• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Rosor till blogg.se

image1828blogg.se som min blogg ligger hos, har haft sin beskärda del av tekniska problem genom åren. Inte så himla ofta, men då och då, har systemet brakat samman när tusentals nya bloggare tillkommit och servern helt enkelt inte klarat av dem alla. Men informationen är oftast bra och avbrotten inte så långa att ens liv hinner rubbas helt.

Men det är en speciell sak med blogg.se som gör att i varje fall jag är jättenöjd även om missarna emellanåt kommer olägligt, nämligen: vänligt, trevligt och verkligt service minded bemötande! Om jättar som comhem och andra skulle förstå hur oerhört mycket de skulle vinna i good will om de lärde sin personal (som i o f s inte är otrevlig) vad ett litet vänligt ord extra eller ett litet extra försök att fixa kundens problem betyder och satsa på det, mer än på animerade figurer som pratar om "halvtid" och "halvsyskon" och allt vad det är, då skulle folk vara mindre ilskna och irriterade på dem. Det är jag helt säker på! comhems personal kan kanske gå på kurs hos blogg.se…

Tack Roland och Ann-Louise, ni är verkligen toppen och värda massor av rosor!

Be my guest # 48: Håkan Sandvik, präst i Svenska kyrkan

image1826Håkan Sandvik är tidigare flyktingpräst inom Svenska kyrkan. Han har bott många år i Jerusalem och är en av få – kanske den enda i världen – som håller gudstjänster på svenska, finska och arabiska. Man har också emellanåt kunnat höra honom i radions P1 där han framför sina "Tankar för dagen". Dessutom är Håkan Sandvik en av medlemmarna i MFO-kommittén. Här kommenterar och svarar han på Birgitta Elfströms (Migrationsverket) gästbloggning som bör läsas först.

Birgitta Elfström har utmanat oss med förslag till förbättring av MIG´s arbete och det vore ju närmast en skam om inte vi som är engagerad i flyktingfrågorna skulle anta utmaningen. Medveten om att några rader inte kan gå in i detaljer vill jag ändå sätta vissa frågetecken.

Men först själva principfrågan. Det stora och i högsta grad självförvållade problemet är att Sverige i praktiken inte gör skillnad mellan migration och asyl. Genom alla tider har människor sökt sig till en bättre framtid än vad hemlandet kan erbjuda. Vår tid är inte annorlunda och detta är knappast något att bli upprörd över. (Själv kom jag till Sverige för att få ett bättre jobb…) Många som kommer till Sverige är definitionsmässigt migranter och inte flyktingar. Men eftersom det inte – ännu i alla fall – finns lagliga vägar att komma till Sverige måste man försöka andra vägar och ansöka om asyl eller gifta sig. Svensk migrationspolitik accepterar detta i praktiken och suddar ut gränsen mellan migranter och asylsökanden.

Det är dags att också vi som arbetar med flyktingfrågor börjar göra klart för oss denna skillnad. Var och en som har minsta självkritik i sig vet att han/hon blivit lurad ett otal gånger – inte av onda människor men av människor som självklart gör vad de kan för att få en bättre framtid.

Det mest tragiska är att det är de som verkligen har skyddsbehov som drabbas av sammanblandningen av migration och asyl. Så till Birgittas förslag:

"Asyl skall sökas vid inresan"
När och hur de asylsökande söker asyl styrs till stor del av de kanaler som för astromiska summor smugglat människorna till Sverige – eftersom det inte finns lagliga vägar. Hur skall de som söker asyl få reda på vad som gäller när det är smugglarna ( och ibland släktingarna ) som informerar dem om att det är bättre att de väntar en tid med asylansökan?

"Initialasylutredningen skall göras av MIG"
Detta kräver en kompetens av MIG, som vi hittills inte har sett. Hur många utredningar har vi inte sett som är helt undermåliga? Eller utredningar som i praktiken saboterats av inkompetenta eller oengagerade tolkar? Här kunde frivilligorganisationerna ha en meningsfull uppgift som medborgarvittnen vid asylutredningen.

"Den som inte kan göra sin identitet sannolik skall aldrig kunna få uppehållstillstånd…"
Igen har vi problemet med människosmugglarna. De asylsökande blir uppmanade att dölja sin identitet – oavsett om det gäller migranter eller skyddsbehövande. Det måste till en trovärdig källa som kan övertyga den asylsökande om vad som gäller. MIG kan inte vara denna källa. Tyvärr är det ju ett faktum idag att man har större chans att vistas – åtminstone en längre tid i Sverige – om man döljer sin identitet. Det bör också beaktas att det för skyddsbehövande kan finnas rimliga orsaker till avsaknad av ID-papper.

"Det är ingen fundamental mänsklig rättighet att söka asyl…"
Jag håller helt med men för att göra skillnaden mellan migration och asyl krävs det igen kompetens hos MIG.

I de övriga frågorna har jag inget att invända annat än att det knappast är rimligt att tänka sig att hemlandets ambassader skulle ha något intresse av att hjälpa sina landsmän i denna situation. Många länder tar ju inte ens emot sina egna medborgare.

Slutligen, vi får se vad den nya arbetsinvandringslagen innebär i praktiken. Det finns många frågetecken inför den. I bästa fall kanske den kan ge något av den skillnad mellan migration och asyl som är nödvändig. I vilket fall som helst så

– måste MIG stärka sin kompetens avsevärt,
– kan vi aldrig hindra att människor söker sig en bättre framtid och det får vi aldrig se som något kriminellt,
– måste alla människor oavsett orsak till att de kommer till Sverige behandlas människovärdigt,
– måste vi göra allt vi kan för att skydda och förstärka rätten till asyl för de skyddsbehövande.

©