• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Är det svensk lag eller kurdiska krav som ska styra delar av Sveriges asylhantering?

image1846En grupp flyktingar från Irak, som befinner sig i Uddevalla, har hamnat i ingemansland. Deras tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige har gått ut, men vid utvisningen med poliseskort kommer de inte in i sitt hemland. Skriver tidningen Bohuslänningen den 30 juni.

Först: det handlar inte om flyktingar eftersom de som är flyktingar alltid får uppehållstillstånd. Det är ytterst få, vissa år färre än 1 procent av alla som får uppehållstillstånd av flyktingskäl. Det Bohuslänningen skriver om är människor som sökt asyl, som främst helt enkelt sökt uppehållstillstånd i Sverige. Och fått avslag på sina ansökningar.

Sedan: Varför skulle det behövas poliseskort när det går direktflyg från både Stockholm och Köpenhamn till staden Erbil i norra Irak? Det går bra för polisen att eskortera dem som ska återvända till sitt hemland där de är medborgare ombord på planet och sedan gå av innan planet lyfter. Då kommer ju dessa människor direkt hem utan någon eskort! Varje land ska ta emot sina egna medborgare så det är inget som Sverige ska behöva fundera över. Det är ingen förhandlingsfråga och Sverige ska inte acceptera att ett område (i detta fall Kurdistan) ställer orimliga krav på "återtagandeavtal" för att landets medborgare ska tas emot. Det är väl bara att dra in det bistånd som Sverige ger Kurdistan om de inte tar emot sina egna medborgare!

Människor som efter otaliga prövningar i enlighet med internationella konventioner och den svenska utläningslagen inte befinns ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige ska lämna landet. Det finns enstaka länder som vägrar ta emot sina egna medborgare, t.ex. Kuba som inte tillåter sina medborgare att återvända om de varit borta i mer än 11 månader. Och Vietnam där det inte är helt omöjligt men ofta mycket svårt att få landet att ta emot sina medborgare. Men när det gäller Irak så har ju otaliga människor utvisats dit sedan de inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl och då kan ju inte Sverige acceptera att en del av landet – Kurdistan – har egna regler och kräver "återtagandeavtal" och försvårar för Sverige att återsända dem som inte har rätt att vistas här! Lite mer kraft och enegi måste man kunna kräva av svenska myndigheter.

Som sagt: det går direktflyg till Erbil och det behöver inte finnas (dyra, skattebetalda) eskorter med ombord när människor reser hem. Om det inte gick bra att återvända så skulle det väl inte löna sig för Atrosh Air att ha massor av direktflyg från hela Europa till Erbil… Det är bara att titta på deras omfattande linjenät så ser man att det går alldeles utmärkt.

Det är inte påhittade "återtagandeavtal" eller att asylsökande säger att de "inte vill återvända" som ska styra Sveriges asylpolitik, det är svensk lag som ska gälla. Annars kan vi ju skrota hela utlänningslagstiftningen och ha helt fri invandring. Det kanske är något att överväga, men det måste förstås ställas absoluta krav på att man kan försörja sig, om en sådan helt fri invandring ska införas.

Integrationsverket finns inte mer

Ett verk som aldrig borde ha inrättats har upphört existera: Integrationsverket.

Redan själva namnet – Integrationsverket – talar ju om att det inte kunde funka, inte bli meningsfullt. Därmed givetvis inte sagt att allt man gjort där under nio år skulle ha varit helt meningslöst, säkert har någon/några gjort sådant som fått faktisk, praktisk och konkret betydelse också, men mest har det ju varit ett "pappers- och byråkrativerk". Att ett verk – en myndighet – skulle kunna bidra till faktisk integration var dumt tänkt från början. Och att fixa introduktionsplatser för asylsökande med uppehållstillstånd hade mycket väl från början kunnat organiseras så, som det görs nu: via Migrationsverket och länsstyrelserna.

Samira Herdo GharibSamira Herdo-Gharib
Foto: Merit Wager

En del av de enorma summor som genom åren lades på Integrationsverket (budget 2006: 89 miljoner kronor) kunde ha använts till annat. 20.000 futtiga kronor i månaden kunde t.ex. ha getts – och borde ges – till Samira i Södertälje, en eldsjäl som ensam och nästan helt utan pengar säkert bidragit till betydligt mer "integration" eller i varje fall förståelse och kunskap om Sverige för nyanlända asylsökande och sådana som fått uppehållstillstånd än många välskrivna Integrationsverksrapporter. Läs min kolumn i Svenska Dagbladet den 25 juni där jag i mycket korta drag berättar om Samira samt läs här om den 20 juni då vi tillbringade en heldag i just "Mesopotälje".

