• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Och hit vill Sverige skicka asylsökande som av sin ambassad stämplats som landsförrädare!

Ur ett pressmeddelande från Birgitta Ohlsson, folkpartiet, med anledning av att den kommunistiska enpartiregimen i Vietnam fängslat oppositionen:

VietnamFasa ut biståndet till Vietnam
– Ännu en gång visar den vietnamesiska diktaturen upp sitt fula tryne. Dagens domar där Nguyen Van Dai och Le Thi Cong Nhan politiskt aktiva jurister dömdes till fängelse för att ha "talat illa om socialismen" och brutit mot paragraf 88 som förbjuder antikommunistisk propaganda är ett led i den offensiv som sker mot frihetsaktivister som modigt vågat kritisera kommunistpartiets monopol. Detta var ännu ett tecken på att Sverige omedelbart bör fasa ut det bilaterala biståndet till Vietnams regering.

– Vietnam har länge varit en socialistisk "donor darling" som västvärldens biståndsgivare gullat med utan att ställa krav på reformer för mänskliga rättigheter. Sverige har under den socialdemokratiska regeringen dessvärre tillhört denna passiva givarskara. Men nu är det dags att gå från ord till handling. Enpartidiktaturer som Vietnam vilka toppar listor med brott mot mänskliga rättigheter, utfärdar dödsstraff slentrianmässigt och brutalt slår ner oppositionen är inte värdiga vårt stöd. I stället bör vi stödja frihetskämpar som Le Thi Cong Nhan, taleskvinna för det förbjudna Vietnams framstegsparti och demokratirörelsen Block 8406.

Men de två vietnameser som jag varit ombud för i flera år nu, och som varit i Sverige som asyslökande i 3,5 respektive 4,5 år, dem ska Migrationsverket prompt skicka tillbaka. Trots att det inte går. Och trots att det ligger en anmälan hos JK om hur verket tvingar vietnameser att fylla i spionblanketter fortsätter verket att serva Vietnams ambassad med denna information även om blanketterna nu ser lite annorlunda ut och orden "SOCIALISTISKA REPUBLIKEN VIETNAM SJÄLVSTÄNDIGHET – FRIHET – LYCKA" endast står på vietnamesiska trots att all annan text är översatt till engelska… Och trots att en av de två suttit inlåst på förvaret i åtta långa månader men inte kunnat avvisas. Och trots att polis och en anställd vid Migrationsverket uppmanat en av de två att ljuga för sin ambassad för att få ut ett pass. Och trots att de kallats landsförrädare av företrädare för landet (en diplomat på ambassaden). Trots allt detta så får de inte uppehållstillstånd (annat än tillfälligt, i sex månader, vilket gick ut den 2 maj 2007). Trots allt detta står Migrationsverket fast vid sin orimliga hållning.

Detta sker samtidigt som Sverige inte återsänder människor vilkas tillfälliga uppehållstillstånd gått ut – trots att det går direktflyg till deras hemland och samtidigt som människor som säger sig vara irakier och men inte kan styrka sin identitet på något annat sätt än genom köpta pass eller pass utskrivna på falska grunder, får permanenta uppehållstillstånd i raketfart, på två, tre månader! En ung och ilsken irakier, som jag träffade den 8 maj, fräste, när han fått veta att det inte fanns en enda ledig lägenhet i Märsta men att han kunde flytta till en annan del av Sverige där det fanns lägenheter, att: "Varför informerar Sverige inte i Irak om att det inte finns bostäder åt oss, då kommer vi ju inte hit!"

