• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om vietnameserna som inte får vara här och inte kan åka hem

Under just den rubriken: Om vietnameserna som inte får vara här och inte kan åka hem skriver jag också här.

Vietnameserna behöver hjälp av UD

Sveriges flaggaimage1843Den 26 juni kontaktade vi utrikesminister Carl Bildt för att be honom och UD om hjälp för att vietnameserna som vi är ombud för ska kunna skickas tillbaka till Vietnam. De många åren i vakuum i Sverige har tärt på dem och nu när de står helt utanför alla system så går det inte längre: nu måste Sverige åtminstone hjälpa dessa medborgare att återvända till sitt hemland eftersom Sverige inte följer utlänningslagen och beviljar dem uppehållstillstånd. Vi väntar på att få höra från UD och att få en tid att komma och framlägga fallen också muntligt, förutom skriftligt som vi redan gjort.

Thanh besökte den 30 maj i år för fjärde gången Vietnams ambassad tillsammans med mig (det var mitt andra besök där) och reportern Martin Karlsson från tidningen Dagen, som skrivit om de två vietnamesernas öden i två år. När vi kom ut från ambassaden berättade Thanh att han blivit tillsagd på vietnamesiska av diplomaten som tog emot oss att aldrig mer sätta sin fot på ambassaden. Han vågade inte översätta vad diplomaten sa medan vi var kvar därinne, men var märkbart skakad när vi kom ut. Migrationsverket (MIG) känner mycket väl till allt detta, polisen likaså, men har inte brytt sig om att tro på att sådant har sagts också tidigare och att vietnameserna berättat att de blivit kallade "landsförrädare" och fått veta att de aldrig kommer att få återvända. Vi hade tyvärr inte med oss inspelningsapparatur vid det här möte, viket vi borde ha haft för att dokumentera allt som sades. MIG tror inte på utsagor från tre personer, kanske hade verket trott på en inspelning.

Men nu hade vi alltså inte spelat in någonting och MIG har inte brytt sig om vad en vietnames (Thanh) och två ombud (Fredrick Federley och jag) säger. Därför beslöts att Thanh skulle ringa den diplomat han talat med vid besöket, han som också – inför oss – sa att Thanh kunde ringa "på tisdag nästa vecka" för att pata mer om saken (spel för gallerierna) och då spela in samtalet på band. Det blev två samtal som vi nu kommer att översätta ord för ord.

Att komma till Sverige idag och säga: "Irak. Bagdad. Asyl" räcker i princip för att man ska beviljas permanent uppehållstillstånd. En särskild avarbetningsgrupp stämplar PUT mer eller mindre på löpande band utan att med säkerhet veta vilka de är och varifrån de som uttalar de magiska orden kommer. Efter några månader här ges de således alla rättigheter i Sverige och kan också, vilket är väl känt att en del gör, resa hem på besök när de vill. OBS! Naturligtvis finns det många som, i enlighet med vad vår utlänninsglag stadgar, ska beviljas tillstånd att stanna här! Men kanske snarare tillfälliga än permanenta tillsrånd till att börja med, så att man dels hinner utreda ordentligt vilka de är och om de verkigen kommer från de oroligaste områdena i Irak; dels kan se om kriterier för uppehållstillstånd i Sverige fortfarande föreligger om t.ex. ett år.

Rättsosäkerheten är stor och förutsägbarheten i asylprocessen ligger på mycket låg nivå när man, tvärtemot lagens krav på individuell prövning, mer eller mindre automatiskt beviljar den grupp som uttalar de tre magiska orden (se ovan) PUT medan andra som varit här i fyra, fem år och inte kunnat – och inte kan – utvisas, slängs ut på gatan oavsett vad lagen säger.

Vi ska nu, ord för ord, översätta vad som sades i telefonsamtalen mellan Thanh och diplomaten vid Vietnams ambassad och offentliggöra detta. Och vi väntar på en reaktion från landets utrikesminister som är högste ansvarig för mellanstatliga relationer: kan han göra något för att få Vietnam att ta emot sina medborgare och garantera att de inte ställs inför rätta som landsförrdare och hamnar i fängelse och kanske torteras. Eller kan han uttala så att även MIG hör det, att Vietnam kan jämställas med Kuba som inte heller tar emot sina medborgare; i det fallet om dessa har varit uanför landets gränser i mer än elva månader.

Någon i detta land måste ta ansvar för Thanh och Hoa! Vi har gjort allt vi kunna i två år nu och vi trodde mardrömmen för dem var slut när förre överdirektören vid MIG, som slutade i februari, beviljade dem sex månaders tillfälliga tillstånd och sa att om det fortfarande under den tiden inte gått att utvisa dem då ska de, som lagen säger, beviljas PUT på grund av hinder för verkställighet.

Läs mer under rubriken Nu ber vi utrikesminister Carl Bildt om hjälp.

Podradio

Här kan man lyssna på mitt podradioprogram. Och här finns också en massa nya program att lyssna på.

Finland: Två flyktingmottagningar stänger

UtlänningsverketAntalet asylsökande i Finland har halverats sedan i fjol. Mellan år 2005 och 2006 minskade antalet invånare på mottagningarna med 35 procent. För tillfället finns 13 flyktingmottagningar och antalet bäddplatser är för stort. Flyktingmottagningarna i Tammerfors och Ruukki stängs vid årsskiftet.

Åtgärderna beräknas leda till årliga inbesparningar på 3,1 miljoner euro.

Källa:
YLE (ny)

Afghanistan ber Finland om vapen

image1840Försvarsminister Jyri Häkämies
Foto: valtioneuvosto/statsrådet

Afghanistan ber Finland om materiellt bistånd för armén, polisen och gränsbevakningen. Önskemålet fördes fram under försvarsminister Jyri Häkämies (saml) besök i Afghanistan. Han träffade i dag den afghanska presidenten Hamid Karzai och försvarsministern Abdul Rahim Wardak.

Häkämies säger, att president Karzai fortfarande är intresserad av de 100 000 Kalashnikov-stormgevär som statsminister Matti Vanhanens (c) förra regering vägrade ge Afghanistan.

Finländska fredsbevarare i norra Afghanistan har i sin tur uttryckt behovet av en helikopter för snabba evakueringar. Häkämies säger till Yles nyheter att frågan genast tas upp på den politiska agendan.

Häkämies har sedan i lördags bekantat sig med den finländska krishanteringsstyrkan i norra Afghanistan. Under besöket har det blivit klarare att Finland är redo att satsa mer på Afghanistan. Statsrådet tar ställning till en satsning i höst, då en utredning om den finländska krishanteringen planeras bli klar.

Källa:
YLE (ny)