Integration sker mellan människor i verkligheten, utanför myndigheters väggar och LÅNGSAMT! Några generationer tar det, så är det bara. Men det ska man helst inte säga, trots att det är sanningen. Och att det tar ännu längre tid när man har diametralt olika traditioner och sätt att se på och tolka världen o.s.v., det tycks vara helt omöjligt för "goda svenskar" som prompt ska hålla på och "integrera" människor att förstå. Konstigt nog.

Man ska inte inrätta konstlade verk och lägga enorma summor på mer eller mindre meningslösa utredningar och rapporter som ändå mest blir till hyllvärmare hos andra myndigheter och verk. Det är bättre att lägga pengar – inga enorma summor! – på verksamheter som Samiras, där pengarna inte går till papper och rapporter utan till sådant som för människor samman: en enkel lokal och möjlighet att göra saker tillsammans. Och man måste inse att integration (från båda sidor) tar tid.

Brott lönar sig inte (i Saudiarabien)

Saudiarabien flaggaFörra veckan dömde en domstol i Riyadh två inbrottstjuvar för stöld på ett mäklarkontor. En polispatrull uppmärksammade männen under pågående inbrott och grep dem. De två männen erkände sina brott, som utfördes under påverkan av alkohol.

De två männen befanns skyldiga till inbrott och till att ha druckit alkohol. Båda dömdes till fyra års fängelse och 600 piskrapp. Ytterligare 80 piskrapp utdömdes för att de druckit alkohol.

Källa:
Arab News

Skadestånd för protest vid kärnkraftsbygget i Olkiluoto

image1845Olkiluoto kärnkraftsverk

Industrins kraft övervägar att dra miljöorganisationen Greenpeace inför rätta för aktionen då aktivister ockuperade en lyftkran vid kärnkraftsbygget i Olkiluoto i månadsskiftet maj-juni. Ärendet har gått till åtalsprövning. Det är inte heller uteslutet att Industrins kraft kommer att kräva skadestånd av Greenpeace.

Martin Landtman, projektchef vid Olkiluoto, säger att man har skärpt säkerheten efter Greenpeaceaktionen, och att en liknande aktion inte längre är möjlig vid kärnkraftsbygget.

Källa:
YLE (ny)

Om krav för invandrade att lära sig landets språk

I Ekot berättades för någon vecka sedan att i Storbritannien har debatten blossat upp om vilka krav landet ska ställa på invandrare. Regeringen vill till exempel att fler ska lära sig tala engelska.

”Det är till exempel möjligt för någon att komma från Pakistan eller någon annanstans ifrån, och upptäcka att material hela tiden slentrianmässigt blir översatt till deras egna modersmål”,
säger kommunminister Ruth Kelly, som tycker att allt för mycket material av slentrian har blivit översatt till en rad andra språk.

Förslaget att de som kommer till landet ska lära sig engelska får stöd av den oberoende, opolitiska organisationen Migration Watch liksom av en fristående kommission som regeringen tillsatte förra året i spåren efter terrorattackerna i London. Kommissionen har också låtit genomföra en opinionsmätning som visar att nästan 70 procent av de tillfrågade tycker att det har kommit för många invandrare till Storbritannien. Och nu talar kommunminister Ruth Kelly om en förnyad syn när det gäller invandring:

”Vi har koncentrerat oss på fördelarna som finns, men vi måste vara öppna och ärliga när det gäller de utmaningar som också finns runt om i landet.”

Det är fullständigt obegripligt att man inte har krav på människor som får rätt att bosätta sig permanent i ett land, att de ska lära sig landets språk! I Sverige tillåts människor leva i decennier utan att behärska svenska. Att integrationen inte blir särskilt bra när folk inte ens kan kommunicera med varandra behöver man inte vara Einstein för att begripa. Eller för att förstå att de enorma kostnader som tolkar och översättare kostar (av samhällets gemensamma medel) skulle kunna undvikas om man ställde krav på människor som kommer hit att de lär sig landets språk. Det är dessutom hur lätt som helst att bli medborgare i Sverige, lättare än i massor av andra länder. Det är inte konstigt att man har svårt att tala om människor med utländsk bakgrund som fått medborgarskap här som ”svenskar” när de varken talar det gemensamma språket i landet eller vet något om dess traditioner och kultur.

