring bostadsbidrag så. Det du beskriver har att göra med att bostadsbidraget är preliminärt när det betalas ut från början, det stäms sedan av mot den taxerade inkomsten för varje kalenderår. Det är inget som Försäkringskassan bestämt utan så är reglerna utformade. För vissa som får högre inkomster i slutet av året kan det ge de effekter som du beskriver. Anledningen till att skulden stiger är att Försäkringskassan också ska ta ut ett återbetalningsbelopp som är reglerat.

Försäkringskassan tar ut en aviserings- och bokföringsavgift om

– det finns en överenskommen avbetalningsplan

– om gäldenären har fått en skriftlig bekräftelse av betalningsplanen där det står att avgiften tas ut och kostnaden för varje avbetalningstillfälle och antalet avbetalningstillfällen är angiven i planen.

Avgiften är inte lagreglerad, men följer enligt fast praxis i inkassobranschen den lagreglerade avgiften för påminnelseavgift (lag om ersättning för inkassokostnader m.m.och förordning om ersättning för inkassokostnader m.m.). I dessa lagar är avgiften angiven till högst 50 kr som Försäkringskassan alltså tar ut för arbetet med att skicka ut månatliga avier och bokföra avbetalningarna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över inkassohanteringen och ger ut ett allmänt råd som Försäkringskassan följer. Avisering över Internet har vi inte men vi tittar på olika sätt att underlätta för dem som har återbetalning.

Jag har påpekat för FK att det är otillständigt att man tar ut 50 kronor för "arbetet med att skicka ut avier". Extra obehaglig blir den här skyhöga hanteringskostnaden med tanke på de miljoner som aldrig kommer in p.g.a. att FK inte lyckas spåra smitare utomlands och andra…

Detta måste ändras! Det är fattiga studerande och ensamstående mammor och andra lågavlönade som är de som drabbas av FK:s stela bidragssystem och som pungslås på 50 kronor varje gång de ska delbetala de belopp som FK kräver tillbaka.

Sedan vill jag också veta vad det är för "avgift" på 4,06 procent som FK också tar ut av dessa återbetalningsskyldiga människor. I det beslut som FK tillställt den unga studerande kvinnan som uppmärksammat mig på det hela står nämligen att beloppet hon ska återbetala är 4.000 kronor. På detta belopp tar FK ut ett belopp på 162 kronor som de kallar "avgift". Ingen förklaring ges, det står bara "Avgift 4,06 procent".

Det får väl vara någon måtta på hur statliga myndigheter i kraft av sin maktstälning kan pådyvla folk "avgifter" och "avikostnader"!

Märkliga rutiner på Försäkringskassan

FörsäkringskassanJag känner en ung kvinna som studerar till ett prestigefyllt yrke som kräver många år av försakelser. Hon är ordentlig, hon är plikttrogen – hon är en person som gör rätt för sig på alla sätt. På grund av de minst sagt märkliga regler som Försäkringskassan tillämpar blev hon återbetalningsskyldig av en summa på drygt 4.000 kronor när hon fick ett extrajobb.

Den unga kvinnan hade alltså lyckats skaffa sig ett extra jobb vid sidan av studierna. Hon sökte inte fortsatt bostadsbidrag eftersom hon förstod att hon inte längre skulle vara berättigad till det. FK högg som en kobra: den ordentliga unga kvinnan fick veta att den lilla extainkomsten nu skulle räknas in redan från början av året (då hon varken jobbade eller hade en aning om att hon skulle lyckas få ett extra jobb). Och FK räknade ut att hon måste betala tillbaka drygt 4.000 kronor. Samtidigt verkar FK inte ha särskilt stor koll på vilka som flyttar utomlands och som får bidrag och sjukpenning etc som de definitivt inte är berättigade till…

Alltnog: den ordentliga och plikttrogna kvinnan kontaktade FK och gjorde upp en återbetalningsplan eftersom summan var alldeles för hög för henne att klara av med de små inkomster hon som studerande har. Hon bad FK om information för att kunna göra återbetalningarna via sin internetbank. Då kom nästa kalldusch! FK säger (påstår!) att de "inte har system som stödjer utskick av elektroniska avier" och att de därför skickar ut pappersavier för varje inbetalning OCH – hör här! – varje inbetalning kommer att kosta den unga kvinnan 50 kronor! 50 kronor per gång som hon återbetalar en del av de pengar FK kräver tillbaka av henne! Det låter som ocker! Dessutom berättar hon att "när de skickar ut kravbrevet på det man fått för mycket i bidrag, lägger de på en viss procent på den summan, vilket gör att man redan där betalar tillbaka mer än man fått av dem från början. 4.000 kronor blev hux flux 4.162 kronor när det skulle betalas tillbaka…"

Nu ska jag fråga FK vilka tider de lever i när de inte kan ge betalningsinformation (avisera) via internet! Och varför de tar 50 kronor för att skicka ut pappersavier. Och hur en skuld på 4.000 kronor blir 4.162 kronor.