Asylrätten börjar allt mer likna ett skämt i Sverige och det är oerhört frustrerande.

image1710Utanför Vietnams ambassad

Jag har skrivit så mycket om dessa vitnameser, att det mer än väl skulle räcka till en riktigt tung bok . Fredrick Federley har gjort en film om dem. Jag har talat med Migrationsverket otaliga gånger genom åren, och skrivit så många inlagor till verket att jag inte längre kan räkna dem. Jag har gjort en anmälan till JK om hur verket tvingat vietnameser att fylla i vad jag kallar "spionblanketter". Jag har varit med dem på möten hos Migrationsverket, på deras ambassad och på otaliga besök på förvaret medan Thanh satt inlåst (för minst 700.000 skattekronor och då är det lågt räknat). Jag har haft ständig telefon och e-postkontakt med dem båda, men främst Thanh. Jag har hjälpt dem med pengar när Migrationsverket och Polisen ställt den ene av dem på gatan utan vare sig id-kort från Migrationsverket eller ett enda öre på fickan och lämnat den andre utan ett öre i dagersättning och endast matkuponger som gällde för undermålig mat som bara kunde ätas mellan ca 12.00 och 14.00 på ett ställe fem kilometers gångavstånd från bostaden.

Migrationsverket logoOch nu har Migrationsverket återigen, på min begäran om att de två vietnamesernas tillfälliga tillstånd ska göras permanenta på grund av verkställighetshinder, skickat snarlika blanketter som förra gången… Det är en rundgång utan like. Medan det på "Irak-avdelningen" sitter snabbutbildade anställda och stämplar permanenta uppehållstillstånd på löpande band i strid med utlänningslagens krav på individuell hantering…

Läs mer om vietnameserna bland annat här:

Migrationsverket hjälper Vietnams ambassad – 4 augusti 2005
Söderhamn tur och retur – 2 september 2005
Om hur Sverige behandlar flyktingar från förtryckardiktaturer – 9 mars 2006
Varför tvingar Sverige flyktingar att lämna mängder av information till den diktatur de flytt från? – 13 mars 2006
Om asylsökande från Vietnam – 13 april 2006
Migrationsverket och Polisen förråder asylsökande – 30 april 2006
Viet Nam Boy på TV8 i kväll – 9 maj 2006
Två nya Centerpartister – 11 maj 2006
Filmen om Thanh visas i repris i TV8 den 20 maj kl ?? – 17 maj 2006
Vietnameserna och deras "great leader" – 17 maj 2006
Be my guest # 34: Thanh Quang Tran (gästbloggning) – 17 maj 2006
Ingen har brytt sig… – 6 november 2006

(För undvikande av missförstånd: för mitt arbete i de här ärendena under två år har jag inte erhållit en enda krona i arvode eller betalning eller bidrag eller lön någonstans ifrån. Tvärtom så har jag haft kostnader för mobilsamtal, resor, förlorade inkomster etc. Detta alltså sagt enbart för undvikande av spekulationer från människor som inte förstår att man inte enbart kan agera om man får pengar för det.)

F F F

image1709FFF, d.v.s Falskhetens Främste Företrädare citeras i denna notis i Dagens Nyheter den 12 maj 2007. Kommentarer helt överflödiga…

Svenska kulturfonden i Finland delade ut uppsatspris

Finlandssvensk studentmössaFinlandssvensk studentmössa

Svenska kulturfonden (finlandssvenska kulturfonden) har utsett pristagaren i den svenskspråkiga uppsatstävlingen för årets finska abiturienter. Priset går till Minja Timperi från gymnasiet vid Tammerfors finska samskola. Priset består av ett gratisår vid Åbo Akademi till ett värde av 9 000 euro (ca 85.000 kronor).

I sin uppsats söker Timperi svar på frågor om varför de nordiska länderna är så framgångsrika internationellt sett samt varför de upplevs som trygga och mindre korrumperade än andra länder.

Gymnasierna fick skicka in två uppsatser per skola, sammanlagt inkom 152 bidrag.

Källa:
YLE

Finland deltar i samtal om klustervapen

Finlands flaggaFinland kommer att delta i de internationella förhandlingarna om att begränsa så kallade klustervapen, men stöder inte ett totalförbud. Beslutet fattades av presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott den 11 maj.

Finland stöder inte ett totalförbud eftersom den utrikespolitiska ledningen anser att det inte är rätt sätt att begränsa klustervapnens humanitära skador. När Finland helt avstår från landminorna 2016 är det meningen att dessa delvis ska ersättas med klustervapen.