Finlands flaggaI Finland, t.ex., ser kraven för medborgarskap ut enligt följande:

En utlänning vars identitet har blivit tillförlitligt utredd kan på ansökan få finskt medborgarskap, om han eller hon
– har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
– har varit bosatt i Finland tillräckligt länge innan ansökan gjordes,
– inte har gjort sig skyldig till någon straffbar handling eller meddelats besöksförbud,
– inte har försummat underhållsskyldighet eller offentligrättslig betalningsskyldighet,
– tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
-har nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska språket eller motsvarande kunskaper i finskt teckenspråk.

Du ska kunna visa att du har tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller
svenska. Dina språkkunskaper kan du visa genom att
– avlägga en allmän språkexamen på färdighetsnivå tre, eller
– avlägga statens språkexamen med nöjaktig förmåga att använda språket i tal och skrift, eller
– fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs med finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.

Dina språkkunskaper kan du också visa genom annan skolutbildning eller yrkesexamen.

Mer om vietnameserna

thanh_hoa_fredrick_1148639862_1060Thanh, Hoa och Fredrick Federley

Läs först: Nu ber vi utrikesminister Carl Bildt om hjälp! och Vietnameserna behöver hjälp av UD på denna blogg, och Insamling till Thanh och Hoa på Fredrick Federleys blogg.

Fortfarande har inget hänt: vietnameserna står fortfarande ute på gatan utan försörjning. Migrationsverket har fortfarande inte omprövat sitt eget beslut och beviljat dem permanent uppehållstillstånd trots att det var intentionen när de i november 2006 gavs tillfälliga uppehållstillstånd. UD har fortfarande inte hört av sig trots vår begäran om hjälp av utrikesministern med de diplomatiska kontakterna med Vietnams ambassad.

Det är alltså precis som vanligt: INGEN ansvarig tar ansvar! INGEN, om har makt och möjlighet att agera gör det. Alla skyller på alla, alla väntar att ”någon annan” ska göra något.

Vi – Fredrick Federley och jag som är ombud åt vietnameserna – har gjort allt vi kan:

– fått ut Thnanh från förvaret där han suttit inlåst helt i onödan för mer än 700,000 skattekronor och utan att ha gjort något
– skrivit alla möjliga och omöjliga inlagor och samlat papper till ständigt hungriga, pappersätande myndigheter som sätter papper före människor i alla lägen
– besökt Vietnams ambassad flera gånger
– haft möten med höga företrädare för Migrationsverket,
– tagit upp (generellt) frågan om vietnameser som inte kan utvisas med den förra migrationsministern (första gången redan för två år sedan)
– hjälpt dem med pengar och mat när de stått utanför alla svenska system (som nu men också tidigare)
– skrivit i tidningar (Expressen, om ”spionblanketter”) och på bloggar
– gjort en anmälan till JK om de ”spionblanketter” svenska myndigheter medverkar till att förmedla till Vietnams ambassad
– ringt hundratals samtal
och mycket, mycket mer.

Är det bara vi som ska ta ansvar? Ja men ge oss en stämpel då, en stämpel som vi får rätt att använda för att ge dessa vietnameser som varit här i fyra resp fem år snart och som båda har jobb som väntar permanenta uppehållstillstånd! NU! Innan det sker något katastrofalt.

Sveriges sätt att hantera dessa unga män är skandalöst och ingen – INGEN! – bryr sig och ingen – INGEN! – med makt att göra det tar ansvar! Vi har tagit vårt ansvar och vi skriver inte ett enda papper till!

