• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Expressens löpsedel den 31 mars 2007 visar vad som är viktigt!

image1623 Världen är full av krig, svält, flyktingar, fattigdom, elände och i Sverige finns åldringar som far illa, barn som misshandlas, kvinnor som våldtas och folk som sitter i fängelserna oskyldigt dömda m.m., m.m. Men inget av detta märks något av på Expressens löpsedel som "pryder" varenda kiosk och 7Eleven och Konsum och ICA och tobaksaffär söndagen den 31 mars 2007!

Är det detta svenska folket tycker är viktigast att veta om Sverige och världen? Eller är det Expressen som tror att alla svenskar är blåsta?

Om JO:s inspektion av Migrationsverkets kontor i Solna

JOLäs om JO:s inspektion av Migrationsverkets kontor i Solna den 6-7 och 9 februari 2007 här.

Finland: Socialdemokraterna permitterar sin kanslipersonal

image1622Socialdemokraterna permitterar hela personalen, ett tjugotal personer, vid sdp:s partikansli i en månads tid. Orsaken till permitteringarna är partiets valförlust. Partistöd beviljas enligt antal riksdagsledamöter och sdp har nu åtta mandat färre än i den senaste riksdagen.

Källa:
YLE

Asylsökande från norra Irak kan nu komma att utvisas

MIG logoOckså Sverige kan komma att utvisa irakier från norra delen av landet (som Finland, läs här ). Migrationsverket meddelar den 30 mars 2007 följande:


Cirka 1400 irakier som tidigare fått avslag på sin asylansökan och som beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen, kan komma att utvisas.


Migrationsverkets ledning har idag fattat ett vägledande beslut som gäller en person som kommer från norra delarna av Irak. Hon har tidigare fått avslag från verket och Utlänningsnämnden på sin asylansökan och det beslutet har vunnit laga kraft. Resultatet av prövningen enligt tillfälliga lagen ledde i januari 2006 till ett ettårigt uppehålls- och arbetstillstånd. Den irakiska kvinnan ansökte på nytt om uppehållstillstånd inför att det tidigare tillståndet löpte ut i januari i år. Enligt den nya utlänningslagen kan verket emellertid inte pröva hennes ansökan om uppehållstillstånd eftersom hon har ett gällande avvisningsbeslut. Verket har istället prövat om det finns hinder för henne mot att återsändas till det område i Irak, varifrån hon kommer. Enligt Migrationsöverdomstolens avgörande den 26 februari finns inte några generella hinder mot att en person sänds tillbaka till Irak och personer ska normalt kunna återsändas till den trakt som är aktuell i detta fall. Den irakiska kvinnan får därför avslag på sin ansökan och beslutet kan inte överklagas.


Mot bakgrund av att personer i denna situation tidigare kan ha fått felaktig information vid kontakter med verket finns också en bilaga till beslutet som ger den sökande information på dennes eget språk. Bilagan återfinns på verkets hemsida i Lifos, i anslutning till det vägledande beslutet, på svenska, arabiska och sorani.

Den irakiska kvinnans tillstånd att vistas och arbeta i Sverige har nu upphört och hon förväntas lämna Sverige självmant. Behöver hon stöd inför hemresan kan verkets personal ge detta.

Här finns en länk till Migrationsverkets Beslut om vidtagande av verkställighet rörande en person från norra Irak vars tillfälliga uppehållstillstånd löpt ut.

Utlänningslagen anger när/om en asylsökande har skäl att få asyl eller uppehållstillstånd. De skäl som den asylsökande anför prövas enligt den lagen av Migrationsverket. Om det blir avslag på ansökan kan den asylsökande överklaga till Migrationsdomstolen. Blir det avslag också där och skäl enligt utlänningslagen inte föreligger för beviljande av flyktingstatus eller uppehållstillstånd, måste personen ifråga lämna Sverige och återvända till sitt hemland. Det går ett direktflyg i veckan från Stockholm till Erbil i norra Irak och ett i veckan till samma stad från Köpenhamn. Därmed finns möjlighet att resa tillbaka och många gör det också, annars skulle det inte finnas underlag för två direktflyg från Skandinavien i veckan. Och så här säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres:

Norra Irak har inte samma utbredda våld (som i de södra delarna, min anm.). Där bör varje fall prövas individuellt och asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd ges i tveksamma fall.

Persson-citat ur Expressen

image1621Klipp från Expressens ledarsida den 30 mars 2007.