• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det skadar inte om Sverige lär sig av andra länder

Inlägget nedan handlar om människor som får både asyl/uppehållstillstånd och sedan svenskt medborgarskap på falska grunder. Detta har många både inom och utom Migrationsverket larmat om under lång tid, men på högre nivåer vill man inte riktigt ta till sig detta och inse vad det kan ställa till med om man inte stoppar missbruket innan det är för sent.

Jag tar upp frågan på högre nivå (tjänstemanna-, inte politisk) om återkallande av svenskt medborgarskap för den som tillskansat sig detta (och uppehållstillståndet) på helt oriktiga grunder. Jag får veta att det gjorts en utredning (what else is new?) och att det inte ansetts möjligt att återkalla medborgarskap trots att urkundsförfalskning och lögner ligger till grund för detsamma. Jag påpekar att man kanske kan titta på hur det ser ut i andra länder, men får veta att ”det här är Sverige”.

I utredningen SOU 2006:2 Omprövning av medborgarskap framgår att utredaren tittat på sju andra länder och i samtliga dessa finns möjligheten att återkalla medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder. De länder som utredaren titta på är: Danmark (sedan 2002), Finland (sedan 2003), Norge (oklart när lagen trädde i kraft), Nederländerna (sedan 2003), Storbritannien (sedan 1948), Tyskland (oklart när lagen trädde i kraft) och Kanada (sedan 1977). Det är inte vanligt att medborgarskap återkallas i något av dessa länder, men möjligheten finns lagstadgad.

Jag anser givetvis inte att man ”lättvindigt” ska kunna ta ifrån människor ett beviljat svenskt medborgarskap, men möjligheten bör finnas. Det är stötande för rättsmedvetandet både att människor beviljas både asyl/uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap utan att vi vet vilka de är och varifrån de kommer.

Sverige kan nog lära sig av andra länder. Och Sverige borde dra lärdom av kriser och tidigare händelser och inte ta på skygglappar och sätta in öronproppar och låtsas som det regnar. Tills det är för sent.

Syriskt par i Gävle fick svenskt medborgarskap på falska grunder

ArbetarbladetDet här berättar Arbetarbladet den 11 maj 2007:

Par i Gävle bluffade – fick svenskt medborgarskap
Ett par i Gävle fick svenskt medborgarskap på irakiska handlingar, nu säger de att de är från Syrien och vill ändra uppgifterna i folkbokföringen. Skatteverket har polisanmält och paret har dömts för grov urkundsförfalskning.

En månad efter att det svenska medborgarskapet trädde i kraft begärde paret att deras rätta nationalitet och namn skulle föras in i folkbokföringen. Skatteverket vägrade att godkänna ändringarna och polisanmälde.

En jurist på Skatteverket säger att det är vanligt att asylsökande lämnar falska uppgifter och senare vill rätta dessa när de fått uppehållstillstånd. Däremot är det ovanligt att osanningen leder till åtal och fällande dom. Juristen hade velat att Gävle tingsrätt hade väntat in att länsrätten hunnit pröva Skatteverkets beslut om vilken identitet som är den rätta. Nu riskerar paret att bli dömt för att ha lämnat falska uppgifter men tvingas leva vidare i falsk identitet.

Jag har påpekat för relevanta personer på högre nivå att detta bara är början, att med den slarviga och snabba hantering av mängder av asylärenden som sker idag så kommer vi att få se inte hundratals utan förmodligen tusentals liknande fall framöver. Men i blåögda Sverige rycker man på axlarna och ”kan inte göra något”. M.a.o. så är signalen densamma som på så många andra områden i det svenska samhället: gör vad du vill, det blir inga konsekvenser att tala om ändå!

Så här är det i grannlandet Finland:

Finlands flagga mörkare blått korsFörlust av finskt medborgarskap
En person som genom att ge felaktiga eller vilseledande uppgifter har förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan kan förlora sitt finska medborgarskap. En person som har förvärvat medborgarskap på grundval av faderns finska medborgarskap kan förlora sitt medborgarskap om faderskapet upphävs.

En person med flerfaldigt medborgarskap förlorar automatiskt sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder, om personen inte har haft tillräckligt stark anknytning till Finland.

Sverige lär sig ingenting av historien och sticker som vanligt sitt kollektiva huvud i sanden tills det är för sent.

© denna blogg. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.

Viktig läsning!

Viktig läsning: Och hit vill Sverige skicka asylsökande som av sin ambassad stämplats som landsförrädare!

Och nu i 115 länder!

115 landerFör ganska precis två år sedan, den 5 maj 2005, började jag blogga. Och under en tid fanns mina läsare endast i Sverige. Så småningom tillkom läsare i Finland och det dröjde ett tag innan läsare i några andra länder hittade min blogg.

Den 10 maj 2007 fanns läsare av den här bloggen i 111 länder över hela jordklotet, och idag, bara tre dagar senare, har läsare i ytterligare fyra länder tillkommit och nu finns ni i hela 115 länder!

Det är svindlande – och intressant och verkligen roligt – att tänka sig att ni faktiskt, förutom i de flesta europeiska länder, sitter i länder så långt från Sverige som Yemen, Bangladesh, Armenien, Burundi, Mauritius, Kina, Argentina, Sydafrika, Micronesien och Elfensbenskusten för att nämna några, och följer vad jag skriver. Det är verkligen inspirerande!

Undrar förresten om det finns någon annan bloggare i Sverige som har läsare i fler länder? Kanske Carl Bildt? Kanske Johan Norberg eller Johnny Munkhammar? De båda sistnämnda skriver på både svenska och engelska. Eller någon annan. Eller också är det jag som har rekord när det gäller att ha bloggläsare i flest länder i världen!