Bloggläsare i 124 länder!

image1833Det 124:e landet där det finns läsare av min blogg är Sudan! Att jag har läsare i så otroligt många länder fascinerar mig, tänk att det sitter människor i Sudan, Ghana, Senegal, Korea, Venezuela, Iran, Irak, Finland, Malta, Georgien – och 114 länder till runt om på vårt klot och läser vad jag skriver. Jag undrar hur det ser ut där ni som läser bloggen är, och varför ni är där ni är. En del är väl på semester men knappast i Libyen och Yemen. Eller Tchad. Salomonöarna, däremot, där kanske det finns svenskspråkiga semesterfirare liksom i Sri Lanka och Norge. På Mauritius finns säkert en del del semesterfirare – där var jag faktiskt själv, senast jag hade semester (i september 1998). I Pakistan har jag också varit, liksom i Saudiarabien, Colombia och massor av andra länder. Dock inte i Burkina Faso eller Burundi. Eller Somalia och Oman. Vilka är det som läser min blogg där? En del kanske bara har råkat hamna på min blogg av misstag.  Oavsett hur ni har kommit in på bloggen så är det förstås roligt är det att så många "tittar in" här och läser mina texter!

Symposium om äktenskap mellan människor med blodsband

Saudiarabien flaggaPrins Sattam, vice guvernör i Riyadh, inviger det första hälsosymposiet i Saudiarabien nästa vecka, meddelar Hälsoministeriet.

Tvådagarssymposiet tar upp frågan om blodsjukdomar som uppkommer när nära släktingar gifter sig med varandra och får barn, och hur man ska förhindra att sjukdomarna överförs till barnen. Det ska också skapa medvetande bland medborgare och gästarbetare om vikten av att göra blodtest innan man gifter sig. Regeringen är ivrig att genomföra ett nationellt program för att stoppa blodsjukdomar mellan nära släktingar och kommer att lämna rekommendationer som blir till nytta för hela samhället.

I Saudiarabien är det numera obligatoriskt för par som ska gifta sig att lämna blodprov för att visa att båda parter är fria från blodsjukdomar. Om resutatet visar att någondera har en blodsjukdom finns det dock inte någon lag som säger att de inte får gifta sig.

Första året då blodproven var obligatoriska, valde 90 procent av alla saudiska par som fick positiva resultat på sina blodprov att ignorera varningarna om att de kunde överföra sjuldomar till sina barn och gifte sig ändå. Andra året struntade 88 procent i varningarna och det tredje året var det 84 procent som valde att gifta sig trots riskerna.

Hälsoministeriet erbjuder gratis blodprovstagning på sjukhus för alla saudiska medborgare som vill gifta sig och gratis rådgivning för de par vars testresultat är positiva.

"Om det fortsätter på så här, så kommer ministeriet att behöva tio pr för att uppnå 50 procents framgång med den här nationella kampanjen", sa dr Ali Al-Amri, chef för avdelningen för icke-kroniska sjukdomar vid Hälsoministeriet.

Källa:
Arab News

Om nya lagar och förordningar

image1842Antalet gällande lagar beräknas för närvarande uppgå till ca 1.200, och förordningar, tillkännagivanden m.m. till 2.200. Under första halvåret 2007 kommer ca 620 författningar att publiceras i SFS (första halvåret 2006 var antalet 998). Av dessa är 13 nya lagar och 44 nya förordningar. I övrigt är de publicerade författningarna ändrings- eller upphävandeförfattningar.

Här är en av de lagändringar som träder i kraft 1 augusti 2007:

Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

I skollagen (1985:1100) har det införts bestämmelser som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Bestämmelserna är av två slag. För det första ges rektorer och lärare en möjlighet att från elever omhänderta föremål som används på ett störande sätt i skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. För det andra finns det numera en möjlighet att mot vårdnadshavarnas önskemål förflytta elever till en annan skola, om det är nödvändighet med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Omhändertagandebestämmelsen gäller i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt motsvarande utbildningar i fristående skolor. Den gäller också i sameskolan. Möjligheten att förflytta elever gäller inom grundskolan. Besluten om att förflytta elever kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden kan i samband med ett överklagande besluta om inhibition, dvs. bestämma att verkställigheten ska avbrytas.

Komentar: Konstigt att det ska behövas lagar för självklarheter…

Läs mer om viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007 här.

Om vietnameserna som inte får vara här och inte kan åka hem

Under just den rubriken: Om vietnameserna som inte får vara här och inte kan åka hem skriver jag också här.

