• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå inlägget härunder

Migrationsverket logoMigrationsverkets beslutsfattare motsäger sig (inget ovanligt…) i besluten som gäller Hoa och Thanh. Å ena sidan påstår hon, när det gäller Thanh till exempel, att det inte finns några hinder för verkställighet av avvisning och å andra sidan påstår hon att:

"Verket har särskilt beaktat att han inte givit in någon identitetshandling, han har kontaktat den vietnamesiska ambassaden för att omöjliggöra ett återvändande och han vägrat att fylla i ansökningsblanketter."

Det är synnerligen obehagligt – och oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt – att en beslutsfattare på Migrationsverket på detta sätt "glider på sanningen"! Thanh har talat om för sin ambassad att han är asylsökande i samtal med dem, i samband med att han skulle ansöka om pass för att kunna resa tillbaka. Detta skedde för ca tre år sedan. Polis och Migrationsverkspersonal har uppmanat honom att ljuga om att han

1) varit här som turist och tappat sitt pass
eller
2) söka pass i falsk identitet. han vägrade och sa som det var.

Detta använder Migrationsverkets beslutsfattare nu emot honom! Samtidigt erkänner hon att det faktum att Thanh talat sanning på sin ambassad och sagt att han sökt asyl i Sverige omöjliggör ett återvändande… Det är märkligt att Migrationsverket använder det emot en asylsökande att han inte ljugit utan talat sanning! Och när det nu är så att en asylsökande "omöjliggjort ett återvändande" genom att vägra ljuga (!?) och Migrationsverkets beslutsfattare därmed själv medger att det är omöjligt för honom att återvända, föreligger det då inte verkställighetshinder? Om inte, vad är då verkställighetshinder?

Tror Migrationsverkets beslutsfattare att det nu kommer att bli möjligt att avvisa dessa två vietnameser med tämligen lika bakgrunder? Tydligen. Nu kommer de att kräva att de snarast, helst omedelbart, sänds till Vietnam MEN med garantier av den svenska regeringen om att de inte kommer att hamna i fängelse och riskera tortyr efter att av ambassaden ha blivit stämplade som "landsförrädare". Vilket Migrationsverket mycket väl känner till.

Migrationsverket anser inte att verkställighetshinder föreligger för två vietnameser

Migrationsverket logoLäs först inlägget Och hit vill Sverige skicka asylsökande som av sin ambassad stämplats som landsförrädare! och de länkar som hänvisas till i det inlägget.

Den 24 maj 2007 fattade Migrationsverket, trots omfattande dokumentation om det omöjliga i att få handlingar och kunna återvända, beslut om att verkställighetshinder inte föreligger och att vietnameserna Thanh och Hoa ska lämna landet. Hur det ska gå till, när det inte har gått sedan snart fem år (Thanh) och snart fyra år (Hoa), anges inte.

Båda två har, mot alla odds, lyckats skapa sig en hyfsad tillvaro i Sverige och kommit in i samhället under den tid de har väntat resp haft tillfälliga uppehållstillstånd. Nu slås allt sönder igen och fortfarande kommer de inte att kunna sändas tillbaka till Vietnam!

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd på – bokstavligt talat – löpande band åt alla som säger sig vara irakier från Bagdad, utan den utförliga kontroll och utan den gedigna individuella prövning som verket enligt lag ska göra, och som görs för asylsökande från andra länder. På två, tre månader får människor med pass utfärdade på falska grunder permanent uppehållstillstånd här. Missbruket är stort och lögnerna är många. Men Migrationsverket sväljer det mesta. OBS! För undvikande av missförstånd: Härmed absolut inte sagt att inga irakier som säger sig fly från helvetet i Bagdad talar sanning eller att ingen skulle vara i behov av och ha rätt till skydd i Sverige! Men de som säger sig komma från Bagdad skulle kunna beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, inte permanenta efter bara några få månader i Sverige. Då skulle man ha tid och möjlighet att kontrollera att de som söker asyl också är de som de utger sig för att vara och att de verkligen är från Irak och inte Syrien (läs här och här) eller Turkiet eller något annat land, men med irakiska pass som getts på falska grunder.

Som en erfaren medarbetare på Migrationsverket säger: "Verket tycks tillämpa en gräddfil, en särskild, outtalad – eller kanske rentav uttalad – praxis vad gäller irakierna." Men lagen medger inte något sådant! Däremot stadgar lagen att när det inte går att återsända någon till hans/hennes hemland så ska uppehållstillstånd beviljas med hänvisning till verkställihetshinder. Men outtalad praxis vad gäller irakier som varit här några månader går före lag om verkställighetshinder för vietameser som varit här i snart fyra resp fem år. Och ingen bryr sig!

Finland: 63 000 elever klara med läroplikten

Finlands flagga63.000 nior går ut grundskolan i år. Grundskolor, gymnasier och yrkesskolor avslutar läsåret på lördag den 2 juni. 33.000 studerande blir färdiga med sina gymnasiestudier, varav 29.500 dimitteras till studenter. Omkring 1.800 studerande har tagit både en yrkes- och studentexamen.

I år blir så många som 32 000 unga färdiga från yrkesskolor, vilket är fler än tidigare år. Läroavtalsutbildning är också populärare än förr. I vår blir 11 000 studerande klara från en läroavtalsbaserad yrkesskoleutbildning, vilket är 1 000 fler än i fjol.

I höst inleder drygt 53 000 barn sin skolgång i landets förstaklasser.

Källa:
YLE