• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Läsare i 111 länder!

image1708Den 25 april fanns ni läsare i 110 länder, idag finns ni i 111 länder över hela jordklotet!

Olaglig demonstration vid riksdagen

image1706image1707Jag kom till riksdagen för ett möte kl 15.00 den 9 maj. Utanför huvudingången stod en inte särskilt stor men ganska högljudd grupp mäniskor med flaggor och plakat som informerade om att en hungerstrejk pågår, och som skanderade något om Abdullah Özcalan, PKK-ledaren som sitter fängslad på en ö i Turkiet. På det stora plakatet, som de höll upp stod något om att Özcalan förgiftas i fängelset, och vad jag förstod ställde demonstranterna kravet att någon (Sverige?) skulle skicka ett läkarteam för att kontrollera om det stämmer.

Nä jag kom ut ca tre timmar senare stod demonstranterna kvar. De hade kedjat fast sig på något sätt och hindrade människor att komma in i och ut ur riksdagshuset via huvudentrén. Massor av poliser och polisbilar vimlade runt och Göran Lindblad, riksdagsledamot som jag hade sällskap ut med, undrade varför polisen bara samlades där utan att göra något. Han menade att det var skandal att polisen väntade många timmar med att avhysa en olaglig demonstration som utgjorde hinder för riksdagens verksamhet, dvs saboterade demokratin.

"Det är olagligt att demonstrera på riksdagshusets trappa, att kedja fast sig och att hindra ledamöternas fria tillträde till sin arbetsplats i Sveriges parlament" påpekade Göran Lindblad för en polis i ledande ställning. Om jag går och köper en bultsax, klipper ni loss dem då?", undrade han lite uppgivet, när han åsåg polisens inaktivitet. Och han gjorde ett uttalande där han bland annat sa:

Metoderna förstör syftet
Anhängare till den fängslade PKK-ledaren Abdullah Öcalan kedjade idag fast sig vid Riksdagshuset för att protestera mot den av dem förmodade förgiftningen av Öcalan i Turkiskt fängelse. Tidigare protester har innefattat stormning av FN-byggnaden i Genève. Varje misstanke om brott mot mänskliga fri- och rättigheter skall naturligtvis undersökas . Dock är det fullkomligt oacceptabelt att formerna för protester övergår till lagbrott.

PKK saboterade demokratin genom att förhindra all inpassering genom Riksdagens huvudingång. Även polisens agerande kan ifrågasättas eftersom man lät hulliganerna hållas i flera timmar. Som ordförande för Europarådets svenska delegation där frågan om en eventuell förgiftning av Öcalan kommer att diskuteras ifrågasätter jag starkt PKK´s odemokratiska aktion.

Jag vet inte vilken tid demonstrationen hade börjat, men den måste ha pågått i minst fyra timmar när jag lämnade platsen. Märkligt att polisen under hela den tiden förhöll sig helt passiv, när den, så vitt jag förstod på riksdagsledamoten, borde ha agerat omedelbart. Man kunde bara ha förflyttat demonstrationen ett femtiotal meter bort, till Mynttorget, så hade den kunnat fortsätta där utan att störa verksamheten men ändå varit väl synlig och hörbar för massor av människor. För demonstrera får man i Sverige, det är en rättighet. Dock inte riktigt var som helst och när som helst.

Analys i Grönköpings Veckoblad: Väljarna svek (s)!

Grönköpings Veckoblad(S) självrannsakar sig: Väljarna svek demokratin! Den förlidna höstens riksdagsval medförde, som bekant, inte lika katastrofala följder i härvarande kommun som i landet i övrigt, d.v.s. ett regimskifte. Det minskade stödet för (s), om man blott ser till antalet avgivna röster för Partiet, har dock föranlett hr fortsatt regerande stadsrådet Joel Eriksson (s) att uppdraga åt informationssekreteraren Viking Helmersson att genomföra en valanalys. Denna presenterades i veckan av hr H. själv vid en presskonferens i Stads- & Kommunalhuset.

"Analysen visar klart"
, konstaterade hr info.sekr. H., "att den relativa tillbakagången för (s) jämfört med andra partier, vilkai stället gick framåt rent röstmässigt, beror på att väljarna svek (s). Vi trodde preliminärt, att väljarna helt enkelt hade röstat fel och av misstag råkat stoppa andra partiers resp. valsedlar i kuverten, men detta har inte kunnat styrkas tillfyllo".

Läs hela analysen här.

Orealistiska förväntningar hos nämndeman i migrationsdomstolarna

P1 MorgonI Sveriges Radios program P1 Morgon sändes ett inslag om migrationsdomstolarna, som nu funnits i lite drygt ett år. Det framgick att en del personer som anmält intresse för att sitta som nämndemän hade helt orealistiska föreställningar om vad detta skulle innebära. Med så pass osäkra personer som nämndemän, dessutom icke kunniga på området, blir rättssäkerheten knappast särskilt stark och stabil.

Bland annat hade en nämndeman inställningen att hon "utgår från att de som kommit hit har rätt att stanna"!

Vad har dessa människor för erfarenhet och vad krävs egentligen för utbildning av dem som ska sitta och avgöra asylsökandes och flyktingars öden i migrationsdomstolarna?

Lyssna på inslaget här.