Vietnameserna behöver hjälp av UD

Sveriges flaggaimage1843Den 26 juni kontaktade vi utrikesminister Carl Bildt för att be honom och UD om hjälp för att vietnameserna som vi är ombud för ska kunna skickas tillbaka till Vietnam. De många åren i vakuum i Sverige har tärt på dem och nu när de står helt utanför alla system så går det inte längre: nu måste Sverige åtminstone hjälpa dessa medborgare att återvända till sitt hemland eftersom Sverige inte följer utlänningslagen och beviljar dem uppehållstillstånd. Vi väntar på att få höra från UD och att få en tid att komma och framlägga fallen också muntligt, förutom skriftligt som vi redan gjort.

Thanh besökte den 30 maj i år för fjärde gången Vietnams ambassad tillsammans med mig (det var mitt andra besök där) och reportern Martin Karlsson från tidningen Dagen, som skrivit om de två vietnamesernas öden i två år. När vi kom ut från ambassaden berättade Thanh att han blivit tillsagd på vietnamesiska av diplomaten som tog emot oss att aldrig mer sätta sin fot på ambassaden. Han vågade inte översätta vad diplomaten sa medan vi var kvar därinne, men var märkbart skakad när vi kom ut. Migrationsverket (MIG) känner mycket väl till allt detta, polisen likaså, men har inte brytt sig om att tro på att sådant har sagts också tidigare och att vietnameserna berättat att de blivit kallade "landsförrädare" och fått veta att de aldrig kommer att få återvända. Vi hade tyvärr inte med oss inspelningsapparatur vid det här möte, viket vi borde ha haft för att dokumentera allt som sades. MIG tror inte på utsagor från tre personer, kanske hade verket trott på en inspelning.

Men nu hade vi alltså inte spelat in någonting och MIG har inte brytt sig om vad en vietnames (Thanh) och två ombud (Fredrick Federley och jag) säger. Därför beslöts att Thanh skulle ringa den diplomat han talat med vid besöket, han som också – inför oss – sa att Thanh kunde ringa "på tisdag nästa vecka" för att pata mer om saken (spel för gallerierna) och då spela in samtalet på band. Det blev två samtal som vi nu kommer att översätta ord för ord.

Att komma till Sverige idag och säga: "Irak. Bagdad. Asyl" räcker i princip för att man ska beviljas permanent uppehållstillstånd. En särskild avarbetningsgrupp stämplar PUT mer eller mindre på löpande band utan att med säkerhet veta vilka de är och varifrån de som uttalar de magiska orden kommer. Efter några månader här ges de således alla rättigheter i Sverige och kan också, vilket är väl känt att en del gör, resa hem på besök när de vill. OBS! Naturligtvis finns det många som, i enlighet med vad vår utlänninsglag stadgar, ska beviljas tillstånd att stanna här! Men kanske snarare tillfälliga än permanenta tillsrånd till att börja med, så att man dels hinner utreda ordentligt vilka de är och om de verkigen kommer från de oroligaste områdena i Irak; dels kan se om kriterier för uppehållstillstånd i Sverige fortfarande föreligger om t.ex. ett år.

Rättsosäkerheten är stor och förutsägbarheten i asylprocessen ligger på mycket låg nivå när man, tvärtemot lagens krav på individuell prövning, mer eller mindre automatiskt beviljar den grupp som uttalar de tre magiska orden (se ovan) PUT medan andra som varit här i fyra, fem år och inte kunnat – och inte kan – utvisas, slängs ut på gatan oavsett vad lagen säger.

Vi ska nu, ord för ord, översätta vad som sades i telefonsamtalen mellan Thanh och diplomaten vid Vietnams ambassad och offentliggöra detta. Och vi väntar på en reaktion från landets utrikesminister som är högste ansvarig för mellanstatliga relationer: kan han göra något för att få Vietnam att ta emot sina medborgare och garantera att de inte ställs inför rätta som landsförrdare och hamnar i fängelse och kanske torteras. Eller kan han uttala så att även MIG hör det, att Vietnam kan jämställas med Kuba som inte heller tar emot sina medborgare; i det fallet om dessa har varit uanför landets gränser i mer än elva månader.

Någon i detta land måste ta ansvar för Thanh och Hoa! Vi har gjort allt vi kunna i två år nu och vi trodde mardrömmen för dem var slut när förre överdirektören vid MIG, som slutade i februari, beviljade dem sex månaders tillfälliga tillstånd och sa att om det fortfarande under den tiden inte gått att utvisa dem då ska de, som lagen säger, beviljas PUT på grund av hinder för verkställighet.

Läs mer under rubriken Nu ber vi utrikesminister Carl Bildt om hjälp.

