• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Ordförande Persson är missnöjd

Göran Persson i StjärnhovGöran Persson
Foto: riksdagen

Ordförande Persson är missnöjd med att dokumentären om honom inte blev sådan som han ville. Han kallar de fyra timmarna som sänts i SVT för "snuttifiering". Tror han att han är Kim Jong Il? Att han ska ha 24 timmar om dygnet till sitt förfogande och folk ska tvingas se och höra hans egen, tillrättalagda och självförhärligande bild i tv dygnet runt? Har det slagit helt slint för maktmänniskan Persson? Att han var narcissistisk och hade en helt snedvriden bild av sig själv och sin betydelse visste de flesta sedan länge, men att det var så här katastrofalt blev vi inte varse förrän efter att vi dels sett dokumentären och en del kringmaterial på nätet; dels hört hans egna uttalanden efteråt. Att ingen sa åt honom att bita i det sura äpplet, hålla tyst och inte göra ont värre, inte ens hans fru?!

"Jag har ställt upp på ett unikt projekt som till sin karaktär liknar dagboksanteckningar i filmformat."
Persson i sin Brännpunktsartikel den 29 mars. Just det: han har ställt upp – både frivilligt och villigt – på ett unikt projekt. Vad han tydligen inte fattade i sin megalomani var att han inte själv också skulle få klippa och redigera materialet och bestämma att alla hundra timmarna som filmats måste sändas; att han skulle få nöja sig med en "snuttifiering" som innebar "endast" fyra timmar i tv!

"Över 100 timmars intervjuer har spelats in med mig under ett decennium. För den urvalsprocess som har lett fram till den lilla bråkdel som har sänts och lagts ut på webben svarar dock helt och hållet Erik Fichtelius och SVT", skriver Persson i samma Brännpunktsartikel. Jo men visst: urvalet hade väl ingen lovat honom att han skulle få göra? Så går det inte till och det borde Persson, som var statsminister i ett land som kallar sig demokratiskt, begripa. Och att han kallar fyra timmar i tv plus otaliga inslag på webben för "en bråkdel" visar bara hur snedvridet hans tänkande är och hur han tror att han är en ledare som ska dyrkas och framställas på hans sätt, i ren nordkoreansk stil.

"De (programmen) har inte varit min egen bild av vad som hänt, och det har inte varit mitt urval av material." Också ur artikeln på Brännpunkt den 29 mars. Där slog han den sista spiken i sin egen kista och sänkte sig så lågt att det knappast finns något sätt att bortförklara att han faktiskt, på riktigt och på allvar anser att hans egen bild, hans urval hade varit det rätta att visa.

I sin fåfänga och sin vilja att kråma sig framför kameran i elva år och vara huvudperson och HSB (Han Som Bestämmer) och DSL (Den Store Ledaren), har han grävt en grop och fallit själv däri. Eftermälet blir inte det önskade och inget han säger eller göra eller skriver efter detta kan reparera den skada han själv tillfogat sig.

P.S. Och så skodde han sig ekonomiskt på skattebetalarna genom sitt skenäktenskap! Över 900.000 kronor fick han, som han borde ha avstått ifrån om han hade varit hederlig och trogen sina socialdemokratiska ideal. Vad tycker de fattiga och lågavlönade bland hans (tidigare) väljare om det? Läs Persson mörkade skilsmässa – tjänade 916.800 och Persson mörkade sig till jätteklipp.

Finland börjar avvisa nordirakier

UviUtlänningsverket tänker börja avvisa nordirakiska asylsökande från Finland. Hittills har irakiska asylsökande åtminstone fått tillfälligt uppehållstillstånd i Finland. Myndigheterna har hittills ansett att det är tekniskt omöjligt att återsända nordirakiska asylsökande till Irak, bland annat på grund av obefintliga flygförbindelser. Utlänningverket uppger i Helsingin Sanomats nätbilaga att det nu är möjligt att återsända asylsökande till de kurdiska regionerna Dohuk, Arbil och Suleiman i norra Irak. Beslutet kan leda till att många irakier som befinner sig i Finland tvingas återvända till sitt hemland. Esko Repo, som leder asylenheten vid Utlänningsverket, säger till HS att en stor del av de irakiska asylsökande i Finland kommer från dessa områden. Utlänningsverket fattade beslut om de nya riktlinjerna den här veckan och har tillsvidare inte fattat några avvisningsbeslut.

 

I början av året sökte allt färre personer asyl i Finland. I januari och februari sökte sammanlagt 221 personer asyl. Mest asylsökande kom det från Irak, sammanlagt 43 personer. Från Serbien kom det 30, från Ryssland 22 och från Turkiet 15 asylsökande. Mängden asylsökande har minskat jämfört med tidigare år. I fjol sökte sammanlagt 2 300 personer asyl, år 2005 hela 3 574 personer. De senaste åren har antalet asylsökande minskat i hela EU-området.