• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  april 2007
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Ytterligare en kandidat till Stora Svammelpriset 2007

Läs först Stora Svammelpriset 2007 (12 april 2007).

image1663Ytterligare en mycket stark kandidat till Stora Svammelpriset är Jonny Nordqvist, vd för företaget Baggius som driver behandlingshemmet Baggershus där skandalartade förhållanden uppdagats: rasism, droger, kränkande behandling, misshandel etc. Desutom blandar man ensamkommande asylsökande ungdomar med invandrar- och andra ungdomar som är agressiva, kriminella och har andra sociala problem.

Kaliber berättar:

Ensamkommande flyktingbarn och tonåringar med sociala problem möts på Baggiums hem Baggershus av dörrvakter och kroppsbyggare – stick i stäv med marknadsföringen, där behandlingshemmet lovar utbildade socionomer och socialpedagoger. Elever och före detta anställda vittnar i Kaliber om övervåld och tillmälen.

Titta och lyssna på Johnny Nordqvist bl.a. i Gomorron Sverige den 16 april och bedöm själva svamlet och hans pinsamma lek med vattenglas och godis. Läs om Baggershus och lyssna på Kalibers inslag här.

ActionAid kritiserar att biståndspengar går till flyktingmottagning

Biståndsbudgeten minskar med 700 miljoner kronor för att finansiera mottagningen av det växande antalet irakiska flyktingar. Det kritiseras av biståndsorganisationen ActionAid (läs kritiken här), som skriver att det är "allvarligt att regeringen ännu en gång urholkar biståndet". Anslaget till biståndet stannar på 25,2 miljarder kronor.

Nog är det en aning märkligt att ActionAid är så snabba med att kritisera regeringen när den nu satsar rejält för att bistå dem som söker sin tillflykt i Sverige undan mycket svåra förhållanden – både irakier och andra. En så enögd och underlig inställning förvånar – alla som är i behov av bistånd och stöd är väl lika viktiga, vare sig de befinner sig någon annanstans i världen eller har lyckats ta sig hit!

Jag kan inte se att ActionAid har något konstruktivt förslag på hur de tycker att man ska finanisera den enorma tillströmningen av människor som tas emot här i Sverige och som behöver bostäder, skolgång, sjukvård och försörjningsstöd! Anser ActionAid att man ska höja de arbetandes skatter? Eller har ActionAid förslag på andra kistor att ösa pengar ur? Det är lätt att kritisera när man inte har något motförslag att komma med…

“Återvändandepenning”

RegeringskanslietRegeringen inför en "återvändandepenning", ett återetableringsstöd till dem som inte befunnits ha rätt att stanna i Sverige och som därför ska återvända till sina hemländer:

Regeringen inför ett återetableringsstöd på 20 000 kronor per vuxen, 10 000 kronor per barn och maximalt 50 000 kronor per familj. Migrationsverket tillförs 27 miljoner kronor för detta ändamål. Detta för att underlätta återvändandet och därigenom förbättra förutsättningarna för den enskilde att återvända under värdiga villkor.

Information från justitiedepartementet

RegeringskanslietMigrationsverket dimensioneras för att kunna möta det ökade antalet asylsökande och för att klara handläggningstiderna om sex månader samt tre månader för ensamkommande barn. Migrationsverket förstärks därför inom asylprövningen och för att kunna ha ett väl fungerande mottagande av de asylsökande. Även verksamheterna inom besök och bosättning förstärks bl.a. på grund av den ökande anhöriginvandringen.

Genom föreslagna anslagsökningar kommer verket under 2007 och 2008 kunna avgöra 39 000 respektive 42 000 asylärenden. För dessa ändamål föreslås en förstärkning av myndighetens förvaltningsanslag med 550 miljoner kronor för 2008. Dessutom förstärks utlandsmyndigheterna med 30 miljoner kronor i år.

Med anledning av att Integrationsverket avvecklas från och med den 1 juli i år kommer Migrationsverket att få i uppgift att övergripande arbeta för att det finns en beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning samt besluta om att betala ut ersättningar enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. För detta tillförs Migrationsverket 9,6 miljoner kronor i år.

Som en följd av att fler personer i dag söker asyl i Sverige än vad regeringen tidigare beräknat föreslås att anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande m.fl. i år ökas med 743 miljoner kronor för att möjliggöra utbetalning av förordningsstyrda ersättningar till asylsökande samt till kommuner och landsting för bl.a. sjukvård och skola.

Läs mer i faktabladet Migrationspolitiken förstärks.

Information från integrations- och jämställdhetsdepartementet

RegeringskanslietI vårpropositionen för 2007 presenterar regeringen ett integrationspaket som bland annat ska förbättra möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaden för utrikes födda. Sammanlagt satsas drygt 3 600 miljoner kronor (3,6 miljarder…) under åren 2007-2010.

