• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

“Sverige tar emot flest irakier”, skriver migrationsministern i UNT

"Ju närmare omröstningen om den oljerika provinsen Kirkuk, som ska hållas senast 31 december 2007, kommer irakiska Kurdistan att drabbas av allt mer våld. Det är skamligt att Sverige inte längre beviljar asyl åt dem vars liv behöver skyddas. Bara en av tio asylsökande beviljas en fristad i vårt land. Att fly undan krig och våld ska inte vara brottsligt. Låt alla irakier som tagit sig hit efter många strapatser stanna! Ge dem asyl, Tobias Billström!"

Så skriver författaren, journalisten och Irakkännaren Kurdo Baksi. Läs hela hans artikel här. Migrationsminister Tobias Billström replikerar den 22 juni:

"Sverige tar emot flest irakier. Hälften av alla irakier som söker asyl i Europa gör det i Sverige. Sverige tar emot flest asylsökande irakier av alla världens länder utanför Iraks närområde. Ungefär åtta av tio av dem får uppehållstillstånd. Det är beklagligt att Kurdo Baksi
(UNT 10/6) väljer att beskriva det som att Sverige inte ger skydd åt dem som behöver det."

Hela repliken från migrationsminister Tobias Billström på Baksis inlägg kan läsas här.

Vad Kurdo Baksi inte berättar är att Kurdistan blomstrar, där byggs Mellanösterns – kanske världens – största shoppinggalleria och från Skandinavien (Stockholm och Köpenhamn) går – ofta välfyllda – direktflyg till staden Erbil som ligger i området. Direktflyg till Erbil går också från Amsterdam, Frankfurt, Aten och London. Det finns således mängder av kurder som, sedan de fått uppehållstillstånd i Europa, utan oro återvänder till sitt hemland. Och som inte alls delar Kurdo Baksis oro.

Baksi verkar ha fått utlänningslagen och rätten till asyl eller uppehållstillstånd i Sverige lite om bakfoten om han tror att man enligt den kan få tillstånd att stanna s.a.s. "i förväg", på indicier om vad som kan komma att hända. Han borde veta, när han förutspår att irakiska Kurdistan kan komma att drabbas av allt mer våld, att det inte något som man enligt utlänningslagen kan ta hänsyn till. Inte heller tar utlänningslagen hänsyn till om man har flytt under "många strapatser", vilket Baksi också borde veta.

Vi ska ha en så human och rättssäker asyl- och migrationspolitik som möjligt. Vi ska följa våra egna lagar och internationella konventioner. Varje ärende ska bedömas individuellt. Sverige kan dock inte bli ett land där man generellt har rätt att få uppehållstillstånd för att man tagit sig hit under svåra strapatser eller för att det kan komma att bli våldsamt i det land man lämnat.

Finland: Antalet asylsökande har minskat kraftigt

TurvapaikkahakijatAntalet asylsökande i Finland har fortsatt att minska i år. Endast 500 människor sökte asyl i Finland under perioden januari-maj. Om asylsökandena fortsättningsvis kommer i den här takten, stannar det totala antalet asylsökande vid drygt ettusen personer i år. Det är hälften mindre än i fjol.

Antalet asylsökande i Finland minskar nu för tredje året i följd. En orsak är den skärpta kontrollen av resedokument efter den 11 september 2001. EU:s utvidgning tros också ha haft en inverkan.

UviKommentar: Många tror och påstår att Finland "inte tar emot asylsökande" och att Finland "inte tar sitt ansvar". Det är fel. Jag talade med en tjänsteman på Utlänningsverket i Helsingfors som förklarade, att Finland har en utlänningslagstiftning som är mycket lik den i Sverige. Men det är känt i världen att Sverige mer eller mindre automatiskt låter t.ex. alla irakier stanna, att man kan ansöka om och om igen och stanna kvar i landet hur länge som helst och att Sverige har gett "amnesti" åt flyktingar/asylsökande som fått avslag. Det faktum att det redan i Sverige finns så otroligt många som kommit som asylsökande gör att också deras släktingar och vänner söker sig dit. Han, tjänstemannen på Utlänningsverket, sa att "i Finland har vi högre dagersättning för asylsökande och betydligt bättre språkundervisning och andra förmåner för dem som får stanna, än i Sverige, men om asylsökande helt enkelt inte söker sig till Finland utan hellre väljer Sverige så kan Finland inte göra något åt det". Han sa också att trenden är tydlig: ju fler som söker sig till Sverige, desto färre kommer till Finland. I Finland efterföljs dessutom lagen striktare: den som får avslag på sin ansökan kan inte stanna i åratal och gömma sig och lämna in hur många ansökningar som helst utan utvisas så fort som möjligt, till skillnad från i Sverige. Menade min sagesman på Utlänningsverket.

Minnet började svika – finansministern varvade ner

Jyrki KatainenFinansminister Jyrki Katainen
Foto: Merit Wager

Det var i maj, när regeringen spikat sina budgetramar för de fyra närmaste åren, som finansminister Jyrki Katainen märkte att allt inte stod rätt till. Hjärtat hamrade i bröstet och en elak influensa sög musten ur kroppen. Också minnet och koncentrationen svek.

"Jag gick omkring med papper här på mitt arbetsrum och tappade bort dem hela tiden", säger han. "När tröttheten var som störst kunde jag vakna på natten och sätta mig på sängkanten i tron att jag ska i väg till något möte eller förhandlingar. Förutom att jag tvistade med mig själv om nätterna i stället för att sova avskedade och anställde jag också folk. Lyckligtvis kom jag alltid på andra tankar på morgonen."

Som ny finansminister ville han också snabbt ha koll på allt inom sitt ansvarsområde.

"Jag var väldigt otålig och det gav en osäkerhetskänsla att inte veta allt genast. Efter rambudgetförhandlingarna kom sedan de klassiska stressignalerna."

Efter hand som erfarenheten i jobbet har ökat har också belastningen och därmed stressen blivit mindre.

"Nu mår jag bra igen och jag sover som en stock", försäkrar Katainen.

Katainen funderar kring de utmaningar han ställs inför som finansminister, utöver kravet att orka vara i gång mest hela tiden. En av hans bästa stressmediciner är att jaga fågel och älg med sin finska spets.

"Men bytet är inte så viktigt. Det är naturen som tänder. Att sitta och lyssna till tystnaden och titta på lavskrikan och ekorren får en att inse sig egen litenhet."

HBL logoLäs hela artikeln här.