• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Von Bagdad nach Malmö

I slutet av april sändes programmet med rubriken Von Bagdad nach Malmö i den tyska kanalen ZDF. I reportaget följde man asylsökande i Malmö och Södertälje samt intervjuade mig och migrationsminister Tobias Billström.

Reportaget kan ses här genom att  klicka på på Video Von Bagdad nach Malmö i högerspalten.

Antalet oavgjorda ärenden hos Migrationsverket ökar

Migrationsverket logoDen 30 april 2007 var antalet oavgjorda ärenden hos Migrationsverket 21.288. Läs mer här.

Nu ska JK granska krogvakter

Merit Wager)Justitiekansler Göran Lambertz
Foto: Merit Wager

Justitiekanslern ska granska hur krogvakter arbetar (ingår det verkligen i JK:s uppgifter?) men också hur polisen sköter sin kontroll av krogvakternas arbetssätt i de tre storstadslänen (det ingår i JK:s arbetsuppgifter). Detta för att unga som går på krogen riskerar bli felaktigt dömda i en domstol för ett brott som de kanske aldrig begått. Det rapporterar Ekot idag. Själv skriver JK Göran Lambertz om detta på DN Debatt under rubriken Domstolen tror alltid på tricksande vakters ord.

Okej, visst. Men är det en anledning för att JK ska granska hur polisen sköter sin kontroll av krogvakternas arbetssätt? Alltså att någon "riskerar att bli felaktigt dömd"? Alltså något som inte hänt, men som kan komma att hända. Det känns lite tveksamt, men visst: om det leder till något vettigt så kan det väl vara bra. Kanske är det här viktigt även om det kan vara lite svårt att uppamma en förhandsilska mot något som inte skett men som kan komma att ske när det finns så mycket att granska som redan har skett. Jag vacklar i frågan…

Om JK:s huvuduppgifter står bland annat:

1. Tillsyn
Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

Lär mer på jk.se.