Denna information lämnas helt utan kommentarer och låter var och en tänka och tycka själv. För att ha större underlag för åsikterna bör man läsa faktabladet med rubriken Integrationspaketet – regeringens satsningar för att påskynda etableringen på arbets- och bostadsmarknaden här.

MFO, Meritera och egenforetagarna.se

Här finns länkar till mina andra verksamheter:
MFO
Meritera
egenforetagrna.se

Finland har fått en ny regering

Finlands flaggaFinland har fått en ny regering. Samlingspartiet får utrikesministerposten och posten som riksdagens talman. Förutom statsministerposten får centern bl.a. näringsministerposten. De stora partierna får åtta ministerportföljer var och de små partierna två ministerposter var. Den exakta fördelningen av ministerposterna och namnen på ministrarna blir klara inom några dagar.

Källa:
FST

Kolumn i Svenska Dagbladet den 16 april 2007

SvD logoHär finns min kolumn Allt kommer inte uppifrån på Svenska Dagbladets ledarsida den 16 april 2007.

Här finns mina tidigare kolumner:
5 juni i 2006: Folkhemmet dog med Affe
10 juli 2006: I Finland är allt lite annorlunda
14 augusti 2006: Domptörernas idé om integration
20 september 2006: Storstäda bland myndigheterna
23 oktober 2006: Personligt ansvar största bristvaran
27 november 2006: Man vill ha ett land att kalla sitt
2 januari 2007: Äntligen en finsk regering i Sverige
5 februari 2007: Fräls företagarna från byråkratin
12 mars med Personvalet är inget spel för gallerierna

Systematisk misshandel och tortyr av fångar

Bruket av misshandel och tortyr är så systematiskt i Egypten att människor som hålls häktade i åratal utan rättegång löper stor risk att utsättas för tortyr som elektriska stötar, att bli svårt slagna och att bli upphängda i handlederna eller vristerna, enligt Amnesty International.

I en rapport med titeln Egypt. Systematic abuse in the name of security, uppmanar Amnesty-gruppen från London den egyptiska regeringen att sluta med vad den kallar "de synnerligen orättvisa" militära rättegångarna och i stället inleda en utredning om misstankarna om tortyr och upphöra med lagar som tillåter brott mot de mänskliga rättigheterna.

Amnesty-gruppen påpekar att omkring 18.000 människor försmäktar i egyptiska fängelser utan att ens ha fått en rättegång. En del av dem har hållits inspärrade i mer än ett decennium och många hålls inlåsta under förnedrande och inhumana förhållanden.

Flera olika slag av tortyr används, enligt Amnesty. Förutom elektriska stötar, svår misshandel, upphängning i vrister och handleder också upphängning på en horisontell stång och olika sorters psykologisk tortyr, inklusive hot om att deras anhöriga ska dödas eller att de själva eller deras kvinnliga anhöriga ska våldtas.

Rapporten kan läsas här.

Källor:
The Jordan Times logoimage1654

Märklig rubrik

Misstänkt mördad kvinna var barnflicka från Kroatien. Så lyder en rubrik i Svenska Dagbladet den 15 april. Vad menas? Om en kvinna hittas död efter att ha fått ta emot trubbigt våld mot huvudet och fastkedjad i handbojor på en toalett så kan det knappast vara fråga om något annat än att hon de facto är mördad, då kan hon inte vara "misstänkt mördad". Eller?

Nya vittnesmål om folkmordsmisstänkt

Läs här och här först.

Nya vittnesmål har hittats i samband med utredningarna om den man som misstänks för att ha deltagit i folkmordet i Rwanda 1994, skriver tidningen Helsingin Sanomat. Mannen sökte asyl i Finland år 2003 och har varit bosatt i Borgå och Vasa. Han häktades under påskhelgen misstänkt för delaktighet i folkmord.

Organisationen African Rights nämner i en opublicerad rapport två nya ögonvittnen som varit närvarande då ett blodbad skedde i området Nyakizu i Rwanda. Det ena ögonvittnet säger sig ha fått order om att föra vapen till den misstänkte rwandierns hus. Det andra ögonvittnet uppger att den misstänkte ledde en dödspatrull som dödade fyra tutsier.

Rwandiern har enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) organiserat stridsutbildning, skaffat vapen och lett en av de första massakrerna i Rwanda.

Mannen som misstänks för delaktighet i folkmordet 1994 har varit engagerad i baptistförsamlingarna i Borgå och Vasa. Den finlandssvenska baptiströrelsen har haft verksamhet i mannens hemtrakter i Rwanda, men verksamheten upphörde 2004. Baptiströrelsen i Finland betraktar mannen som oskyldig.

Källa:
FST