• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Lapptäcke

Nu är det nya påhitt igen, i "flyktingbranschen":

"Regeringen vill att anhöriginvandrare från länder utanför EU redan från första dagen i Sverige ska kunna få anställning i det som kallas instegsjobb och nystartsjobb", berättas i Ekot, Sveriges Radio.

Hå hå ja ja. Ingen verkar vilja eller kunna ta ett samlat grepp på hela den problematik som uppstår när tiotusentals människor kommer hit och får permanenta uppehållstillstånd inom en mycket kort period. Det "lappas och lagas"  och det här förslaget är ytterligare en lapp i det brokiga asyl- och migrationstäcket. Och det kommer att sluta med att lapptäcket inte håller, utan rämnar i sina beståndsdelar så att det bara blir fina lösa lappar kvar. Det blir inget helt täcke, d.v.s. helheten fungerar inte.

Kjell Lindroos: Norden har drabbats av Dostojevskij-feber

Kjell LindroosLyssna på Kjell Lindroos, Finlands svenskspråkiga tv:s korrespondent i Sverige, som börjar:

"Man kunde nästan tro att Norden har drabbats av Dostojevskij-feber efter förra veckoslutet: På alla möjliga håll och kanter hörs folk utbrista "den där idioten!"

Misstankar mot rwandier bekräftades

Läs först Finland: Folkmordsmisstänkt häktades i Borgå (7 april 2007) och Anklagelserna mot rwandiern tidigare kända (10 april 2007) och

image1799Misstankarna mot den folkmordsmisstänkte Borgåbon har bekräftats, uppger finländska MTV3:s nyheter.

Centralkriminalpolisens utredare återvände från Rwanda i dag med tusentals bilder och tiotals förhörshandlingar i bagaget. Enligt utredningarna hade också ögonvittnen kunnat identifiera den misstänkte.

Mannen sitter häktad i Finland. Vid Centralkriminalpolisen tror man nu att mannen kan utlämnas till Rwanda. Att landet i går frångick dödsstraff kan underlätta beslutet om utlämning.

Centralkriminalpolisen anhöll mannen i början av april. Den 56-årige före detta baptistpastorn misstänks för att ha varit delaktig i folkmordet i Rwanda år 1994. Mannen sökte asyl i Finland år 2003.