Podradio

Här kan man lyssna på mitt podradioprogram. Och här finns också en massa nya program att lyssna på.

Finland: Två flyktingmottagningar stänger

UtlänningsverketAntalet asylsökande i Finland har halverats sedan i fjol. Mellan år 2005 och 2006 minskade antalet invånare på mottagningarna med 35 procent. För tillfället finns 13 flyktingmottagningar och antalet bäddplatser är för stort. Flyktingmottagningarna i Tammerfors och Ruukki stängs vid årsskiftet.

Åtgärderna beräknas leda till årliga inbesparningar på 3,1 miljoner euro.

Källa:
YLE (ny)

Afghanistan ber Finland om vapen

image1840Försvarsminister Jyri Häkämies
Foto: valtioneuvosto/statsrådet

Afghanistan ber Finland om materiellt bistånd för armén, polisen och gränsbevakningen. Önskemålet fördes fram under försvarsminister Jyri Häkämies (saml) besök i Afghanistan. Han träffade i dag den afghanska presidenten Hamid Karzai och försvarsministern Abdul Rahim Wardak.

Häkämies säger, att president Karzai fortfarande är intresserad av de 100 000 Kalashnikov-stormgevär som statsminister Matti Vanhanens (c) förra regering vägrade ge Afghanistan.

Finländska fredsbevarare i norra Afghanistan har i sin tur uttryckt behovet av en helikopter för snabba evakueringar. Häkämies säger till Yles nyheter att frågan genast tas upp på den politiska agendan.

Häkämies har sedan i lördags bekantat sig med den finländska krishanteringsstyrkan i norra Afghanistan. Under besöket har det blivit klarare att Finland är redo att satsa mer på Afghanistan. Statsrådet tar ställning till en satsning i höst, då en utredning om den finländska krishanteringen planeras bli klar.

Källa:
YLE (ny)

Lästips

Viktig läsning: Nu ber vi utrikesminister Carl Bildt om hjälp!

Vad betyder det?

En riksdagsledamot svarade häromdagen i Aftonbladet på frågor om ”klimathotet” och uttryckte följande:

”Bland det viktigaste är … ett nytt kulturtänkande utifrån vår miljösituation.”

Är det någon annan än jag som inte heller begriper vad det här uttalandet betyder, konkret och på riktigt?

Läsare på Guam

image1838Och nu finns det tydligen också någon som läser min blogg på Guam! är den största och sydligaste ön i ögruppen Marianerna i Mikronesien i västra Stilla havet. Ön är seden 1898 en amerikansk besittning – "unincorporated territory of the United States". Guam är 541 km² stort och har 171 019 invånare, huvudstad är Hagåtña och språket som talas heter chamorro.

Förresten heter vodka brännvin hos oss!

HBL logo"Vodka skall få tillverkas även av annat än säd och potatis. Det har EU-parlamentet i sin visdom bestämt." Så börjar en av Björn Månssons ledare i Hufvudstadsbladet. Läs hela texten, som publicerades den 21 juni,  här.

Man dömd för våldtäktsförsök i Riyadh

Saudiarabien flaggaEn man från Riyadh har dömts till 11 års fängelse och 1.000 piskrapp sedan han brutit sig in i ett hus, rånat och försökt våldta en kvinna under vapenhot. En shariah-domstol dömde mannen och hans ärende överfördes därefter till relevanta myndigheter att se till att bestraffningen och straffet genomfördes..

I enlighet med den beskrivning av mannen som kvinna gav kunde polisen i Riyadh inleda en jakt på honom och sedermera gripa honom. Kvinnan hade lyckats ringa larmnumret medan den misstänkte var kvar i hennes hem. Efter att han stulit pengar och en mobiltelefon sa kvinnan att mannen också försökte våldta henne.

Mannen dömdes för inbrott, stöld och våldtäktsförsök. Samme man var också efterlyst för att ha våldtagit en annan kvinna under vapenhot.

Källa:
Arab News

Balkonggrönt

Gustavsbergskrukan 2 juni 2007Balkongen 24 juni 2007Min balkong den 2 juni resp den 26 juni. Visserligen är bilderna tagna ur lite olika vinklar, men man torde ändå kunna se att det har vuxit rätt friskt och frodigt på de drygt tre veckor som gått mellan dessa båda bilder!